فعالیت فعلی شرکت در حیطه فروش انواع جوجه گوشتی، بوقلمون، پولت و بذر چغندر می باشد.
اسکناس تاریخ آخرین قیمت روز آخرین به روز رسانی تغییرات 24h

دلار - صرافی

۱۴۰۲/۰۷/۱۳

41,000 تومان (0%)

18 ثانیه قبل

- (0)

ویژگی های محیط مناسب وطرز ساختن محیط در مرغان تخم گذار09131007689

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :
زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

ویژگی های محیط  مناسب وطرز ساختن محیط در مرغان تخم گذار09131007689

اریا منتخب پارسیان

 

 مرغدارى را در فاصله قابل اطمينان از ساير مرغدارى ها بنا كرده و دور آن را با حصار محدود كنيد.  در مرغدارى يك سن گله نگهدارى كنيد و از نگهدارى ساير طيور در مرغدارى خوددارى كنيد. به بازديدكنندگان اجازه ورود به فارم را ندهيد.  در محدود فارم لباس و كفش ويژه فارم را بپوشيد، براى دامپزشكان، افراد فنى كار- مشاورين ساير كسانى كه از فارم بازديد مرتب دارند لباس و كفش ويژه تهيه و مشخص نمائيد. چكمه ها را قبل از ورود به فارم ضدعفونى كنيد.  از بونكر ويژه حمل دان براى جابه جايى دان استفاده نمائيد به راننده اجازه ورود به سالن را ندهيد.

 فارم را در برابر پرندگان وحشى و جوندگان حفاظت نمائيد. برنامه كنترل براى مبارزه با جوندگان (موش صحرايى- خانگى) را به طور مداوم اجرا نمائيد.  لاشه مرغهاى تلف شده را به طور بهداشتى معدوم نمائيد و از قوانين و دستورات محلى مرتبط پيروى كنيد.

 

كنترل روزانه

موارد زير را حداقل يكبار در روز كنترل نمائيد.

 وضعيت سلامت گله

 ميزان مصرف آب و دان

 درجه حرارت سالن

 وضعيت نور و اجراى برنامه نورى

وضعيت تهويه

 تلفات روزانه

هنگام ارزيابى سلامت گله نبايد فقط به ميزان تلفات و ظاهر گله توجه نمود. توجه به ميزان مصرف آب

و دان و وضعيت مدفوع هم ضرورى است.

 

تامين آب

تامين آب تميز و پاك به اندازه تامين دان مناسب براى دستيابى به عملكرد توليدى عالى ضرورى است بنابراين آب تازه- پاك و قابل شرب همواره بايد در دسترس مرغ تخمگذار فروش جوجه بلك استار بهترين نژاد مرغ بومي قرار داشته باشد و از مصرف آن اطمينان وجود داشته باشد، نصب وسيله اى جهت اندازه گيرى آب مصرف شده بسيار مفيد خواهد بود. درجه حرارت مناسب آب مصرفى حدود 30 مى باشد. علاوه بر اين ها مصرف آب و دان بسيار به هم مرتبط مىباشد. اگر چنانچه به هر دليلى مصرف آب كاهش يابد به دنبال آن مصرف دان هم كاهش خواهد يافت. نسب مصرف آب به دان در شرايط و درجه حرارت عادى 1/2-8/1 مى باشد، اما اين نسبت در درجه حرارت بالاى OC30 به 5 به 1 مى رسد در مدتى كه پرندگان در معرض دماى بالا هستند آنها دان كمتر و آب بيشترى در تلاش براى خنك سازى خود مصرف مى كنند. كيفيت آب، به ويژه اگر آب از چاه مرغدارى تامين مى شود بايد مرتب كنترل گردد. ً مثلا وجود سطح بالاى نمك در آب آشاميدنى مى تواند به ايجاد مشكلات پوسته تخم مرغ منجر مى گردد، آب سنگين با سطوح بالاى مواد جامد غير (TDS (ممكن است باعث تخريب كليه ها گردد.

