قیمت جوجه یک روزه گوشتی

قیمت جوجه یک روزه گوشتی / شرکت اریا منتخب پارسیان / در تاریخ 99/5/13

 

جوجه یک روزه گوشتی راس 1400 – 1500 تومان

✅ جوجه یک روزه گوشتی پلاس 1300 – 1400تومان

✅ جوجه یک روزه گوشتی فلکس 1300- 1400تومان

✅ جوجه یک روزه گوشتی هوبارد 1200 – 1300تومان

✅ جوجه یک روزه گوشتی کاب 1200 – 1300 تومان

✅ جوجه یک روزه گوشتی آرین 900- 1000 تومان

و سایر نژاد ها …..