فرمول جیره پیشنهادی مرغ بلک استار و پلیموت راک در 3 تن
فرمول جیره پیشنهادی مرغ بلک استار و پلیموت راک در 3 تن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

فرمول جیره پیشنهادی مرغ بلک استار و پلیموت راک در 3 تن

09127205258

تاریخ 3/7/97

شرکت اریا منتخب تولید کننده مرغ بلک استار و پلیموت راک

تولید این جیره در ماه 4 تا 7 توصیه مکند

فرمول جیره پیشنهادی مرغ بلک استار و پلیموت راک در 3 تن

در صورت مشکال به شماره 09127205258

09123968671

فروش جوجه مرغ بلک استار

09131005836

جیره :

15  مکمل تخم گذار مادر

6 جوش شیرین

6 متیونین

1.5 لیزین

3 ویتامین ایسلیوم e

1ویتامین پریمکس D3

1 ویتامینk3

1 ویتامین b

1ویتامین a

48روغن گیاهی یا روغن سویا

48 دی کلسیم فسفات

792 سویا 44 درصد انلیز شود سویا که 44 % باشد

1824 ذرت

5.5 نمک

250 پودر صدف

جیره در 3003 کیلو می باشد .