اطلاعاتی درباره خرید جوجه با کیفیت
اطلاعاتی درباره خرید جوجه با کیفیت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از آنجا که شترمرغ داري صنعتي نوين در ايران به شمار ميرود و علاقمندان
بسياري که مترصد سرمايه گذاري در اين صنعت هستند هيچ گونه شناختي
از پيش از اين دام ندارند هنگام خريد دلهره ي فراواني از انتخاب شترمرغ
و گله ي خريداري شده دارند و در واقع نميتوانند که از کجا خريد کنند و
يا حتي پرنده اي که خريداري کرده اند از نظرشرايط بدني سالم هستند يا نه؟

 در اين نوشتار شما را با نکاتي آشنا ميکنيم  که مي تواند در هنگام خريد
شترمرغ زنده کمک زيادي به شما بنمايد.

 
در هنگام خريد پرنده ها ( بخصوص مولد) توجه داشته باشيد نخست
آنکه پرنده ي مدنظر نبايستي تنها و منزوي باشد . در واقع مي بايستي
جمعيت پذير باشد. پرنده هاي تنها و تک پر حتما دچار مشکلاتي هستند.

دوم: بررسي پرنده ها از منظر جدل و نزاع در گله که خود نشانه اي از
سلامت پرنده هستند.

سوم: شادابي و تحرک نيز يکي ديگر از خصوصيات پرنده هاي سالم است
و عدم تحرک و شادابي خود نشانه هايي از بيماري و مشکل شترمرغ
به شمار مي رود.

چهارم : نداشتن صفت پرخوري نسبت به خود و يا ساير پرندگان

پنجم : داشتن رفتارهاي جنسي و صفات ثانويه جنسي به عنوان مثال
جفت گيري کردن ، رقص،
BOM کردن ، بال زدن در مرغها و حتي داشتن
کنجکاوي و نوک زدن.

اما پرنده سالم از ديدگاه ظاهري نيز مي بايستي داراي خصوصياتي باشد.

براي اين منظور تمام قسمتهاي پرنده توسط خريدار بايد بررسي شود.
 
1- پاها : يک شترمرغ سالم حتما مي بايستي متقارن و محکم راه برود
و هيچ نوع انحرافي در ساق ها و حتي انگشتان پاهايش نبايد ديده شود.

2- نوک شترمرغ : مي بايستي  کاملا متقارن باشد به گونه اي که در هنگام
بستن نوک هر دو نوک به طور کامل بر روي هم سوار شوند و هيچ کدام از
 نوکها نبايستي نسبت به ديگري کوتاهتر باشد.

3- بالها : توجه داشته باشيد که بالها افتادگي نداشته باشند و در وضعيتي
صحيح قرار داشته باشند.

4- چشم ها : مي بايست کاملا شفاف ، روشن ، بدون چروک باشند. توجه
داشته باشيد که يکي از بيماريهاي شايع چشم شترمرغ سانان افتادگي
پلک سوم است.

5- کلواک :  عدم  کثيفي کلواک و نداشتن مدفوعي غير طبيعي ؛ توجه به
مدفوع به يکي از اساسي ترين ملاکهاي سلامت پرنده است چرا که نخستين
نشانه بسياري از بيماريها را ميتوان از طريق مدفوع پرنده تشخيص داد.

6-  شترمرغ سالم گردني شبيه به
S بزرگ دارد و هيچ گونه فرورفتگي و
برجستگي نبايد بر روي آن شخص باشد.