فروش جوجه مرغ بومي مشهد
فروش جوجه مرغ بومي مشهد

فروش جوجه مرغ بومي مشهد

فروش جوجه مرغ بومي 1روزمشهد 1150

فروش جوجه مرغ بومي1 ماه بومي مشهد 2800

فروش جوجه مرغ بومي نيمچه كيلوي مشهد 8000

فروش جوجه مرغ بومي نيمچه داني مشهد 10500 وزنه 1300 كيلو

فروش جوجه مرغ بومي 35 در قفص مشهد3500

فروش جوجه مرغ بومي 40 در قفص مشهد3000

فروش جوجه مرغ بومي 50 در قفص مشهد2200

فروش جوجه مرغ بومي 20 روزه مشهد 2200

آدرس : مشهد،خیابان کلاهدوز48،منفرد11،پلاک3،طبقه دوم
تلفن:9-05137139037
شماره همراه : 09151006923