قیمت انواع طیور ۲۱ دی ۹۹

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
image_pdfimage_print

قیمت انواع طیور ۲۱ دی ۹۹

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
۱۳۹۹
راس۴,۵۰۰۴,۶۰۰۴,۵۵۰۱۰/۲۱
پلاس۴,۴۰۰۴,۵۰۰۴,۴۵۰۱۰/۲۱
فلکس۴,۴۰۰۴,۵۰۰۴,۴۵۰۱۰/۲۱
هوبارد۴,۳۰۰۴,۴۰۰۴,۳۵۰۱۰/۲۱
کاب۴,۳۰۰۴,۴۰۰۴,۳۵۰۱۰/۲۱
آرین۳,۰۰۰۳,۱۰۰۳,۰۵۰۱۰/۲۱
بومی۳,۲۰۰۳,۲۵۰۳,۲۲۵۱۰/۲۱
جهادی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰/۲۱
کاکلی۳,۵۰۰۳,۵۵۰۳,۵۲۵۱۰/۲۱
مشکی۳,۵۰۰۳,۵۵۰۳,۵۲۵۱۰/۲۱
مرغ گوشتی زنده تهران۱۳,۶۰۰۱۳,۷۰۰۱۳,۶۵۰۱۰/۲۱
مرغ گوشتی کشتار تهران۲۰,۹۰۰۲۱,۰۰۰۲۹,۵۰۰۱۰/۲۱
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)۳۰,۵۰۰۳۰,۵۰۰۳۰,۵۰۰۱۰/۲۱
اردک یک روزه پکنی۲,۰۰۰۲,۵۰۰۲,۲۵۰۱۰/۲۱
اردک۲۵ روزه پکنی۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰۱۰/۲۱
اردک زنده (کیلویی)۲۷,۰۰۰۲,۸۰۰۲۷,۵۰۰۱۰/۲۱
اردک کشتاری (کیلویی)۳۷,۰۰۰۳۸,۰۰۰۳۷,۵۰۰۱۰/۲۱
کبک یک روزه۴,۵۰۰۵,۰۰۰۴,۷۵۰۱۰/۲۱
کبک یک ماهه۱۱,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۱,۵۰۰۱۰/۲۱
کبک دو ماهه۲۰,۰۰۰۲۲,۰۰۰۲۱,۰۰۰۱۰/۲۱
کبک سه ماهه۳۰,۰۰۰۳۲,۰۰۰۳۱,۰۰۰۱۰/۲۱
کبک چهار ماهه۳۵,۰۰۰۴۰,۰۰۰۳۷,۵۰۰۱۰/۲۱
کبک پنج ماهه۵۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰۵۷,۵۰۰۱۰/۲۱
کبک تخمگذار۵۲,۰۰۰۵۷,۰۰۰۵۵,۵۰۰۱۰/۲۱
کبک زنده (کیلویی)۷۱,۰۰۰۷۵,۰۰۰۷۴,۰۰۰۱۰/۲۱
کبک لاشه (کیلویی)۹۷,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۹۸,۵۰۰۱۰/۲۱
خروس بومی (کیلویی)۴۲,۵۰۰۴۳,۵۰۰۴۳,۰۰۰۱۰/۲۱
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی۱۲,۰۰۰۱۲,۵۰۰۱۲,۲۵۰۱۰/۲۱
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۱۰/۲۱
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی۳۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰۱۰/۲۱
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی۴۲,۰۰۰۴۲,۰۰۰۴۲,۰۰۰۱۰/۲۱
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی۵۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ ۵ روزه۳۲۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ ۱۴ روزه۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ ۲۰ روزه۴۵۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ یک ماهه۵۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ دو ماهه۸۵۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ ۳ ماهه۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ چهار ماهه۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ زنده تهران۳۸,۰۰۰۳۸,۰۰۰۳۸,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ زنده اصفهان۳۷,۰۰۰۳۷,۰۰۰۳۷,۰۰۰۱۰/۲۱
شترمرغ زنده مشهد۳۷,۰۰۰۳۷,۰۰۰۳۷,۰۰۰۱۰/۲۱
پوست کراست شترمرغ گرید ۱۵۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۱۰/۲۱
پوست کراست شترمرغ گرید ۲۵۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۱۰/۲۱
پوست کراست شترمرغ گرید ۳۴۵۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰۳۵,۵۰۰۱۰/۲۱
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین۱,۳۰۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۱۰/۲۱
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱,۴۰۰۱,۴۰۰۱,۴۰۰۱۰/۲۱
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰۱۰/۲۱
بلدرچین زنده تهران۴۸,۰۰۰۴۸,۵۰۰۴۸,۲۵۰۱۰/۲۱
بلدرچین زنده اصفهان۴۷,۵۰۰۴۷,۹۰۰۴۷,۷۰۰۱۰/۲۱
بلدرچین زنده مشهد۴۷,۰۰۰۴۷,۵۰۰۴۷,۲۵۰۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۳۵,۰۰۰۳۶,۰۰۰۳۵,۵۰۰۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۶۵,۰۰۰۶۶,۰۰۰۶۵,۵۰۰۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون برنز یک روزه۲۷,۰۰۰۲۸,۰۰۰۲۷,۵۰۰۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون برنز یک ماهه۴۸,۰۰۰۴۹,۰۰۰۴۸,۵۰۰۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بوربون یک روزه۴۵,۰۰۰۴۶,۰۰۰۴۵,۵۰۰۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه۸۵,۰۰۰۸۷,۰۰۰۸۶,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بوقلمون بیوتی زنده تهران۳۴,۰۰۰۳۴,۰۰۰۳۴,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بوقلمون بیوتی زنده اصفهان۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بوقلمون بیوتی زنده مشهد۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش پولت صنعتی ۹۰ روزه۳۰,۰۰۰۳۳,۰۰۰۳۲,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش تخم مرغ تهران (کیلویی)۱۴,۵۰۰۱۴,۵۰۰۱۴,۵۰۰۱۰/۲۱
فروش بذر چغندر (ترک )۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بذر پیاز زرد زتا۶۵۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۱۰/۲۱
فروش بذر پیاز سفید مینروا۳,۸۵۰,۰۰۰۳,۸۵۰,۰۰۰۳,۸۵۰,۰۰۰۱۰/۲۱

