بهترین نژاد مرغ بومی Golden Comet(دم طلایی)

بهترین نژاد مرغ بومی

بهترین نژاد مرغ بومی Golden Comet(دم طلایی)

در جهان از این نژاد بسیار است اما معروفترین آن   نام دارد

 یکی از خصوصیات بارز این نژاد مقاوم بودن در هر شرایط آب و هوایی و ظمنا تغذیه کم@ariamontakhab و بازده بالای آن میباشد.

یک  Golden Comet بطور متوسط 280 عدد تخم در سال میگذارد که با تغذیه@ariamontakhab صحیح و اصولی امکان برداشت تا 310 تخم در سال را نیز داراست رنگ این تخمها عموما قهوه ای است

این نژاد معمولا به رنگ قهوه ای یا طلایی با دم سفید رنگ میباشند اریا منتخب

 

Golden Comet(دم طلایی)

2017-10-04T13:00:26+00:00