اصول پرورش شترمرغ به زبان ساده
اصول پرورش شترمرغ به زبان ساده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نویسنده: دکتر نوراله نیکخواه

این کتاب در ۱۱۰ صفحه
شامل:
اطلاعات عمومی شترمرغ
تاریخچه شترمرغ
آناتومی
خرید پرنده
پرورش شترمرغ
اصول تغذیه
محصولات شترمرغ
کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها
بیماری‌های شترمرغ