کتاب بیماری‌های شترمرغ و شترمرغ سانان دیگر
کتاب بیماری‌های شترمرغ و شترمرغ سانان دیگر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کتاب بیماری‌های شترمرغ و شترمرغ سانان دیگر

 'نویسنذه: دکتر محمد کاظم عبدی

 این کتاب در ۱۵۶ صفحه شامل:

 – مشخصه‌های عمومی

 – بیماری‌های جوجه شترمرغ

 – بیماری‌های شترمرغ

 – اطلاعات مکمل بیماری‌ها می‌باشد.