کتاب بیماری‌های شترمرغ
بیماری‌های شترمرغ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کتاب بیماری‌های شترمرغ

مترجمان: نیما زارع، یاسر پیدایش، شبنم جزء قاسمی و هما کاظمی

 این کتاب در ۲۳۲ صفحه

شامل:

 – مشکلات صنعت شترمرغ و پرورش آن

 – آناتومی و فیزیولوژی

 – مشاهدات پس از مرگ و آماده سازی لاشه می‌باشدaa