فروش جوجه بلدرچين زنجان09141003082

فروش جوجه بلدرچين زنجان09141003082

فروش جوجه بلدرچين زنجان|فروش جوجه يك روزه بلدر چين زنجان

|فروش جوجه 15 روزه بادرچين زنجان|09131005836

|فروش مولد بادرچين ارومیه|فروش پرواري بلدرچين زنجان

فروش بلدرچین 1هفته

فروش جوجه كبك زنجان

فروش بلدرچین 15روزه

فروشبلدرچین 20روزه

خريد بلدرچین درزنجان فروش جوجه بلدرچين زنجان09141003082

خريد بلدرچین پرواري

فروش بلدرچین پرواري درزنجان

فروش جوجه بلدرچين زنجان09141003082

شماره ها جهت تماس و اطلاعات بیشتر در 3 شعبه تهران و اصفهان و مشهد???

شعبه اصفهان : 09131007689 _ 09131005836

شعبه تهران  :   09123968671 _ 09121986651

شعبه مشهد:   09151006923

خطوط تلفن ثابت تهران و اصفهان و مشهد☎️

☎️03134419879

☎️02188478351

☎️05137139037

کانال تلگرامی ما را به دوستان خود معرفی کنید با لینک زیر??????

?@ariamontakhab

سایت های شرکت اریا منتخب جهت مطالعه مطالب فوق اموزشی و حرفه ای برای پرورشانواع طیور??????

?www.ariamp.com

?www.ariamontakhab.com

2019-06-18T12:01:57+00:00