تغذیه جوجه شترمرغ :تحریک اشتها|روش غذا دهی جوجه شترمرغ09131005836

تغذیه جوجه شترمرغ :  تحریک اشتها

اریا منتخب پارسیان

برای تحریک اشتهای جوجه شترمرغ ها و تامین ویتامین ها و پروتئین هایشان علاوه بر خود جیره ، برای تحریک اشتهایشان مقدار کمی علوفه ی سبز خرد شده به جیره ی غذای جوجه ها اضافه می شود . در دو هفته ی اول اضافه کردن تکه های هویچ و تکه های ریز تخم مرغ کاملا جوشیده و سفت شده به غذای خشک مفید می باشد .

از بین غذاهای آماده ی تجاری برای بقیه ی حیوانات ، غذای آغازین جوجه بوقلمون و جوجه مرغ برای جوجه شترمرغ ها مناسب است به شرطی که دارای داروهای ضد کوکسیدیوز یونوفور نباشد.

برای بهبود بخشیدن به ساختار آغازی دان ماکیان که اغلب  قیمت روز شترمرغ به دلیل ریزی بیش از حد برای جوجه شترمرغ مناسب نمی باشد وبه دلیل کم بودن الیاف خام ،( بسته به سن جوجه ) به غذایشان یونجه یا شبدر ریز شده اضافه کرد . همچنین افزودن فسفات کلسیم ، یا پودر استخوان یا خرده صدف و یا سنگ ریزه های آهکی به دلیل ناکافی بودن کلسیم و فسفر به این جیره ها اضافه کنید

روش غذا دهی جوجه شترمرغ

جوجه شترمرغ قبل از اینکه پوسته تخم را بشکند ، کیسه ی زرده را از طریق ناف به محوطه شکمی جذب می کند . ممکن است وزن زرده تا حدود یک سوم وزن زمان جوجه باشد . در روزهای اول زندگی جوجه ها ، کیسه زرده به عنوان یک منبع غذایی باعث می شود تا جوجه ها بدون آب و غذا زندگی کرده و نیازی به غذای کمکی نداشته باشند . بنابراین در روزهای اولیه کاهش وزن بدن طبیعی است .

علی رغم این حقیقت بعد از اینکه جوجه ها سرپا شدند قیمت مرغ تخمگذار یعنی در یک یا دو روزگی باید آب و غذا داشته باشند . جوجه شترمرغ ها مجبورند که غذا خوردن را یاد بگیرند. هرچند به صورت غریزی به دنبال غذا می روند اما نمی توانند غذاها را در دان خوری ها تشخیص دهند . احتمال تلف شدن جوجه ها در اثر گرسنگی یا خوردن اشیاء و انباشته شدن معده وجود دارد

2019-06-18T12:05:37+00:00