فعالیت فعلی شرکت در حیطه فروش انواع جوجه گوشتی، بوقلمون، پولت و بذر چغندر می باشد.
اسکناس تاریخ آخرین قیمت روز آخرین به روز رسانی تغییرات 24h

دلار - صرافی

۱۴۰۲/۰۷/۰۱

41,000 تومان (0%)

لحظاتی قبل

- (0)

جایگزینی جو وکنجاله تخم پنبه بجای ذرت وکنجاله سویا درجیره غذایی09121986651

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :
زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

جایگزینی جو وکنجاله تخم پنبه بجای ذرت وکنجاله سویا درجیره غذایی

امروزه بخش عظیمی از خوراک طور را مواردی نظر ذرت و کنجاله سویا تشکیل می دهند. با توجه به محدودیت کشت این دو محصول در داخل کشور و از طرفی به منظور جلوگیری از خروج مبالغ هنگفت ارز جهت خرید این دو ماده غذایی از کشورهای دیگر، لازم است از منابع داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد. لازم است از منابع داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد. در این تغذیه شترمرغ رابطه جو و کنجاله تخم پنبه جز منابعی هستند که می توان تا حدودی آنها را جایگزین ذرت و کنجاله سویا در جیره غذایی جوجه های گوشتی نمود. از طرفی مصرف این دو ماده خوراکی در جیره طیور با محدودیت مواجه است که علت پرورش شترمرغ محدودیت مصرف این دو به خاطر وجود پلی ساکاریدهای غیر قابل هضم نظیر بتاگلوکان در جو و رنگدانه سمی گوسیپول در کنجاله تخم پنبه می باشد که فروش بوقلمون با فرایند های مناسب می توان بر این محدودیت فائق آمد. در این رابطه آزمایشی انجام شد با آنزیم تجارتی و جو بدون آنزیم تجارتی با سطوح مختلف کنجاله تخم پنبه در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی به روش فاکتوریل در 18 تیمار و3 تکرار جایگزین ذرت و کنجاله سویای موجود در جیره شاهد شد. جیره های فوق به 972 قطعه جوجه نر گوشتی که در سن یک هفتگی بودند، به مدت 7 هفته در دو مرحله آغازین و رشدی داده شدند. تجزیه و تحلیل  فروش مرغ بومی 4ماهه آماری صفات اندازه گیری شده نشان داد که مصرف جو تا میزان 60 درصد جایگزینی به جای ذرت (28/33 درصد جیره آغازین و 16/40 درصدی جیره رشدی) هیچگونه اختلاف معنی داری را از نظر صفات مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن بدن نسبت به جیره شاهد ایجاد نکرده است. سطوح مختلف کنجاله تخم پنبه نیز به استثنا مرحله آغازین در بقیه دوره تا میزان 60 درصد جایگزینی کنجاله سویا (44/21 درصد جیره آغازین و 22/16 درصد جیره رشدی) از نظر مقدار خوراک مصرفی تفاوت معنی داری را به وجود نیاورد. مصرف جو همراه با کنجاله تخم پنبه از نظر مقدار خوراک مصرفی در مرحله آغازین، رشدی و کل دوره و از نظر افزایش وزن بدن به استثنای مرحله آغازین در سایر مراحل در سطح 60% جایگزینی به جای ذرت و کنجاله سویا (72/54 درصد جیره آغازین و 38/56 درصد جیره رشدی) نسبت به جیره شاهد تفاوت معنی داری را ایجاد نکرد. همچنین از نظر ضریب تبدیل غذای در سطح 30% جایگزینی جو و کنجاله تخم پنبه به جای ذرت و کنجاله سویا (36/27 درصد جیره آغازین و 19/28 درصد جیره رشدی) نسبت به جیره شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد

 

بهداشت کشتار

عفونتهای ناشی از سالمونلاهای تاژکدار متحرک

 

 

تماس با پشتیبانی فروش

09131005836

09121986651

09131007689

09123968671

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =

مهم: قیمت دولتی و اتحادیه جوجه گوشتی با نامه بین 15.900 تا 16.900 تومان می باشد.


محصول آخرین میانگین قیمت + تغییر 24h مشاهده
جوجه یک روزه گوشتی  1402/7/1 9,125  ( 375) مشاهده
جوجه بومی  1402/7/1 83,536  ( 0) مشاهده
اردک  1402/7/1 42,250  ( 0) مشاهده
مرغ زنده  1402/7/1 52,500  ( -1000) مشاهده
مرغ کشتار  1402/7/1 76,500  ( -1250) مشاهده
خروس زربال  1402/7/1 12,750  ( 500) مشاهده
خروس آرین  1402/7/1 5,750  ( 0) مشاهده
تخم مرغ  1402/7/1 44,125  ( 0) مشاهده
کبک  1402/7/1 47,083  ( 0) مشاهده
جوجه بوقلمون  1402/7/1 181,417  ( 32917) مشاهده
شتر مرغ زنده  1402/7/1 1,726,929  ( 0) مشاهده
بلدرچین زنده  1402/7/1 16,675  ( 0) مشاهده
پولت  1402/7/1 54,825  ( 0) مشاهده
ایکون