قیمت انواع جوجه در ۲۰بهمن۹۹

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
image_pdfimage_print

قیمت انواع جوجه در ۲۰بهمن۹۹

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
۱۳۹۹
راس ۳,۶۰۰ ۳,۷۰۰ ۳,۶۵۰ ۱۱/۲۰
پلاس ۳,۵۰۰ ۳,۶۰۰ ۳,۵۵۰ ۱۱/۲۰
فلکس ۳,۵۰۰ ۳,۶۰۰ ۳,۵۵۰ ۱۱/۲۰
هوبارد ۳,۴۰۰ ۳,۵۰۰ ۳,۴۵۰ ۱۱/۲۰
کاب ۳,۴۰۰ ۳,۵۰۰ ۳,۴۵۰ ۱۱/۲۰
آرین ۱,۷۰۰ ۱,۸۰۰ ۱,۷۵۰ ۱۱/۲۰
بومی ۳,۵۰۰ ۳,۵۵۰ ۳,۵۲۵ ۱۱/۲۰
جهادی ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۱۱/۲۰
کاکلی ۳,۷۰۰ ۳,۷۵۰ ۳,۷۲۵ ۱۱/۲۰
مشکی ۳,۷۰۰ ۳,۷۵۰ ۳,۷۲۵ ۱۱/۲۰
مرغ گوشتی زنده تهران ۱۳,۶۰۰ ۱۳,۷۰۰ ۱۳,۶۵۰ ۱۱/۲۰
مرغ گوشتی کشتار تهران ۲۰,۹۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰ ۱۱/۲۰
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) ۳۰,۵۰۰ ۳۰,۵۰۰ ۳۰,۵۰۰ ۱۱/۲۰
اردک یک روزه پکنی ۳,۹۰۰ ۴,۰۰۰ ۳,۹۵۰ ۱۱/۲۰
اردک۲۵ روزه پکنی ۱۱,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱۱,۲۵۰ ۱۱/۲۰
اردک زنده (کیلویی) ۲۷,۰۰۰ ۲,۸۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۱۱/۲۰
اردک کشتاری (کیلویی) ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ ۱۱/۲۰
کبک یک روزه ۴,۵۰۰ ۵,۰۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۱/۲۰
کبک یک ماهه ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱۱/۲۰
کبک دو ماهه ۲۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۱۱/۲۰
کبک سه ماهه ۳۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰ ۱۱/۲۰
کبک چهار ماهه ۳۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ ۱۱/۲۰
کبک پنج ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰ ۱۱/۲۰
کبک تخمگذار ۵۲,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۵۵,۵۰۰ ۱۱/۲۰
کبک زنده (کیلویی) ۷۱,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۱۱/۲۰
کبک لاشه (کیلویی) ۹۷,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰ ۱۱/۲۰
خروس بومی (کیلویی) ۴۲,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۲۵۰ ۱۱/۲۰
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ ۵ روزه ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ ۱۴ روزه ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ ۲۰ روزه ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ یک ماهه ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ دو ماهه ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ ۳ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ چهار ماهه ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ زنده تهران ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ زنده اصفهان ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۱۱/۲۰
شترمرغ زنده مشهد ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۱۱/۲۰
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۱/۲۰
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱/۲۰
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین ۱,۵۰۰ ۱,۶۰۰ ۱,۵۵۰ ۱۱/۲۰
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱,۶۰۰ ۱,۷۰۰ ۱,۶۵۰ ۱۱/۲۰
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۱/۲۰
بلدرچین زنده تهران ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۴۸,۲۵۰ ۱۱/۲۰
بلدرچین زنده اصفهان ۴۷,۵۰۰ ۴۷,۹۰۰ ۴۷,۷۰۰ ۱۱/۲۰
بلدرچین زنده مشهد ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ ۴۷,۲۵۰ ۱۱/۲۰
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۳۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه بوقلمون برنز یک روزه ۲۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه ۴۵,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ ۱۱/۲۰
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه ۸۵,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۱۱/۲۰
بوقلمون بیوتی زنده تهران ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۱۱/۲۰
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۱۱/۲۰
بوقلمون بیوتی زنده مشهد ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۱۱/۲۰

 

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۶۴۵۰۶۸۴

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 4 =

انتخاب نوع محصول
Filters Sort
نام محصول
قیمت
تعداد
فروش شترمرغ مولد
تومان7500000
جوجه شترمرغ آفریقایی سه ماهه
تومان1200000
جوجه شترمرغ آفریقایی یک ماهه
تومان850000
جوجه شترمرغ کانادایی ۲۰ روزه
تومان700000
شترمرغ آفریقایی ۱۰ روزه
تومان550000
جوجه شترمرغ هچری
تومان500000
آخرین اخبار
لیست قیمت انواع جوجه 2 مرداد 1400 لیست قیمت انواع جوجه 26-۴-۱۴۰۰ جوجه رنگی ها واکسینه نیستند! لیست قیمت انواع جوجه 21-4-1400 فروش محصولات مالداری افغانستان فروش جوجه فیل مرغ گمرک دوغارون فروش جوجه فیل مرغ یکروزه نژاد برونز به افغانستان فروش جوجه تخمی صنعتی به افغانستان نژاد (هایلاین، ال اس ال، و نیکچک) لیست قیمت انواع جوجه 13-4-1400 لیست قیمت انواع جوجه 7-4-1400 لیست قیمت انواع طیور 2-4-1400 راهنمای پرورش غاز لیست قیمت فروش جوجه 31-3-1400 قیمت روز جوجه شترمرغ اصلی ترین صفات مد نظر در اصلاح نژاد طیور لیست قیمت انواع طیور 29-3-1400 چرا اصلاح نژاد در طیور انجام می شود؟ طبقه بندی مرغ های بومی ایران لیست قیمت انواع طیور ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ آماده کردن سالن پرورش جوجه گوشتی نژادهای مختلف مرغ و خصوصیات ظاهری آن ها - بررسی کامل لیست قیمت انواع جوجه 23-3-1400 شناخت بیماری های طیور-سالمونلا پولوروم آموزش روش ضدعفونی کردن سالن مرغداری و بهداشت طیور لیست قیمت جوجه 22-3-1400 اعلامی از شرکت آریا منتخب پارسیان  بسته بندی گوشت طیور-تهیه مواد اولیه تولید و بسته بندی گوشت (قسمت اول) لیست قیمت انواع جوجه 19-3-1400 لیست قیمت جوجه 10-30-1400 هجده نکته اساسی پرورش بوقلمون برای تازه کارها :09121986651 لیست قیمت انواع جوجه 2-3-1400 اعلامی از شرکت آریامنتخب پارسیان لیست قیمت جوجه 30-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 27-2-1400 قیمت جوجه شترمرغ - بوقلمون - مرغ 23-2-1400 لیست قیمت جوجه 19-2-1400 لیست قیمت فروش انواع جوجه 15-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 13-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 11-2-1400 اهمیت تولید نژادهای مرغ بومی  (بخش اول) راهنمای خرید جوجه شترمرغ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک های مختلف در سنین متفاوت پرورش مرغ بومی - چشم انداز روشن