کتاب اصول پرورش شترمرغ
کتاب اصول پرورش شترمرغ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نویسندگان: مهندس البرز محمدی و دکتر امیر معز رهبر

 این کتاب در ۱۱۶ صفحه شامل:

 – کلیات

 – وضعیت پرورش شترمرغ در ایران

 – نتیجه‌گیری است