?علت و علائم بیماری مارک و راه پیشگیری و درمان09131007689

علت و علائم بیماری مارک و راه پیشگیری و درمان09131007689

اریا منتخب پارسیان

این بیماری درحقیقت یکنوع ازدیاد سیستم لمفاوی است (Lymphoprolif rative) و بنامهای فلج مرغان- لمفوماتوز عصبی- لمفوماتوزاحشائی- لکوزحاد، فلج منتشر، نامیده شده که بسیاری ازاندامها و بافتها را مبتلا کرده و تمایل خاصی به اعصاب سطحی دارد
بیماری مارک بیماری عفونی و خیلی واگیری است که با تزریق خون یا تزریق سلولهای توموری از طیور آلوده میتوان بسهولت طیور جوان را آلوده ساخت .هرپس ویروسی از گروه هرپس وابسته به سلول که در گروه سپتومگالوویروس (Cytomegalovirus B) قرار گرفته عامل بیماری شناخته شده است که PH کمتر از ۵/۵ و بیشتر از ۴/۸ برای آن زیان آور است

مارک نیز جزء بیماریهای ویروسی طیور محسوب شده که در این بیماری در اثر تکثیر و ورود سلولهای لنفوئیدی در اعصاب ایجاد می شود . این بیماری اولین بار در سال 1907 توسط یک دامپزشک مجاری بنام دکتر ژوزف مارک کشف شد و تا 60 سال پس از کشف این بیماری فوق بین بیماری مارک و سایر بیماریهای لوکوزی و نئوپلاسم پرندگان معلوم نبود ولی در سال 1967 مشخص شد که عامل بیماری مارک ویروسی از خانواده هرپس ویروسها است که با عامل ایجاد لوکوز یا تومورهای پرندگان متفاوت است . سه سال بعد در سال 1970 واکسن فعال زنده تخفیف حدت یافته ای برای این بیماری کشف شد و با بکاربردن واکسیناسیون به میزان قابل ملاحظه ای از خسارات ناشی از این بیماری کاسته شد

بیماریزایی

عامل بیماری مارک نوعی ویروس از خانواده هرپس ویروس لنفوتروپیک است که واجد سه سروتیپ می باشد . سروتیپ شماره یک که همان ویروسهای تومورزای پاتوژن و مشتقات تخفیف حدت یافته آنها است که خود دارای سه سویه کم حدت ، حاد و فوق حاد است

سروتیپ شماره دو ویروسهای کم حدتی هستند که بسیار به ندرت ممکن است باعث بروز بیماری وند. سروتیپ شماره سه ، هرپس ویروس بوقلمون است که غیر بیماریزا است و برای ماکیان حدتی ندارد

وجود استرس در گله نیز می تواند عاملی برای کمک به رخداد این بیماری باشد . عوامل استرس زایی مانند واکسیناسیون ، نوک چینی ، جابجا کردن گله و رفت و آمدهای زیاد می توانند در بروز این بیماری موجب اثر باشند

فروش تخم خوراکی و نطفه دار محلی و بلک استار

عامل عفونت مارک همانطور که پیشتر اشاره شد از طریق تنفس وارد بدن می شود ، در عرض 5-3 روز باعث آلودگی سیستم لنفوئیدی بدن مانند تیموس ، طحال ، بورس و حتی مغز استخوان شده و سیستم ایمنی بدن پرنده را تضعیف می کند و واکنشهای آنتی ژنیک ویروسی و درگیری و افزایش لنفوسیتهای T ، بوقوع می پیوندد . ویروس حتی وارد لنفوسیتهای B شده و توسط آنها در سراسر بدن پراکنده می شود . چندین روز بعد از با آزاد شدن ویروس عفونی ریزپوستکهای پر در محیط ، گله درگیر شده و تلفات آغاز می گردد . اما در صورت مقاومت پرنده و بهبودی نسبی ، جوجه های متولد شده از این مرغ تا سه ماه واجد ایمنی مادری خواهند بود

علایم بیماری

بیماری مارک دارای چندین فرم است که ممکن است با هم یا بصورت تکی رخ دهند ، معمولترین آن فرم کلاسیک بیماری مارک است که مرگ و میر پایینی دارد (زیر 15 درصد) و عمده ترین علامت آن فلجی پاها است . در فرم کلاسیک تعدادی از رشته های عصبی از حد طبیعی خود کلفت تر می شوند و رنگ عصب از سفید استخوانی به خاکستری کدر تغییر می یابد . پرنده نامتعادل و افلیج است ، پایین نگه داشتن سر و گردن و اتساع چینه دان نیز ممکن است دیده شود . ظهور و رشد لنفوم روی اعصاب و یا حتی گاهی در احشاء مثل قلب ، ریه کبد و تخمدان نیز ممکن است مشاهده شود

