قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 5.500 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 12،500 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 8.000 -8.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 7.000- 7.500تومان ||جوجه گوشتی کاب : 6.500 – 7.000 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 5.000 – 4.500تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:5.000 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : توافقی ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 14بهمن1401 - 9:35

جدول قیمت انواع جوجه 26آذر99

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

جدول قیمت انواع جوجه 26 آذر99

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
1399
فروش جوجه گوشتی راس 3900 4000 3950 9/26
فروش جوجه گوشتی پلاس 3800 3900 3850 9/26
فروش جوجه گوشتی فلکس 3800 3900 3850 9/26
فروش جوجه گوشتی هوبارد 3700 3800 3750 9/26
فروش جوجه گوشتی کاب 3700 3800 3750 9/26
فروش جوجه گوشتی آرین 2400 2500 2450 9/26
فروش جوجه مرغ بومی 2700 2750 2725 9/26
فروش جوجه مرغ جهادی 0000 0000 0000 9/26
فروش جوجه مرغ کاکلی 2900 3000 3950 9/26
فروش جوجه مرغ مشکی 2900 3000 3950 9/26
مرغ گوشتی زنده تهران 13600 13700 13650 9/26
مرغ گوشتی کشتار تهران 20900 21000 29500 9/26
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) 30500 30500 30500 9/26
فروش جوجه اردک یک روزه پکنی 2000 2100 2050 9/26
فروش جوجه اردک25 روزه پکنی 7500 7600 7550 9/26
فروش اردک زنده (کیلویی) 27000 2800 27500 9/26
فروش اردک کشتاری (کیلویی) 37000 38000 37500 9/26
فروش جوجه کبک یک روزه 4000 4100 4150 9/26
فروش جوجه کبک یک ماهه 9000 10000 9500 9/26
فروش جوجه کبک دو ماهه 13000 14000 13500 9/26
فروش جوجه کبک سه ماهه 20000 21000 21500 9/26
فروش جوجه کبک چهار ماهه 28000 29000 28500 9/26
فروش جوجه کبک پنج ماهه 30000 31000 30500 9/26
فروش کبک تخمگذار 35000 36000 35500 9/26
فروش کبک زنده (کیلویی) 60000 65000 62500 9/26
فروش کبک لاشه (کیلویی) 92000 93000 92500 9/26
فروش خروس بومی 65000 70000 62500 9/26
فروش جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی 12000 12500 12250 9/26
فروش جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی 25000 25000 25000 9/26
فروش جوجه سه ماهه تخمگذار محلی 35000 35000 35000 9/26
فروش جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی 42000 42000 42000 9/26
فروش جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی 55000 35000 35000 9/26
فروش جوجه شترمرغ 5 روزه 320000 320000 320000 9/26
فروش جوجه شترمرغ 14 روزه 400000 400000 400000 9/26
فروش جوجه شترمرغ 20 روزه 450000 450000 450000 9/26
فروش جوجه شترمرغ یک ماهه 550000 550000 550000 9/26
فروش جوجه شترمرغ دو ماهه 850000 850000 850000 9/26
فروش جوجه شترمرغ 3 ماهه 1200000 1200000 1200000 9/26
فروش جوجه شترمرغ چهار ماهه 1400000 1400000 1400000 9/26
فروش شترمرغ زنده تهران 38000 38000 38000 9/26
فروش شترمرغ زنده اصفهان 37000 37000 37000 9/26
فروش شترمرغ زنده مشهد 37000 37000 37000 9/26
فروش پوست کراست شترمرغ گرید 1 550000 550000 550000 9/26
فروش پوست کراست شترمرغ گرید 2 500000 50000 50000 9/26
فروش پوست کراست شترمرغ گرید 3 450000 45000 35500 9/26
فروش جوجه بلدرچین یک روزه سنگین 1300 1300 1300 9/26
فروش جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1400 1400 1400 9/26
فروش جوجه بلدرچین 45 روزه 13000 13000 13000 9/26
فروش بلدرچین زنده تهران 48000 48500 48250 9/26
فروش بلدرچین زنده اصفهان 47500 47900 47700 9/26
فروش بلدرچین زنده مشهد 47000 47500 47250 9/26
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35000 36000 35500 9/26
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
000000 000000 000000 9/26
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
65000 66000 65500 9/26
فروش جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28000 27500 9/26
فروش جوجه بوقلمون برنز یک ماهه 48,000 49000 48500 9/26
فروش جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,000 46000 45500 9/26
فروش جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه 85,000 87000 86000 9/26
فروش بوقلمون بیوتی زنده تهران 34,000 34.000 34000 9/26
فروش بوقلمون بیوتی زنده اصفهان 33.000 33.000 33000 9/26
فروش بوقلمون بیوتی زنده مشهد 33,000 33.000 33000 9/26
فروش بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) 45,000 45,000 45,000 9/26
فروش بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) 45,000 45,000 45,000 9/26
فروش تخم نطفه دار 90 درصد برنز 12,000 12,000 12,000 9/26
فروش پولت صنعتی 90 روزه 33,000 33,000 33,000 9/26
فروش تخم مرغ تهران (کیلویی) 14,500 14,500 14,500 9/26
فروش بذر چغندر (ترک ) 1,400,000 1,400,000 1,400,000 9/26
فروش بذر چغندر (آلمان)2020 3,400,000 3,400,000 3,400,000 9/26
فروش بذر چغندر (آلمان)2019 3,100,000 3,100,000 3,100,000 9/26
فروش بذر چغندر (آلمان)2018 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9/26
فروش بذر پیاز زرد زتا 650,000 650,000 650,000 9/26
فروش بذر پیاز سفید مینروا 3,850,000 3,850,000 3,850,000 9/26

 

 

جدول قیمت انواع جوجه 26آذر99

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس5.000 - 5.500
2جوجه پلاس4.000 - 4.500
3جوجه کاب3.000 - 3.500
4جوجه فلکس_
5جوجه هوبارد_
6جوجه آرین4.000-4.500
7جوجه یک روزه بومی5.500
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه14.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه55.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی_
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه-
31شترمرغ یک ماهه950.000
32شترمرغ دو ماهه1.400.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000