قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 7.000 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 14،000 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 4.000 -4.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 4.000- 3.500 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 3.500 – 3.000 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 2.700 – 3.500تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:5.000 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : توافقی ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 20بهمن1401 - 2:04

فروش جوجه

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

,فروش،فروش جوجه شترمرغ،فروش شترمرغ پرواري،فروش جوجه بوقلمون،فروش جوجه مرغ بومی،فروش جوجه بلدرچين،فروش جوجه اردک،فروش جوجه کبک،

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه بوقلمون در تبریز

طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه شترمرغ اصفهان

قیمت جوجه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

فروش جوجه مرغ

قیمت جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه بوقلمون در تبریز

طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

جوجه بوقلمون محلی

قیمت روز جوجه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

غذای جوجه بوقلمون

پرورش جوجه بوقلمون

قیمت بوقلمون زنده

فروش جوجه شترمرغ اصفهان

قیمت جوجه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

فروش جوجه مرغ

قیمت جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

قیمت جوجه بوقلمون یک روزه

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

جوجه بوقلمون قیمت

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

خرید جوجه مرغ

غذای جوجه بوقلمون

قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه بوقلمون در تبریز

طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه مرغ بومی

فروش جوجه مرغ محلی

قیمت جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه محلی

فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان

خرید جوجه رسمی

فروش مرغ محلی

خرید مرغ بومی تخمگذار

قیمت مرغ تخمگذار

فروش مرغ تخمگذار در اصفهان

قیمت مرغ تخمگذار 3ماهه

قیمت جوجه یک روزه بومی

مرغ جهادی

جوجه بومی

خرید مرغ بومی تخمگذار

قیمت مرغ محلی تخمگذار

فروش مرغ بومی

فروش مرغ محلی

قیمت مرغ تخمگذار

پرورش مرغ بومی تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار در منزل

بهترین نژاد مرغ تخمگذار

پرورش مرغ محلی در خانه

پرورش مرغ بومی تخمگذار

فروش مرغ بومی

قیمت مرغ تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار در منزل

آموزش پرورش مرغ بومی

پرورش مرغ محلی در خانه

فروش مرغ محلی

پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf

طرح توجیهی پرورش مرغ بومی

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه مرغ بومی

فروش جوجه مرغ محلی

قیمت جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه محلی

فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان

خرید جوجه رسمی

فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه بوقلمون در تبریز

طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ

قیمت شترمرغ بالغ

قیمت جوجه شترمرغ در سال 94

قیمت روز جوجه شتر مرغ

قیمت جوجه شترمرغ 94

قیمت شترمرغ زنده

فروش جوجه شترمرغ اصفهان

غذای شترمرغ

قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ

وزن شترمرغ بالغ

قیمت شترمرغ زنده

قیمت شترمرغ بالغ در سال 94

قیمت شترمرغ در سال 94

قیمت روز شترمرغ

قیمت شترمرغ پرواری

قیمت شترمرغ یک ساله

قیمت جوجه شترمرغ در سال 94

قیمت روز شترمرغ زنده

قیمت شترمرغ زنده

قیمت روز گوشت شترمرغ

قیمت شترمرغ بالغ

قیمت گوشت شتر

قیمت گوشت شترمرغ

قیمت گوشت شترمرغ زنده

قیمت جوجه شترمرغ

فروش جوجه شترمرغ اصفهان

فروش جوجه شترمرغ مشهد

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

قیمت جوجه شترمرغ

قیمت جوجه شترمرغ در سال 94

قیمت شترمرغ بالغ

قیمت روز جوجه شتر مرغ

غذای جوجه شترمرغ

قیمت جوجه شترمرغ 94

ای جوجه شترمرغ

غذای شترمرغ چیست

قیمت غذای شترمرغ

غذای اصلی شترمرغ

محل نگهداری شترمرغ

فروش خوراک شترمرغ

غذای شترمرغ در ایران

تغذیه شترمرغ پرواری

طرز تهیه خوراک شترمرغ

فروش جوجه اردک

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت اردک زنده

فروش جوجه اردک گیلان

قیمت جوجه اردک یک روزه

قیمت اردک گوشتی

قیمت گوشت اردک

فروش اردک اسرائیلی

قیمت جوجه اردک پکنی

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت اردک زنده

فروش جوجه اردک گیلان

قیمت اردک گوشتی

قیمت گوشت اردک

خریدار اردک

قیمت جوجه اردک پکنی

فروش اردک اسرائیلی

پرورش جوجه اردک

قیمت جوجه اردک پکنی

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت اردک زنده

قیمت جوجه اردک یک روزه

فروش جوجه اردک گیلان

قیمت گوشت اردک

فروش اردک اسرائیلی

خریدار اردک

پرورش جوجه اردک

قیمت اردک گوشتی

قیمت اردک زنده

قیمت جوجه اردک

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت غاز بالغ

فروش غاز

قیمت غاز زنده

قیمت گوشت اردک

اردک پکنی

قیمت جوجه اردک یک روزه

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت اردک زنده

فروش جوجه اردک گیلان

قیمت اردک گوشتی

قیمت گوشت اردک

قیمت جوجه اردک پکنی

خریدار اردک

فروش اردک اسرائیلی

روش جوجه مرغ بومی مشهد

خرید مرغ بومی تخمگذار

قیمت مرغ تخمگذار

فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان

قیمت جوجه یک روزه بومی

قیمت جوجه یکروزه بومی

مرغ جهادی

پرورش جوجه بومی

پرورش مرغ تخمگذار

خرید مرغ بومی تخمگذار

قیمت مرغ محلی تخمگذار

فروش مرغ بومی

فروش مرغ محلی

قیمت مرغ تخمگذار

پرورش مرغ بومی تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار در منزل

بهترین نژاد مرغ تخمگذار

پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار

بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران

فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار

مرغ نژاد لگهورن

مرغ لگهورن

نژادهای مرغ تخمگذار

نژاد مرغ مرندی

مرغ جهادی

مرغ لگرن

فروش جوجه بلدرچین

خرید جوجه بلدرچین اصفهان

قیمت جوجه یک روزه بلدرچین

قیمت گوشت بلدرچین

قیمت قفس بلدرچین

قیمت دان بلدرچین

قیمت بلدرچین زنده

قیمت خوراک بلدرچین

قیمت بلدرچین تخمگذار

پرورش کبک اصفهان

فروش جوجه بلدرچین

اموزش پرورش بلدرچین

آموزش پرورش کبک

قیمت بلدرچین زنده

قفس بلدرچین

پرورش قرقاول

پرورش بلدرچین در خانه

قیمت جوجه یک روزه بلدرچین

خرید جوجه بلدرچین اصفهان

فروش جوجه بلدرچین

قیمت گوشت بلدرچین

قیمت قفس بلدرچین

قیمت بلدرچین زنده

قیمت دان بلدرچین

قیمت خوراک بلدرچین

قیمت بلدرچین بالغ

قیمت بلدرچین زنده

قیمت روز بلدرچین

قیمت بلدرچین تخمگذار

وزن بلدرچین بالغ

قیمت بلدرچین گوشتی

قیمت بلدرچین بالغ

قیمت دان بلدرچین

وزن بلدرچین گوشتی

قیمت خوراک بلدرچین

فروش جوجه کبک

قیمت کبک زنده

قیمت کبک کوهی

قیمت کبک بالغ

قیمت گوشت کبک

پرورش جوجه کبک

قیمت جوجه کبک در تهران

قیمت کبک پرورشی

قیمت کبک مولد

قیمت کبک زنده

قیمت کبک پرورشی

فروش کبک در شیراز

فروش کبک کوهی

قیمت کبک مولد

فروش کبک در اصفهان

قیمت کبک بالغ

فروش کبک وحشی

قیمت گوشت کبک

09123968671,02188478351

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 8 =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس3.000 - 3.500
2جوجه پلاس3.000 - 2.500
3جوجه کاب2.000 - 2.500
4جوجه فلکس_
5جوجه هوبارد_
6جوجه آرین3.000 - 2.500
7جوجه یک روزه بومی7.000
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه14.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه55.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی_
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه-
31شترمرغ یک ماهه950.000
32شترمرغ دو ماهه1.400.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000