جیره دان بوقلمون
جیره دان بوقلمون

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

جیره دان بوقلمون اریا منتخب پارسیان

 

روز اول 24 ساعت _الکترولید+Bکمپلکس  حل شده درآب به جوجه خورانده شود

روز دوم 72 ساعت _لینکو اکپکسین+Bکمپلکس  حل شده درآب به جوجه خورانده شود

روز سوم 24 ساعت _الکترولید+Bکمپلکس  حل شده درآب به جوجه خورانده شود

 15 روزگی تک چینی

20 روزگی ب1خراکی واکسن نیکاسل در اب فرانسوی

40 روزگی لاسوتا خراکی واکسن در اب

مشاوره رایگان 09121986651

برنامه ی روشنایی در  cdآموزشی ذکر شده است. به صورت رایگان

 

 

 

اجزای جیره  1تا3هفتگی 3تا7 هفتگی 7تا11 هفتگی 11تا15هفتگی 15تا19هفتگی 19هفتگی تاکشتار

ذرت

380 432/5 500 566 625 687

سویا

535 485 4200 355 294/4 230

روغن سویا

27 29 30 35 40 44/4

کربنات کلسیم

13 13 13 13 13 13

دیکلسیم فسفات18%

28/5 25 21 15/5 12 10

جوش شیرین

2/4 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

نمک

2 2 2 2 2 2

مکمل ویتامینه ومعدنی

5 5 5 5 5 5

متیونین

2/5 2/5 2/4 2/4 2/1 2/1

لیزین

1/5 1/5 1/5 1/5 1/2 1/2

مولتی انزیم

0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5

نیتاز

0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6

توکسین پایندر

2 2 2 2 2 2

مجموع

1000 1000 1000 1000 1000 1000

جیره پیشنهادی بوقلمون

انرژی 2824 2900 2990 3111 3220 3222
پروتیین 3/27 6/25 32/23 90/2 59/18 36/18
لئولیک اسید 43/2 62/2 79/2 17/3 54/3 9/2
کلسیم 36/1 37/1 16/1 13/1 93/0 87/0
فسفرقابل جذب 76/0 7/0 62/0 52/0 35/0 30/0
سدیم 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0
متیونین 65/0 62/0 59/0 56/0 50/0 37/0
لیزین 79/1 66/1 48/1 31/1 1/1 93/0
متیونین+سیسین 10/1 15/1 98/0 96/0 86/0 76/0


برنامه ی روشنایی در  cdآموزشی ذکر شده است.

اخرین مطالب نوشته شده

logo-samandehi