قیمت انواع جوجه ۵ آبان ۱۳۹۹

قیمت انواع جوجه ۵ آبان ۱۳۹۹

 

 

طیور حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
۱۳۹۹
راس ۳۱۵۰ ۳۱۵۰ ۳۰۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
پلاس ۲۹۵۰ ۳۰۵۰ ۲۹۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
فلکس ۲۹۵۰ ۳۰۵۰ ۲۹۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
هوبارد ۲۸۵۰ ۲۹۵۰ ۲۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کاب ۲۸۵۰ ۲۹۵۰ ۲۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
آرین ۲۱۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
بومی ۲۸۰۰ ۲۹۰۰ ۲۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جهادی ۳۰۰۰ ۳۱۰۰ ۳۰۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کاکلی ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
مشکی ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
مرغ گوشتی زنده تهران ۱۲۶۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
مرغ گوشتی کشتار تهران ۱۷۵۰۰ ۱۸۲۰۰ ۱۷۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) ۱۸۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
اردک یک روزه پکنی ۲۸۰۰ ۲۹۰۰ ۲۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
اردک ۱۵ روزه پکنی ۶۵۰۰ ۷۰۰۰ ۶۲۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
اردک زنده (کیلویی) ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
اردک کشتاری (کیلویی) ۱۴۵۰۰ ۱۴۵۰۰ ۱۴۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک یک روزه ۲۶۰۰ ۳۰۰۰ ۲۸۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک یک ماهه ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک دو ماهه ۱۳۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۳۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک سه ماهه ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک چهار ماهه ۲۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک پنج ماهه ۳۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۳۰۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک تخمگذار ۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک زنده (کیلویی) ۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک لاشه (کیلویی) ۶۵۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۶۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
خروس بومی ۶۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۶۱۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی ۷۰۰۰ ۷۵۰۰ ۷۲۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی ۱۶۵۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی ۲۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی ۴۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ ۱۴ روزه ۵۲۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۵۲۵۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ ۲۰ روزه ۶۰۰۰۰۰ ۶۱۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ یک ماهه ۶۴۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۴۵۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ دو ماهه ۷۲۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۷۳۵۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ ۳ ماهه ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ چهار ماهه ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ زنده اصفهان ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ زنده تهران ۳۲۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ زنده مشهد ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ ۴۵۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ ۳۵۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین ۹۵۰۰۰ ۹۶۰۰۰ ۹۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه بلدرچین یک روزه ۱۰۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
فوق سنگین
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه ۵۸۰۰ ۶۰۰۰ ۵۹۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
بلدرچین زنده اصفهان ۲۳۵۰۰ ۲۳۹۰۰ ۲۳۷۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
بلدرچین زنده تهران ۲۴۰۰۰ ۲۴۵۰۰ ۲۴۲۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
بلدرچین زنده مشهد ۲۳۰۰۰ ۲۳۵۰۰ ۲۳۲۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه بوقلمون بیوتی ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۷۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
یک روزه فوق سنگین
جوجه بوقلمون بیوتی ۰ ۰ ۰ ۵/۸/۱۳۹۹
فوق سنگین یک روزه وارداتی
جوجه بوقلمون بیوتی ۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹

 

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس3,7003,8003,75012/5
پلاس3,6003,7003,65012/5
فلکس3,6003,7003,65012/5
هوبارد3,5003,6003,55012/5
کاب 3,5003,6003,55012/5
آرین1,9002,0001,95012/5
بومی3,7003,7503,72512/5
جهادی00000000000012/5
کاکلی3,9003,9503,92512/5
مشکی3,9003,9503,92512/5
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65012/5
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50012/5
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50012/5
اردک یک روزه پکنی 7,4007,7007,50012/5
اردک10 روزه پکنی8,0008,5008,25012/5
اردک زنده (کیلویی)25,00026,00025,50012/5
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50012/5
کبک یک روزه4,5005,0004,75012/5
کبک یک ماهه11,00012,00011,50012/5
کبک دو ماهه20,00022,00021,00012/5
کبک سه ماهه30,00032,00031,00012/5
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50012/5
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50012/5
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50012/5
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00012/5
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50012/5
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00012/5
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25012/5
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 12/5
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 12/5
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00012/5
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 12/5
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00012/5
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00012/5
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00012/5
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00012/5
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00012/5
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00012/5
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00012/5
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00012/5
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00012/5
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50012/5
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,5001,6001,55012/5
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,6001,7001,65012/5
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00012/5
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25012/5
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70012/5
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00012/5
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50012/5
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50012/5
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50012/5
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00012/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00012/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00012/5
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00012/5
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00012/5
تخم مرغ سفید ( کارتن 11/5 کیلویی )18,70018,80018,85012/5
آخرین اخبار
بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده شترمرغ ها را بهتر بشناسید! مرغ در چند ماهگی تخمگذار میشه؟ تغذیه مرغ بومی تخم گذار پرورش قوغاز پلت چی هست اصلا!!! درصورت گیر کردن تخم در مقعد مرغ تخمگذار باید چه کرد مرغ تخمگذار صنعتی آشنایی با شترمرغ آشنایی با مرغ آشنایی با پرورش بلدرچین و سود دهی آن آشنایی با پرورش کبک خلاصه یی از مزایای پرورش بوقلمون جایگزین آنتی بیوتیک در طیور جدول قیمت انواع طیور 4 بهمن 99 روش های پرورش شترمرغ چه عواملی موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی کبک میشود؟ مشخص کردن مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار فروش جوجه شترمرغ کرمان قیمت انواع طیور 21 دی 99 روش تشخیص قوه دار بودن بذر آموزش کشت و تست بذر چغندر در خانه قیمت انواع جوجه 17 دی ۱۳۹۹ افزایش قیمت تخم مرغ در میادین تره بار
X