نوع دیگر بیماری مارک فرم حاد بیماری است که بیشتر از فرم کلاسیک واگیر بوده که تا 80 درصد درگیری هم گزارش شده است ولی معمولاً 3/1 گله را درگیر می کند . پرندگان مبتلا کاملاً افسرده به نظر می رسند . در این فرم پرنده بدون هیچ علامت قبلی ممکن است بصورت ناگهانی تلف شود و میزان مرگ و میر تا 30 درصد هم ممکن است برسد . یکی از موارد مشخص این فرم هپاتومگالی و لنفوماتوز کبدی است . البته ممکن است لنفوم در طحال ، ریه و قلب نیز رخ دهد حتی لنفوم در پیش معده هم گزارش شده است

فرم دیگر این بیماری فرم لنفوماتوز چشمی است که در این فرم پرنده مبتلا معمولاً کور یا کم بینا می شود و بعلت نفوذ لنفوسیتهای جهش یافته عنبیه به رنگ خاکستری دیده می شود

فرم بعدی فرم لنفوماتوز پوستی است که اغلب روی فولیکولهای پر وجود دارد . در کل ممکن است در تمامی فرمهای بیماری ، عفونت ویروسی مارک منجر به فلجی کامل و یا ناقص کلیه اندامها بخصوص پاها ، بالها و گردن شود

تشخیص

با توجه به علایم و نشانه های بالینی بیماری ، تاریخچه و جراحات اندامها و جراحات اندامها و جراحات میکروسکوپی بافتی تشخیص این بیماری دشوار نیست ولی بهترین روش همانند تمامی بیماریها استفاده از روشهای پاراکلینیکی و آزمایشگاهی برای تشخیص قطعی بیماری است . مانند استفاده از شناسایی آنتی ژن ویروس در سرم یا محل اتصال پر به پوست بدن که توسط آزمایشهای ژل رسوبی آگار و آزمایش آنتی بادی قابل تشخیص است .

اما مهمتر از تشخیص این بیماری تفریق آن با بیماری لوکوز است چرا که این دو بیماری بسیار مشابه هم هستند و تا مدتها هر دو بیماری لوکوز و مارک را سندرم لوکوز کمپلکس می نامیدند . اما بین این دو بیماری اختلافاتی است که شرح داده می شود : اولین نکته سن پرنده مبتلا است چرا که بیماری مارک در لوکوز پس از 15 هفتگی آغاز می شود . تومورها و جراحات در پوست و چشم علایم اختصاصی بیماری مارک هستند و این در حالی است که در بیماری لوکوز اغلب بورس فابریسیوس درگیر جراحات و تومور داخل فولیکولی می گردد . سلولهای لنفوئیدی درگیر در بیماری مارک اغلب لنفوسیتهای T و در بیماری لوکوز اغلب لنفوسیتهای B می باشند . مضاعف بر اینکه در مارک فلجی درگیری های عصبی نیز دیده می شود ولی در لکوز نداریم . همچنین تومورهای طحال در مارک بصورت منتشر و در لوکوز بصورت کانونی هستند

پیشگیری و کنترل

بیماری مارک درمان ندارد و این موضوع اهمیت کنترل و پیشگیری این بیماری را بیشتر می کند . رعایت اصول بهداشتی و مدیریتی ، استفاده از جوجه های مقاوم بیماری از نظر ژنتیکی و مهمتر از همه واکسیناسیون سه رکن اصلی کنترل بیماری مارک به شمار می روند

ضدعفونی کردن همزمان کلیه سالنها برای ریشه کن کردن ویروس در محوطه ، جدا نگه داشتن جوجه های جوان از گله های مسن ، از بین بردن حشرات و رعایت بهداشت سالنها ، محوطه و کارکنان جدا از واکسیناسیون علیه ویروس بیماری مارک از اصول مهم پیشگیری از این بیماری است

همانطور که ویروس عامل بیماری مارک دارای سروتیپهای متعددی بود واکسن علیه این بیماری نیز دارای انواع متعددی است . واکسن سروتیپهای یک ، دو و سه به تنهایی یا مخلوط با همدیگر ، واکسن هرپس ویروس بوقلمون (HVT) ، واکسن حاد تخفیف حدت یافته و واکسن کم حدت تخفیف حدت یافته از انواع واکسنهای علیه ویروس مارک هستند

