قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 5.500 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 12،000 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 5.000 -5.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 4.500 – 5.000 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 3.500 – 4.500 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 1.000 -1.200 تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:2.500 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : 4000 تومان ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 15آذر1401 - 7:40

تغذيه مرغان تخمگذار از زمان انتقال به قفس تا مرحله پيک توليد09131007689

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

 تغذيه مرغان تخمگذار از زمان انتقال به قفس تا مرحله پيک توليد09131007689

 

اریا منتخب پارسیان

 

حال اين سوال پيش مى آيد که آيا در چنين مرحله اى تعيين نيازها و ميزان خوراک مصرفى مرغان برمبناى گله روش صحيحى است ؟ احتمالا خير در حقيقت دراين مرحله انجام چنين روشى بسيار گمراه کننده نيز مى باشد براى مثال اگر بخواهيم ميزان کلسيم جيره يک گله تازه منتقل شده به قفس را برمبناى ميزان نياز کلسيم مرغان تخمگذار فرموله نماييم ولى ميزان مصرف غذاى گله هنوز درحد پايينى باشد ميزان کلسيم مرغان بطور تئورى 5% محاسبه مى شود

1_انرژی متابولیسمی/2_پروتئین (1)_/2920_2990کیلوکالری/(2)_75.16درصد
3_متیونین+سیستین (3)-75.0درصد
4_لیزین (4)_88.0درصد
5_متیونین (5)_48.0درصد
6_تریپتوفان (6)_20.0درصد
7_کلسیم (7)_75.3درصد(حداکثر4درصد)
8_فسفرقابل جذب (8)_55.0درصد
9_اسید لینولئیک (9)_73.1درصد
10_سدیم/11_کلر (10)_20.0(حداکثر24.0درصد)/(11)_14.0درصد(حداکثر20.0درصد)
12_کولین کلراید (12)_1323میلی گرم درکیلو گرم

در حقيقت ميزان کلسيم محاسبه شده بسيار بالاتر از حد مورد نياز هر دو گروه بوده و موجب آسيب رساندن به مرغان و کاهش خوش خوراکى غذا  ميگردد مرغان به تخم نيامده در اين روش تاثير نامطلوب محاسبه ميزان غذاى مصرفى برمبناى ميانگين مصرف غذاى روزانه گله نشان داده مى شود درچنين مواقعى جهت جلوگيرى از تغييرات شديد فرمول غذايى که در نتيجه محاسبه ميانگين مصرف غذا ممکن است اتفاق بيافتد بهتر است نسبت برآورد مصرف غذايى مرغانى که در حال توليد مى باشند اقدام نمود

 

عموما جيره اى که احتياجات غذايى مرغان در حال توليدى را که 90-80 گرم خوراک مصرف مى کنند تامين نمايد احتياجات سايرمرغان گله را نيز برآورده مى سازد مصرف چنين جيره اى بايد تقريبا از زمان انتقال به قفس تا دوران پيک توليد ادامه يابد و فقط در صورت تغييرات شديد درجه حرارت محيط بايد نسبت به تعديل آن اقدام نمود دردرجه حرارت معمولى محيط تقريبا درتمامى گله هاى تخمگذار جيره پيک توليد بايد داراى مختصات ذيل باشد

روشهاى معمولى تنظيم جيره هاى مرغان تخمگذار برمبناى تعيين نيازهاى فردى مرغان به مواد مغذى مختلف در مراحل مختلف توليد مى باشد سپس بر اساس ميانگين مصرف غذا در گله جيره مورد نيار را فرموله مى نمايند لذا احتياجات هر مرغ با مصرف مقدار ميانگين گله برآورده مى شود .اين روش محاسبه درگله هاى مسن که تقريبا همه مرغان در حال توليد بوده و مصرف غذاى کم وبيش يکسانى دارندايده آل مى باشد ولى در دوران انتقال تا پيک توليد تمامى مرغان از نظر حالت فيزيولوژيک يکسان نيستند در چنين گله هايى معمولا دودسته مرغان کاملا متمايز وجود دارند

