فروش بلک استاراصل3ماهه بامیانگین وزن850تا900گرم

فروش بلک استاراصل3ماهه بامیانگین وزن850تا900گرم

فروش بلک استاراصل3ماهه بامیانگین وزن850تا900گرم

آریامنتخب پارسیان

09131007689

09123968671

www.ariamontakhab.com

https://t.me/ariamontakhab

 فروش بلک استاراصل 3ماهه با میانگین وزن 850 تا 900گرم

واکسینه شده و با کیفیت داخل فیلم

آماده تحویل از حومه تهران و بارگیری  فقط از 300قطعه به بالا

فروش بوقلمون برنز 1ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون برنز

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون تخمگذار

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون برنز يك روزه درجه يك

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون برنز يك ماهه درجه يك

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون برنز اصل

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بلک استاراصل3ماهه بامیانگین وزن850تا900گرم

فروش بوقلمون بیوتی 1روزه و1ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون پرواري

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون بيوتي شيش

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون يك روزه گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون يك ماهه گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بوقلمون

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش مرغ بومي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بلك استار

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بلك استار يك روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بلك استار يك ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بلك استار دو ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بلك استار سه ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بلک استاراصل3ماهه بامیانگین وزن850تا900گرم

فروش بلك استار چهار ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بلك استار پنج ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش بلك استار شيش ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

بلك استار تخمگذار

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش مرغ تخمگذار

شركت آريا منتخب پارسيان

مرغ تخمگذار

شركت آريا منتخب پارسيان

مرغ بومي شيش ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

تخم نطفه دار مرغ بومي

شركت آريا منتخب پارسيان

تخم نطفه دار مرغ بومي گلپايگان

شركت آريا منتخب پارسيان

مرغ بومي گلپايگان اصل و درجه يك با كيفيت تضمين شده با قيمتي مناسب و فوق العاده

شركت آريا منتخب پارسيان

 

09131007689

09121986651

09123968671

09131005836

2020-02-24T09:40:23-01:00