فروش ۲۰هزارقطعه پولت تخمگذار۹۰ روزه نژادشیور۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

فروش ۲۰هزارقطعه پولت تخمگذار۹۰ روزه نژادشیور۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

فروش ۲۰هزارقطعه پولت تخمگذار۹۰ روزه

باوزن ۹۰۰گرم واکسینه کامل حتی انفولانزا

.بارگیری از قزوین .به قیمت رسیده.

 

 قیمت ۲۳۵۰۰تومن

فروش از هزارقطعه به بالا

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

ادرس کانال تلگرام ما : اریا منتخب پارسیان

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

مشاوره رایگان پرورش

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

 

قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان – جوجه انواع طیور – خوراک طیور – بذر چغندر – بذر پیاز و انواع دیگر بذر

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
۱۳۹۹
راس۴,۳۰۰۴,۴۰۰۴,۳۵۰۱۰/۳۰
پلاس۴,۲۰۰۴,۳۰۰۴,۲۵۰۱۰/۳۰
فلکس۴,۲۰۰۴,۳۰۰۴,۲۵۰۱۰/۳۰
هوبارد۴,۱۰۰۴,۲۰۰۴,۱۵۰۱۰/۳۰
کاب ۴,۱۰۰۴,۲۰۰۴,۱۵۰۱۰/۳۰
آرین۲,۳۰۰۲,۴۰۰۲,۳۵۰۱۰/۳۰
بومی۳,۲۰۰۳,۲۵۰۳,۲۲۵۱۰/۳۰
جهادی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰/۳۰
کاکلی۳,۵۰۰۳,۵۵۰۳,۵۲۵۱۰/۳۰
مشکی۳,۵۰۰۳,۵۵۰۳,۵۲۵۱۰/۳۰
مرغ گوشتی زنده تهران۱۳,۶۰۰۱۳,۷۰۰۱۳,۶۵۰۱۰/۳۰
مرغ گوشتی کشتار تهران۲۰,۹۰۰۲۱,۰۰۰۲۹,۵۰۰۱۰/۳۰
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)۳۰,۵۰۰۳۰,۵۰۰۳۰,۵۰۰۱۰/۳۰
اردک یک روزه پکنی ۳,۹۰۰۴,۰۰۰۳,۹۵۰۱۰/۳۰
اردک۲۵ روزه پکنی۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰۱۰/۳۰
اردک زنده (کیلویی)۲۷,۰۰۰۲,۸۰۰۲۷,۵۰۰۱۰/۳۰
اردک کشتاری (کیلویی)۳۷,۰۰۰۳۸,۰۰۰۳۷,۵۰۰۱۰/۳۰
کبک یک روزه۴,۵۰۰۵,۰۰۰۴,۷۵۰۱۰/۳۰
کبک یک ماهه۱۱,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۱,۵۰۰۱۰/۳۰
کبک دو ماهه۲۰,۰۰۰۲۲,۰۰۰۲۱,۰۰۰۱۰/۳۰
کبک سه ماهه۳۰,۰۰۰۳۲,۰۰۰۳۱,۰۰۰۱۰/۳۰
کبک چهار ماهه ۳۵,۰۰۰۴۰,۰۰۰۳۷,۵۰۰۱۰/۳۰
کبک پنج ماهه۵۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰۵۷,۵۰۰۱۰/۳۰
کبک تخمگذار۵۲,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰۵۵,۵۰۰۱۰/۳۰
کبک زنده (کیلویی)۷۱,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰۷۴,۰۰۰۱۰/۳۰
کبک لاشه (کیلویی)۹۷,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۹۸,۵۰۰۱۰/۳۰
خروس بومی (کیلویی)۴۲,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰۴۳,۰۰۰۱۰/۳۰
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی۱۲,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰۱۲,۲۵۰۱۰/۳۰
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۰/۳۰
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۰/۳۰
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی۴۲,۰۰۰۴۲,۰۰۰۴۲,۰۰۰۱۰/۳۰
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی۵۵,۰۰۰۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۱۰/۳۰
شترمرغ ۵ روزه ۳۲۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰۱۰/۳۰
شترمرغ ۱۴ روزه۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۱۰/۳۰
شترمرغ ۲۰ روزه۴۵۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰۱۰/۳۰
شترمرغ یک ماهه۵۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۱۰/۳۰
شترمرغ دو ماهه۸۵۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰۱۰/۳۰
شترمرغ ۳ ماهه۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۱۰/۳۰
شترمرغ چهار ماهه۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱۰/۳۰
شترمرغ زنده تهران۳۸,۰۰۰۳۸,۰۰۰۳۸,۰۰۰۱۰/۳۰
شترمرغ زنده اصفهان۳۷,۰۰۰۳۷,۰۰۰۳۷,۰۰۰۱۰/۳۰
شترمرغ زنده مشهد۳۷,۰۰۰۳۷,۰۰۰۳۷,۰۰۰۱۰/۳۰
پوست کراست شترمرغ گرید ۱۵۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۱۰/۳۰
پوست کراست شترمرغ گرید ۲۵۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۱۰/۳۰
پوست کراست شترمرغ گرید ۳۴۵۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰۳۵,۵۰۰۱۰/۳۰
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین۱,۳۰۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۱۰/۳۰
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱,۴۰۰۱,۴۰۰۱,۴۰۰۱۰/۳۰
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰۱۰/۳۰
بلدرچین زنده تهران۴۸,۰۰۰۴۸,۵۰۰۴۸,۲۵۰۱۰/۳۰
بلدرچین زنده اصفهان۴۷,۵۰۰۴۷,۹۰۰۴۷,۷۰۰۱۰/۳۰
بلدرچین زنده مشهد۴۷,۰۰۰۴۷,۵۰۰۴۷,۲۵۰۱۰/۳۰
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۳۵,۰۰۰۳۶,۰۰۰۳۵,۵۰۰۱۰/۳۰
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰/۳۰
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۶۸,۰۰۰۶۸,۰۰۰۶۸,۰۰۰۱۰/۳۰
جوجه بوقلمون برنز یک روزه ۲۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰۲۷,۵۰۰۱۰/۳۰
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه۴۸,۰۰۰۴۹,۰۰۰۴۸,۵۰۰۱۰/۳۰
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه ۴۵,۰۰۰۴۶,۰۰۰۴۵,۵۰۰۱۰/۳۰
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه۸۵,۰۰۰۸۷,۰۰۰۸۶,۰۰۰۱۰/۳۰
بوقلمون بیوتی زنده تهران۳۴,۰۰۰۳۴,۰۰۰۳۴,۰۰۰۱۰/۳۰
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۱۰/۳۰
بوقلمون بیوتی زنده مشهد۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۱۰/۳۰
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۱۰/۳۰
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۱۰/۳۰
