ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه: 9 صبح تا 7 غروب | پنجشنبه ها: 9 صبح تا 2 ظهرروزهای تعطیل و ساعات غیر کاری، واتساپ پاسخگو هستیم

  • تهران، سهروردی شمالی، بن بست بیشه
  • مشهد، خیابان کلاهدوز48، منفرد
  • اصفهان، رزمندگان قبل از فلکه ماه فرخی
قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 4.200 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 20،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 35،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 52،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 73،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 85،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 90،000 تومان ||اردک یک روزه : 5،200 تومان ||اردک یک ماهه : 17،000 تومان ||اردک بالغ : 40،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 23،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 46،000 تومان ||کبک چهار ماهه : – ||کبک بالغ : 98،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 20،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 60،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 34،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 69،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 4.000 -4.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 3.500 – 3.000 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 2.000 – 2.500 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 1.000 -800 تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : – ||جوجه گوشتی فلکس : – ||جوجه گوشتی تو لکی:2.500 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : 500 تومان ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 650.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 700.000 تومان ||شترمرغ دو ماهه:1.300.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 54،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 120.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 35،500 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان

امروز: 17مرداد1401 - 5:10

?تفاوت جوجه گوشتی راس وکاپ 09121986651

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

تفاوت جوجه گوشتی راس وکاپ 09121986651
 
 
چکیده:

به منظور بررسي عملكرد شش آميخته تجارتي موجود در ايران (راس، آربورايكرز، كاب، لوهمن، هوبارد و آرين) آزمايشي در قالب طرح كاملا تصادفي با 4 تكرار و 20 مشاهده در هر تكرار به مدت 42 روز در شرايط پرورشي مشابه و يكسان (جوجه يك روزه از مادران همسن، تغذيه و مديريت پرورش يكسان) اجرا شد. صفات مورد مطالعه شامل افزايش وزن، خوراك مصرفي، ضريب تبديل غذايي، درصد تلفات و ضريب كارايي توليد به صورت دوره اي و متوسط افزايش وزن زنده و ضريب تبديل در هفته 1 تا 6 بود. نتايج تجزيه و تحليل آماري صفات مورد بررسي نشان داد كه ميانگين افزايش وزن هفتگي كل دوره بين آميخته ها معني دار بود . افزايش وزن آميخته كاب نسبت به ديگر آميخته هافروش جوجه گوشتی بالاتر بود در حالي كه آربوراكر داراي پايين ترين وزن در پايان دوران پرورشي داشت. ميانگين خوراك مصرفي در كل دوره در سطح (p<0.05) معني دار بود. آميخته راس پايين ترين و هوبارد داراي بالاترين سطح خوراك مصرفي نسبت به ديگر آميخته ها بودند. ضريب تبديل غذايي در دوره هاي رشد، پاياني و كل دوره معني دار بود . ضريب تبديل غذايي در آميخته كاب بهتر و هوبارد بالاتر نسبت به ديگر آميخته ها بود. درصد تلفات در بين آميخته ها معني دار نبود. ضريب كارايي توليد كه نسبتا يك شاخص ارزيابي جامع تري (در برگيرنده اكثر شاخص هاي مهم توليد عملكرد) مي باشد در آميخته كاب بالاتر از ساير آميخته ها بوده است. بررسي روند سرعت رشد (افزايش وزن هفتگي) و ضريب تبديل تمامي آميخته ها نشان داد كه ادامه رشد از 6 هفتگي به بعد داراي مزيت نسبي كمتري مي باشد. ارزيابي كيفيت لاشه نشان داد كه تفاوت معني داري بين نسبت فروش مرغ بومی لاشه (به كل وزن زنده قبل از كشتار) و اندام اصلي تشكيل دهنده لاشه (نسبت سينه و ران به كل لاشه) در آميخته هاي مختلف وجود نداشت. درصد چربي حفره بطني در آميخته راس كمتر و در آميخته لوهمن بيشتر از ساير آميخته بود. ارزيابي شيميايي لاشه نشان داد كه آميخته هوبارد داراي كمترين سطح درصد چربي و بيشترين سطح درصد پروتيين در بين آميخته ها مي باشد. در ضمن آميخته آربورايكرز داراي بيشترين سطح درصد چربي و آميخته راس داراي پايين ترين سطح درصد پروتيين در لاشه مي باشند

https://t.me/ariamontakhab  .

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × سه =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس4.000 - 4.500
2جوجه پلاس3.500 - 3.000
3جوجه کاب2.000 - 2.500
4جوجه فلکس-
5جوجه هوبارد-
6جوجه آرین1.000-500
7جوجه یک روزه بومی4.200
8جوجه بومی یک ماهه20.000
9جوجه بومی دو ماهه25.000
10جوجه بومی سه ماهه40.000 - 52.000
11جوجه بومی چهار ماهه73.000
12جوجه بومی پنج ماهه85.000
13جوجه بومی شش ماهه90.000
14اردک یک روزه5.200
15اردک یک ماهه17.000
16اردک بالغ40.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه23.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه46.000
21کبک چهار ماهه-
22کبک بالغهر کیلو 98.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه12.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه60.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه69.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی500
29شترمرغ 15 روزه600.000
30شترمرغ 20 روزه650.000
31شترمرغ یک ماهه700.000
32شترمرغ دو ماهه1.300.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری54،000
35شتر مرغ هچری550،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)120.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 41.000