امروزه در همان کارحانه جوجه کشی واکسن علیه مارک را به جوجه ها تزریق می کنند که این واکسن تا پایان عمر ، پرنده را در برابر بیماری مصون نموده و در ظرف 7 روز ایمنی را در بدن پرنده بوجود می آورد

فروش مرغ بلک استار اصل تضمینی09131007689 در سنین 1روزه تا 4 ماهه

کانال تلگرامی ماwink

https://t.me/ariamontakhab

 درصورت بروزهرگونه  مشکل در ورود به کانال تلگرامی ما به شماره 09131007689 پیام دهید

سایت های اریا منتخب پارسیان جهت خواندن مطالب پرورشی و بسیار اموزنده??


?www.ariamp.com

?https://ariamontakhab.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 1 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس4,7004,8004,75011/6
پلاس4,6004,7004,65011/6
فلکس4,6004,7004,65011/6
هوبارد4,5004,6004,55011/6
کاب 4,5004,6004,55011/6
آرین2,7002,8002,75011/6
بومی3,2003,2503,22511/6
جهادی00000000000011/6
کاکلی3,5003,5503,52511/6
مشکی3,5003,5503,52511/6
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65011/6
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50011/6
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50011/6
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95011/6
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00011/6
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50011/6
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50011/6
کبک یک روزه4,5005,0004,75011/6
کبک یک ماهه11,00012,00011,50011/6
کبک دو ماهه20,00022,00021,00011/6
کبک سه ماهه30,00032,00031,00011/6
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50011/6
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50011/6
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50011/6
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00011/6
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50011/6
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00011/6
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25011/6
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 11/6
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 11/6
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00011/6
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 11/6
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00011/6
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00011/6
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00011/6
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00011/6
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00011/6
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00011/6
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00011/6
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00011/6
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00011/6
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00011/6
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00011/6
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00011/6
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50011/6
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30011/6
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40011/6
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00011/6
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25011/6
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70011/6
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25011/6
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50011/6
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000011/6
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00011/6
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50011/6
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50011/6
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50011/6
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00011/6
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00011/6
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00011/6
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00011/6
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00011/6
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00011/6
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00011/6
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00011/6
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50011/6
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00011/6
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00011/6
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00011/6
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00011/6
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00011/6
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00011/6
آخرین اخبار
جایگزین آنتی بیوتیک در طیور جدول قیمت انواع طیور 4 بهمن 99 روش های پرورش شترمرغ چه عواملی موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی کبک میشود؟ مشخص کردن مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار فروش جوجه شترمرغ کرمان قیمت انواع طیور 21 دی 99 روش تشخیص قوه دار بودن بذر آموزش کشت و تست بذر چغندر در خانه قیمت انواع جوجه 17 دی ۱۳۹۹ افزایش قیمت تخم مرغ در میادین تره بار اصفهان تولید کننده اول بوقلمون در ایران احیای پرورش جوجه مرغ آرین کاشت مخلوطی از چند گیاه قیمت انواع جوجه 29 آذر 1399 آتش سوزی در مرغداری قیمت انواع جوجه 26 آذر 99 جامع در مورد کبک جدول قیمت انواع جوجه 26آذر99 مرغ تخمگذار هایلاین جدول قیمت انواع طیور 23 آذر 99 بازده بوقلمون بوربون در مقابل نژادهای دیگر قیمت انواع طیور 9 آذر 99 قیمت انواع جوجه 10 آذر 1399 علائم آنفولانزای پرندگان و میزان شیوع امسال قیمت انواع جوجه 6 آذر 1399 حمایت آریا منتخب پارسیان از راه اندازی پرورش مرغ بومی تخمگذار قیمت انواع جوجه 2 آذر 1399 قیمت انواع جوجه 18 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 12 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 8 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 5 آبان 1399 مزایای کشت پاییزه چغندر قند زمان مناسب و نحوه استفاده از واکسن گامبورو راهنمای جامع خرید و کشت بذر چغندر قند جامع در مورد خرید و کشت بذر چغندر برسی جامع روش تولید بذر چغندر قند آشنایی با روش کشت بذر چغندر استفاده از چغندر در خوراک دام تاثیر طعم دهنده های خوراک بر روی کیفیت تخم مرغ و گوشت مزایای مواد طعم دهنده در صنعت طیور نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور

فروش جوجه شترمرغ

مقالات پرورش بوقلمون - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

09123968671

09126450684

09121986651

فروش جوجه مرغ بومی

آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه بوقلمون

09131005836

09131007689