جایگزینی جو وکنجاله تخم پنبه بجای ذرت وکنجاله سویا درجیره غذایی۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

جایگزینی جو وکنجاله تخم پنبه بجای ذرت وکنجاله سویا درجیره غذایی

امروزه بخش عظیمی از خوراک طور را مواردی نظر ذرت و کنجاله سویا تشکیل می دهند. با توجه به محدودیت کشت این دو محصول در داخل کشور و از طرفی به منظور جلوگیری از خروج مبالغ هنگفت ارز جهت خرید این دو ماده غذایی از کشورهای دیگر، لازم است از منابع داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد. لازم است از منابع داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد. در این تغذیه شترمرغ رابطه جو و کنجاله تخم پنبه جز منابعی هستند که می توان تا حدودی آنها را جایگزین ذرت و کنجاله سویا در جیره غذایی جوجه های گوشتی نمود. از طرفی مصرف این دو ماده خوراکی در جیره طیور با محدودیت مواجه است که علت پرورش شترمرغ محدودیت مصرف این دو به خاطر وجود پلی ساکاریدهای غیر قابل هضم نظیر بتاگلوکان در جو و رنگدانه سمی گوسیپول در کنجاله تخم پنبه می باشد که فروش بوقلمون با فرایند های مناسب می توان بر این محدودیت فائق آمد. در این رابطه آزمایشی انجام شد با آنزیم تجارتی و جو بدون آنزیم تجارتی با سطوح مختلف کنجاله تخم پنبه در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی به روش فاکتوریل در ۱۸ تیمار و۳ تکرار جایگزین ذرت و کنجاله سویای موجود در جیره شاهد شد. جیره های فوق به ۹۷۲ قطعه جوجه نر گوشتی که در سن یک هفتگی بودند، به مدت ۷ هفته در دو مرحله آغازین و رشدی داده شدند. تجزیه و تحلیل  فروش مرغ بومی ۴ماهه آماری صفات اندازه گیری شده نشان داد که مصرف جو تا میزان ۶۰ درصد جایگزینی به جای ذرت (۲۸/۳۳ درصد جیره آغازین و ۱۶/۴۰ درصدی جیره رشدی) هیچگونه اختلاف معنی داری را از نظر صفات مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن بدن نسبت به جیره شاهد ایجاد نکرده است. سطوح مختلف کنجاله تخم پنبه نیز به استثنا مرحله آغازین در بقیه دوره تا میزان ۶۰ درصد جایگزینی کنجاله سویا (۴۴/۲۱ درصد جیره آغازین و ۲۲/۱۶ درصد جیره رشدی) از نظر مقدار خوراک مصرفی تفاوت معنی داری را به وجود نیاورد. مصرف جو همراه با کنجاله تخم پنبه از نظر مقدار خوراک مصرفی در مرحله آغازین، رشدی و کل دوره و از نظر افزایش وزن بدن به استثنای مرحله آغازین در سایر مراحل در سطح ۶۰% جایگزینی به جای ذرت و کنجاله سویا (۷۲/۵۴ درصد جیره آغازین و ۳۸/۵۶ درصد جیره رشدی) نسبت به جیره شاهد تفاوت معنی داری را ایجاد نکرد. همچنین از نظر ضریب تبدیل غذای در سطح ۳۰% جایگزینی جو و کنجاله تخم پنبه به جای ذرت و کنجاله سویا (۳۶/۲۷ درصد جیره آغازین و ۱۹/۲۸ درصد جیره رشدی) نسبت به جیره شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بایگانی
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس4,3004,4004,35011/2
پلاس4,2004,3004,25011/2
فلکس4,2004,3004,25011/2
هوبارد4,1004,2004,15011/2
کاب 4,1004,2004,15011/2
آرین2,3002,4002,35011/2
بومی3,2003,2503,22511/2
جهادی00000000000011/2
کاکلی3,5003,5503,52511/2
مشکی3,5003,5503,52511/2
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65011/2
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50011/2
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50011/2
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95011/2
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00011/2
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50011/2
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50011/2
کبک یک روزه4,5005,0004,75011/2
کبک یک ماهه11,00012,00011,50011/2
کبک دو ماهه20,00022,00021,00011/2
کبک سه ماهه30,00032,00031,00011/2
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50011/2
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50011/2
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50011/2
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00011/2
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50011/2
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00011/2
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25011/2
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 11/2
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 11/2
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00011/2
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 11/2
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00011/2
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00011/2
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00011/2
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00011/2
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00011/2
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00011/2
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00011/2
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00011/2
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00011/2
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00011/2
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00011/2
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00011/2
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50011/2
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30011/2
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40011/2
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00011/2
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25011/2
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70011/2
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25011/2
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50011/2
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000011/2
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00011/2
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50011/2
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50011/2
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50011/2
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00011/2
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00011/2
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00011/2
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00011/2
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00011/2
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00011/2
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00011/2
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00011/2
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50011/2
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00011/2
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00011/2
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00011/2
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00011/2
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00011/2
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00011/2