قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 5.500 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 12،000 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 5.000 -5.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 4.500 – 5.000 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 3.500 – 4.500 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 1.000 -1.200 تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:2.500 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : 4000 تومان ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 15آذر1401 - 8:44

جایگزینی جو وکنجاله تخم پنبه بجای ذرت وکنجاله سویا درجیره غذایی09121986651

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

جایگزینی جو وکنجاله تخم پنبه بجای ذرت وکنجاله سویا درجیره غذایی

امروزه بخش عظیمی از خوراک طور را مواردی نظر ذرت و کنجاله سویا تشکیل می دهند. با توجه به محدودیت کشت این دو محصول در داخل کشور و از طرفی به منظور جلوگیری از خروج مبالغ هنگفت ارز جهت خرید این دو ماده غذایی از کشورهای دیگر، لازم است از منابع داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد. لازم است از منابع داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد. در این تغذیه شترمرغ رابطه جو و کنجاله تخم پنبه جز منابعی هستند که می توان تا حدودی آنها را جایگزین ذرت و کنجاله سویا در جیره غذایی جوجه های گوشتی نمود. از طرفی مصرف این دو ماده خوراکی در جیره طیور با محدودیت مواجه است که علت پرورش شترمرغ محدودیت مصرف این دو به خاطر وجود پلی ساکاریدهای غیر قابل هضم نظیر بتاگلوکان در جو و رنگدانه سمی گوسیپول در کنجاله تخم پنبه می باشد که فروش بوقلمون با فرایند های مناسب می توان بر این محدودیت فائق آمد. در این رابطه آزمایشی انجام شد با آنزیم تجارتی و جو بدون آنزیم تجارتی با سطوح مختلف کنجاله تخم پنبه در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی به روش فاکتوریل در 18 تیمار و3 تکرار جایگزین ذرت و کنجاله سویای موجود در جیره شاهد شد. جیره های فوق به 972 قطعه جوجه نر گوشتی که در سن یک هفتگی بودند، به مدت 7 هفته در دو مرحله آغازین و رشدی داده شدند. تجزیه و تحلیل  فروش مرغ بومی 4ماهه آماری صفات اندازه گیری شده نشان داد که مصرف جو تا میزان 60 درصد جایگزینی به جای ذرت (28/33 درصد جیره آغازین و 16/40 درصدی جیره رشدی) هیچگونه اختلاف معنی داری را از نظر صفات مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن بدن نسبت به جیره شاهد ایجاد نکرده است. سطوح مختلف کنجاله تخم پنبه نیز به استثنا مرحله آغازین در بقیه دوره تا میزان 60 درصد جایگزینی کنجاله سویا (44/21 درصد جیره آغازین و 22/16 درصد جیره رشدی) از نظر مقدار خوراک مصرفی تفاوت معنی داری را به وجود نیاورد. مصرف جو همراه با کنجاله تخم پنبه از نظر مقدار خوراک مصرفی در مرحله آغازین، رشدی و کل دوره و از نظر افزایش وزن بدن به استثنای مرحله آغازین در سایر مراحل در سطح 60% جایگزینی به جای ذرت و کنجاله سویا (72/54 درصد جیره آغازین و 38/56 درصد جیره رشدی) نسبت به جیره شاهد تفاوت معنی داری را ایجاد نکرد. همچنین از نظر ضریب تبدیل غذای در سطح 30% جایگزینی جو و کنجاله تخم پنبه به جای ذرت و کنجاله سویا (36/27 درصد جیره آغازین و 19/28 درصد جیره رشدی) نسبت به جیره شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد

 

بهداشت کشتار

عفونتهای ناشی از سالمونلاهای تاژکدار متحرک

 

 

تماس با پشتیبانی فروش

09131005836

09121986651

09131007689

09123968671

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس5.000 - 5.500
2جوجه پلاس5.000 - 4.500
3جوجه کاب4.500 - 3.500
4جوجه فلکس7.800 - 9.000
5جوجه هوبارد6.000 - 6.500
6جوجه آرین1.200-1.000
7جوجه یک روزه بومی5.500
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه12.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه43.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی500
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه600.000
31شترمرغ یک ماهه650.000
32شترمرغ دو ماهه850.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000