قیمت انواع جوجه ۸ آبان ۱۳۹۹

قیمت انواع جوجه ۸ آبان ۱۳۹۹

 

 

طیور حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
۱۳۹۹
راس ۳۱۵۰ ۳۱۵۰ ۳۰۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
پلاس ۲۹۵۰ ۳۰۵۰ ۲۹۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
فلکس ۲۹۵۰ ۳۰۵۰ ۲۹۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
هوبارد ۲۸۵۰ ۲۹۵۰ ۲۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کاب ۲۸۵۰ ۲۹۵۰ ۲۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
آرین ۲۱۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
بومی ۲۸۰۰ ۲۹۰۰ ۲۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جهادی ۳۰۰۰ ۳۱۰۰ ۳۰۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کاکلی ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
مشکی ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
مرغ گوشتی زنده تهران ۱۲۶۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
مرغ گوشتی کشتار تهران ۱۷۵۰۰ ۱۸۲۰۰ ۱۷۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) ۱۸۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
اردک یک روزه پکنی ۲۸۰۰ ۲۹۰۰ ۲۸۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
اردک ۱۵ روزه پکنی ۶۵۰۰ ۷۰۰۰ ۶۲۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
اردک زنده (کیلویی) ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
اردک کشتاری (کیلویی) ۱۴۵۰۰ ۱۴۵۰۰ ۱۴۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک یک روزه ۲۶۰۰ ۳۰۰۰ ۲۸۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک یک ماهه ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک دو ماهه ۱۳۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۳۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک سه ماهه ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک چهار ماهه ۲۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک پنج ماهه ۳۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۳۰۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک تخمگذار ۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک زنده (کیلویی) ۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
کبک لاشه (کیلویی) ۶۵۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۶۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
خروس بومی ۶۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۶۱۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی ۷۰۰۰ ۷۵۰۰ ۷۲۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی ۱۶۵۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی ۲۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی ۴۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ ۱۴ روزه ۵۲۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۵۲۵۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ ۲۰ روزه ۶۰۰۰۰۰ ۶۱۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ یک ماهه ۶۴۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۴۵۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ دو ماهه ۷۲۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۷۳۵۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ ۳ ماهه ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ چهار ماهه ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ زنده اصفهان ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ زنده تهران ۳۲۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
شترمرغ زنده مشهد ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ ۴۵۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ ۳۵۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین ۹۵۰۰۰ ۹۶۰۰۰ ۹۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه بلدرچین یک روزه ۱۰۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
فوق سنگین
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه ۵۸۰۰ ۶۰۰۰ ۵۹۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
بلدرچین زنده اصفهان ۲۳۵۰۰ ۲۳۹۰۰ ۲۳۷۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
بلدرچین زنده تهران ۲۴۰۰۰ ۲۴۵۰۰ ۲۴۲۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
بلدرچین زنده مشهد ۲۳۰۰۰ ۲۳۵۰۰ ۲۳۲۵۰ ۵/۸/۱۳۹۹
جوجه بوقلمون بیوتی ۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۷۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹
یک روزه فوق سنگین
جوجه بوقلمون بیوتی ۰ ۰ ۰ ۵/۸/۱۳۹۹
فوق سنگین یک روزه وارداتی
جوجه بوقلمون بیوتی ۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۵۵۰۰ ۵/۸/۱۳۹۹

 

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بایگانی

قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر

 
طیورحداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس3200330032509/4
پلاس3100320031509/4
فلکس3100320031509/4
هوبارد3000310030509/4
کاب 3000310030509/4
آرین2200230022509/4
بومی2300240023509/4
جهادی2500260025509/4
کاکلی2600270026509/4
مشکی2600270026509/4
مرغ گوشتی زنده تهران1360013700136509/4
مرغ گوشتی کشتار تهران2090021000295009/4
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی)2900002900002900009/4
اردک یک روزه پکنی4000410040509/4
اردک 15 روزه پکنی6500700062509/4
اردک زنده (کیلویی)1500015000150009/4
اردک کشتاری (کیلویی)3000030000300009/4
کبک یک روزه2600 300028009/4
کبک یک ماهه90001000095009/4
کبک دو ماهه1300014000135009/4
کبک سه ماهه2000021000215009/4
کبک چهار ماهه 2800029000285009/4
کبک پنج ماهه3000031000305009/4
کبک تخمگذار35000 36000355009/4
کبک زنده (کیلویی)55000 56000555009/4
کبک لاشه (کیلویی)6500066000655009/4
خروس بومی65000 70000625009/4
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی9000 950092509/4
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی20500 17500170009/4
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی23000 25000240009/4
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی2500030000275009/4
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی4500047000 460009/4
شترمرغ 5 روزه 3200003200003200009/4
شترمرغ 14 روزه4000004000004000009/4
شترمرغ 20 روزه4500004500004500009/4
شترمرغ یک ماهه5500005500005500009/4
شترمرغ دو ماهه8500008500008500009/4
شترمرغ 3 ماهه1200000120000012000009/4
شترمرغ چهار ماهه1400000140000014000009/4
شترمرغ زنده اصفهان4200042000420009/4
شترمرغ زنده تهران4300043000430009/4
شترمرغ زنده مشهد4200042000420009/4
پوست کراست شترمرغ گرید 15500005500005500009/4
پوست کراست شترمرغ گرید 250000050000500009/4
پوست کراست شترمرغ گرید 345000045000355009/4
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین9500096000955009/4
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1050115011009/4
جوجه بلدرچین 45 روزه5800 600059009/4
بلدرچین زنده اصفهان2350023900237009/4
بلدرچین زنده تهران2400024500242509/4
بلدرچین زنده مشهد2300023500232509/4
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
2600027000265009/4
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
0000000000000000009/4
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
5500056000555009/4
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27000 28000275009/4
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه4800049000485009/4
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 4500046000455009/4
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه8500087000860009/4
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان3700037500162009/4
بوقلمون بیوتی زنده تهران3800038500167509/4
بوقلمون بیوتی زنده مشهد3700037500162509/4
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)2300023000230009/4
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)2800028000280009/4
تخم نطفه دار 90 درصد برنز7000750072509/4
پولت صنعتی 90 روزه2900032000305009/4
تخم مرغ تهران (کیلویی)1450014500145009/4
بذر چغندر (ترک ) 1400000140000014000009/4
بذر چغندر (آلمان)2600000260000026000009/4
بذر پیاز زرد زتا6500006500006500009/4
بذر پیاز سفید مینروا3850000385000038500009/4

فروش جوجه شترمرغ

مقالات پرورش بوقلمون - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

09123968671

09121986651

فروش جوجه مرغ بومی

آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه بوقلمون

09131005836

09131007689