شماره کارت ها و حساب ها به اسماعیل عباسی
شماره کارت ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 
 
 
 در صورت واريزه وجه به صورت مستقيم روي درگاه واريزه وجه كليد كنيد
در صورت كه مي خاهيد فاكتور قيمت درج شود در پاين صفه در درگاه وجه
واريزه كنيد و بعد از واريزه وجه با شماره شركت تماس و اصلاعات خود را
گفته با تشكر اريا منتخب
 
  
 
 
فاكتور قيمت درج شود ثبت
 
فكتورسفارش شود
 

 

 

 تمامی شمار کات ها و حساب ها بنام اقای اسماعیل عباسی می باشد

بانک ملی :

شماره حساب جاری :

0107630566008

شماره کارت :

6037991487239513

براي پرداخت با فاكتور به اين روش پرداخت كنيد

بانک صادرات :

شماره حساب جاری :

0104773581000

شماره کارت :

6037694045962010

 

براي پرداخت با فاكتور به اين روش پرداخت كنيد

پرداخت انلاين اريا منتخب پارسيان