قیمت زنده بوقلمون
قیمت زنده بوقلمون

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

1395/8/                                                                                                  فروش جوجه بوقلمون یک روزه 160000 ریال                        فروش جوجه بوقلمون یک ماهه 270000 ریال                      قیمت زنده بوقلمون 55000 ریال نقدی                                             قیمت زتده بوقلمون 57000 ریال عرفی                                @ariamontakhab

١٣٩٥/٧/١٤

قيمت زنده بوقلمون
تهران نقدي ٦٥٠٠٠ ريال
تهران عرف ٦٨٠٠٠ ريال
اصفهان نقدي ٦٨٠٠٠ ريال
اصفهان عرف ٧٠٠٠٠ ريال
@ariamontakhab

1395/7/12
قيمت زنده بوقلمون ٦٨٠٠٠ريال
لطفا عضو كانال ما شويد
@ariamintakhab

قیمت زنده بوقلمون تهران 72000ریال

قیمت زنده بوقلمون تاریخ 1395/7/11 71000 ریال تهران