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۰/۳۰
پولت صنعتی ۹۰ روزه۳۸,۰۰۰۴۰,۰۰۰۳۹,۰۰۰۱۰/۳۰
تخم مرغ تهران (کیلویی)۱۴,۵۰۰۱۴,۵۰۰۱۴,۵۰۰۱۰/۳۰
بذر چغندر (ترک ) ۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱۰/۳۰
بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰۱۰/۳۰
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰۱۰/۳۰
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰/۳۰
بذر پیاز زرد زتا۶۵۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۱۰/۳۰
بذر پیاز سفید مینروا۳,۸۵۰,۰۰۰۳,۸۵۰,۰۰۰۳,۸۵۰,۰۰۰۱۰/۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × دو =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بایگانی
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس4,3004,4004,35010/30
پلاس4,2004,3004,25010/30
فلکس4,2004,3004,25010/30
هوبارد4,1004,2004,15010/30
کاب 4,1004,2004,15010/30
آرین2,3002,4002,35010/30
بومی3,2003,2503,22510/30
جهادی00000000000010/30
کاکلی3,5003,5503,52510/30
مشکی3,5003,5503,52510/30
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65010/30
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50010/30
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50010/30
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95010/30
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00010/30
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50010/30
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50010/30
کبک یک روزه4,5005,0004,75010/30
کبک یک ماهه11,00012,00011,50010/30
کبک دو ماهه20,00022,00021,00010/30
کبک سه ماهه30,00032,00031,00010/30
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50010/30
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50010/30
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50010/30
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00010/30
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50010/30
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00010/30
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25010/30
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 10/30
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 10/30
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00010/30
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 10/30
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00010/30
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00010/30
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00010/30
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00010/30
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00010/30
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00010/30
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00010/30
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00010/30
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00010/30
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00010/30
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00010/30
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00010/30
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50010/30
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30010/30
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40010/30
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00010/30
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25010/30
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70010/30
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25010/30
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50010/30
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000010/30
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00010/30
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50010/30
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50010/30
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50010/30
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00010/30
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00010/30
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00010/30
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00010/30
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00010/30
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00010/30
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00010/30
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00010/30
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50010/30
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00010/30
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00010/30
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00010/30
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00010/30
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00010/30
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00010/30