آندسته از مرغهايى که هنوز به توليد نيامده اند و در نتيجه غذاى کمترى ميخورند

 

آنهايى که توليد شان شروع شده و غذاى بيشترى مى خورند بعبارت ديگر در چنين گله هايى ميانگين مصرف غذا معناى صحيحى نداشته و فقط عددى است فرضى که حد وسط بين اين دو گروه مى باشد

يکى از مراحل مهم در تغذيه مرغان تخمگذار در مرحله زمانى بين انتقال به قفس تا پيک توليد مى باشد زمان انتقال در کشورهاى ديگر معمولا يک هفته قبل از شروعتخمگذاری یعنى حدود 18 هفتگى است در اين زمان کوتاهمرغچندين وظيفه مهم را بايد به انجام برساند با محيط جديد عادت کند تخمگذارى را شروع کرده وبا درصدى خوب ادامه دهد و سرانجام رشد بدنى خود را کامل نمايد

بنابراين جهت تامين اهداف فوق و به فعل درآمدن فروش جوجه مرغ بومي  ظرفيت ژنتيکى مرغ به برنامه تغذيه اى مناسبى احتياج مى باشد که سطوح بالاى مواد مغذى مورد
نياز مرغ را تامين نمايد گاهى اوقات تامين نيازهاى مرغ تحت برنامه هاى تغذيه اى معمول درمرغداريهابسيار مشکل مى گردد زيرا هميشه افزايش نياز مرغ به مواد مغذى با افزايش مصرف خوراک هماهنگ نيست بنابراين درچنين مواقع بحرانى بايد خوراکى قويتر ازنظر انرژى و مواد مغذى ديگر مورد مصرف قرار گيرد

اين جيره بر اساس درجه حرارت محيطى بين 32-18 درجه سانتى گراد تنظيم گرديده است چنانچه درجه حرارت محيط از 32 درجه بالاتر رود بايد نسبت به تغييرات جيره جهت خنثى کردن اثرات کاهش مصرف خوراک اقدام نمود درچنين مواقعى بايد کليه اقلام جيره را به جز انرژى به ميزان 12-10% بالا برد اگر درجه حرارت محيط کمتر از 18 درجه سانتى گراد بشود در اين حالت نيز بايد کليه مواد مغذى جيره را به جز انرژى به ميزان 12-10% کاهش داد بنابراين پيشنهاد مى شود که از اين جيره براى تمامى گله هاى تخمگذار در زمان بين انتقال به قفس تا پيک توليد استفاده نمود تا زمانى که امکان استفاده ازميانگين مصرف غذا مقدور گردد بعد از مرحله پيک توليد يعنى زمانى که سطح مصرف غذا تثبيت شده و کليه مرغان در حال توليد مى باشند ميتوان با استفاده از ميزان مصرف خوراک و همچنين نيازهاى غذايى مرغان در هر مرحله خاص از توليد نسبت به فرموله کردن جيره مناسب اقدام نمود

 

 

اهمیت کیفیت جوجه یک روزه

 

کاهش آلودگی گوشت مرغ به باکتری‌ها با کشتار صنعتی

 سال بحران تخم مرغ

تماس با پشتیبانی فروش

09123968671

09121986651

09131007689

09131005836

 

 تلگرام ما را دیدن فرمایید با کلیک روی شماره زیر

09131007689

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − پنج =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس5.000 - 5.500
2جوجه پلاس5.000 - 4.500
3جوجه کاب4.500 - 3.500
4جوجه فلکس7.800 - 9.000
5جوجه هوبارد6.000 - 6.500
6جوجه آرین1.200-1.000
7جوجه یک روزه بومی5.500
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه12.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه43.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی500
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه600.000
31شترمرغ یک ماهه650.000
32شترمرغ دو ماهه850.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000