اصول پرورش شترمرغ به زبان ساده

نویسنده: دکتر نوراله نیکخواه

این کتاب در ۱۱۰ صفحه
شامل:
اطلاعات عمومی شترمرغ
تاریخچه شترمرغ
آناتومی
خرید پرنده
پرورش شترمرغ
اصول تغذیه
محصولات شترمرغ
کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها
بیماری‌های شترمرغ
2015-07-12T21:48:07+00:00