قابل حل *

 

شن

مصرف شن يك ضرورت حتمى نيست اما هنگامى كه جيره با غلات تامين شود مصرف آن پيشنهاد مى شود. كه باعث رشد چينه دان و سنگدان در دوره پرورش خواهد شد و بر ظرفيت دريافت دان اثر مثبت خواهد گذاشت

 مقدارو اندازه شن با توجه به سن گله

 
    راهنما   نوبت به هفته       مقدار مصرفی   اندازه شن مصرفی
هفته 2_1 یکبار در هفته 1 گرم هر پرنده 2_1 میلیمتر
هفته8_3 یکبار در هفته 2 گرم هر پرنده 4_3میلیمتر
از هفته 9 به بعد یکبار در هفته 3 گرم هر پرنده 4_6میلیمتر

 

بستر

تراشه نرم چوب و كلش مواد مناسبى براى استفاده جهت بستر هستند، در اين مورد بايد از تراشه چوب درختانى استفاده شود كه مورد سمپاشى قرار نگرفته اند تهويه صحيح باعث ايجاد بستر با شرايط مناسب  مى گردد. در صورت لزوم بسترهاى خيس و تخته شده را از سالن خارج كنيد.

 

كيفيت تخم مرغ

تخم مرغ توليدى مرغ LSL داراى كيفيت عالى مى باشد در جهت حفظ اين كيفيت بايد به نكات زير توجه كرد.حداقل روزانه يكبار تخم مرغ جمع آورى شودتخم مرغ هاى جمع آورى شده در محلى با درجه حرارت 10-5 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبى 85-80نگهدارى شودنگهدارى تخم مرغ در محيطى با درجه حرارت بالاتر و رطوبت كمتر باعث از دست رفتن سريع وزن تخم مرغ و كاهش كيفيت آن به دنبال تبادلات گازى مى شود

 

لانه هاى تخمگذارى

كيفيت لانه اى تخمگذارى بر كيفيت تخم مرغ اثر مى گذارد، تعويض تراشه چوب و كاه لانه هاى تخمگذارى در فواصل مرتب جهت تميز نگهداشتن لانه ضرورى است. براى هر چهار قطعه مرغ يك لانه در نظر بگيريد. تخم مرغ هاى بسترى را هر چه سريع تر جمع آورى نمائيد تا ميزان آنها را به حداقل برسانيد. علاوه بر در اختيار قراردادن لانه كافى توجه به نكات زير جهت كاهش تخم مرغ هاى بسترى ضرورى است.از پوشال نرم چوب وكاه تميز يا بسترهاى ويژه لانه استفاده نمائيد.مرغ به آسانى به لانه دسترسى داشته باشد فروش مرغ ال اس ال ( مرغ مادر تخم گذار) لانه تخمگذارى به آسانى براى مرغ قابل دسترس باشدلانه ها به طور يكنواخت در سطح سالن توزيع شود.فقط از يك نوع لانه استفاده شود.لانه هاى تخمگذارى اتوماتيك همراه اسلت، براى دستيابى به تخم مرغ با كيفيت بهتر نسبت به لانه هاى دسته جمعى مناسب تر است.

 

تراكم گله

تراكم مناسب يا به عبارت ديگر تعداد پرنده در هر متر مربع به شرايط مديريتى و توانايى كنترل شرايط محيطى و تهويه اى بستگى دارد، نگهدارى6-8 قطعه مرغ در هر متر مربع براى سالن هاى بستـرى رامى توان به عنوان يك روش عمومى مورد نظر قرار داد. براى سالن هايى كه مجهز به قفس هستند فضايى به ميزان 540-475 سانتى متر مربع به ازاء هر پرنده پيشنهاد مى شود.

توجه به قوانين مربوط به تراكم و توليد تخم مرغ طبق قوانين منطقه اى و محلى ضرورى است

 

 

وسايل و امكانات مورد لزوم

به طور كلى هر چه شرايط سالن مورد استفاده دوران پـرورش و امكانات آن به شرايط و امكانات سـالن دوران توليد مشابه باشد پولت هاى انتقال داده شـده بـهتر و زودتر مى توانند خـود را با محيـط سـالن جديد دوران توليد تطبيق دهند جدول زير وسايل مورد نياز براى دوره پرورش و توليد را نشان مى دهد

وسایل و امکانات مورد نیاز در دوره پرورش

 
سن به هفته
ابخوری_کله قندی       1              یک ابخوری با ظرفیت 5_4لیتر اب برای هر 100قطعه جوجه 1 روزه
ابخوری گرد _زنگوله ای تا 20 هفته هر ابخوری با قطر 46 سانتی متر برای 125 قطعه پرنده
ابخوری های خطی تا20 هفته یک متر ابخوری برای 100قطعه پرنده
ابخوری های نیپل تا20هفته هر نیپل برای 6_8پرنده
سینی دانخوری 2_1هفته هر سینی برای 60 پرنده
کارتن جوجه 2_1هفته هر کارتن برای 100 پرنده
دانخوری گرد

سه _ده هفته

 

یازده _بیست هفته

هر دان خوری به قطر 40 سانتی متر برای 50 پرنده

 

هر دان خوری به قطر 40 سانتی متر برای 33 پرنده

دانخوری زنجیری

سه _ده هفته

 

یازده _بیست هفته

سه و نیم _دونیم متراز هر طرف برای 100 پرنده

 

چهارونیم متر از هر طرف برای 100 پرنده

وسایل مورد نیاز در دوران تولید

 
ابخوری گرد هر ابخوری با قطر 46 سانتی متر برای 125 قطعه
ابخوری خطی 1 متر ابخوری برای 100_80پرنده
ابخوری_ نیپل هر نیپل برای 6_4 پرنده
دانخوری گرد هردانخوری گرد با قطر 40سانتی متر برای 25پرنده
دان خوری زنجیری 5 متر دانخوری از هر طرف برای 100پرنده
لانه های انفرادی هر لانه با ابعاد 30*26برای 4 پرنده

 

دلایل چسبیدن جوجه ها به پوسته تخم مرغ

چرا مرغ تخمگذار پرورش دهیم/علت عدم باروری تخم مرغ ها

 

تماس با پشتیبانی فروش

09123968671

09121986651

09131007689

09131005836

وارد کانال تلگرام09131007689 ما شوید  جهت مشاورع و ثبت سفارشات و اطلاع از قیمت های به روز جوجه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =

مهم: قیمت دولتی و اتحادیه جوجه گوشتی با نامه بین 15.900 تا 16.900 تومان می باشد.


محصول آخرین میانگین قیمت + تغییر 24h مشاهده
جوجه یک روزه گوشتی  1402/7/12 15,500  ( 2625) مشاهده
جوجه بومی  1402/7/12 83,536  ( 0) مشاهده
اردک  1402/7/12 42,250  ( 0) مشاهده
مرغ زنده  1402/7/12 57,500  ( 0) مشاهده
مرغ کشتار  1402/7/12 80,500  ( 0) مشاهده
خروس زربال  1402/7/12 17,750  ( 2500) مشاهده
خروس آرین  1402/7/12 11,750  ( 3000) مشاهده
تخم مرغ  1402/7/12 46,550  ( 0) مشاهده
کبک  1402/7/12 47,083  ( 0) مشاهده
جوجه بوقلمون  1402/7/12 181,417  ( 0) مشاهده
شتر مرغ زنده  1402/7/12 1,755,500  ( 0) مشاهده
بلدرچین زنده  1402/7/12 16,675  ( 0) مشاهده
پولت  1402/7/12 54,825  ( 0) مشاهده
ایکون