 

 

 

 

قیمت انواع طیور ۲۱ دی ۹۹

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − سیزده =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
انتخاب نوع محصول
Filters Sort
۱ ۲ ۸
آخرین اخبار
آماده کردن سالن پرورش جوجه گوشتی نژادهای مختلف مرغ و خصوصیات ظاهری آن ها - بررسی کامل لیست قیمت انواع جوجه 23-3-1400 شناخت بیماری های طیور-سالمونلا پولوروم آموزش روش ضدعفونی کردن سالن مرغداری و بهداشت طیور لیست قیمت جوجه 22-3-1400 اعلامی از شرکت آریا منتخب پارسیان  بسته بندی گوشت طیور-تهیه مواد اولیه تولید و بسته بندی گوشت (قسمت اول) لیست قیمت انواع جوجه 19-3-1400 لیست قیمت جوجه 10-30-1400 لیست قیمت انواع جوجه 2-3-1400 اعلامی از شرکت آریامنتخب پارسیان لیست قیمت جوجه 30-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 27-2-1400 قیمت جوجه شترمرغ - بوقلمون - مرغ 23-2-1400 لیست قیمت جوجه 19-2-1400 لیست قیمت فروش انواع جوجه 15-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 13-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 11-2-1400 اهمیت تولید نژادهای مرغ بومی  (بخش اول) راهنمای خرید جوجه شترمرغ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک های مختلف در سنین متفاوت پرورش مرغ بومی - چشم انداز روشن فروش مرغ تخمگذار بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده