?نکته هایی در مورد تغذیه کاربردی طیور09131007689

نکته هایی در مورد تغذیه کاربردی طیور09131007689

اریا منتخب پارسیان

1 – شرایط نامناسب محل نگهداری، مدت زمان نگهداری و شرایط قبل از برداشت محصول، موجب افزایش احتمال آلودگی غلات خصوصاً ذرت به مایکوتوکسین ها می شود

2 – رطوبت بیش از 13درصد، درجه حرارت 10 تا 40 درجه سانتی گراد و PH بین 4 تا 8، شرایط مناسبی برای رشد کپک ها است

3 – از مهمترین اثرات منفی مایکوتوکسین ها بر طیور، تضعیف سیستم ایمنی و اسهال می باشد

4 – پلت کردن خوراک موجب توقف رشد کپک نشده و فقط در رشد کپک تاخیر ایجاد می نماید

5 – قارچها، مخمرها و باکتری ها از عوامل آلوده کننده خوراک می باشند

6 – منابع پروتئین های حیوانی، بیشترین احتمال آلودگی به سالمونلا را دارند

7 – عدم وجود سالمونلا در نمونه خوراک ارسالی به آزمایشگاه به معنای عدم وجود سالمونلا در خوراک نمی باشد

8 – مهمترین منبع پروتئین گیاهی جهت تغذیه طیور، کنجاله سویا است

9 – پروتئین های با کیفیت پایین ضمن ایجاد استرس متابولیکی، هضم و جذب کامل نداشته ودفع مقادیرهضم نشده آن، انرژی بر بوده و با آبکی کردن مدفوع، رطوبت بستر را افزایش می دهند

10- استفاده از خوراک با کیفیت پایین موجب کاهش رشد، افزایش ضریب تبدیل، کیفیت بد لاشه، کاهش سطح ایمنی و افزایش طول دوره می گردد

11 – فاکتورهای ضد تغذیه ای در سویا به دلیل عدم حرارت کافی سویا در کارخانه خوراک، می تواند بر روی جذب اسیدهای آمینه تاثیر گذار باشند

12 – حرارت بیش از حد در طی فرایند تولید دانه های روغنی (سویا) می تواند موجب کاهش قابلیت هضم اسیدآمینه لیزین و در درجه بعد سیستئین گردد

13 – وجود پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در خوراک، موجب افزایش دفع اسیدهای آمینه می گردد

14- در همه حال اسیدآمینه لیزین به عنوان مرجع درنظر گرفته شده و سایر اسیدهای آمینه با آن مقایسه می گردد

15 – همیشه اسیدهای آمینه لیزین، متیونین، متیونین+سیستئین، ترئونین مورد توجه قرار گیرد

16 – در ترتیب محدودیتهای اسیدهای آمینه، پس از لیزین و متیونین، ترئونین قرار دارد

17 – در جیره حاوی پودر گوشت، محدودیت اسیدآمینه بر پایه تریپتوفان و اسیدهای آمینه گوگرددار است

18 – افزایش ترئونین جیره منجر به افزایش طول، عرض و عمق پُرزهای روده می گردد

19 – ترئونین در جیره، ابزاری جهت بهبود کیفیت خوراک (تعادل اسیدهای آمینه) و کاهش هزینه خوراک می باشد

20 – امروزه طیور گوشتی فروش تخم مرغ خوراکی بومی با وزن 11 کیلو  به جای پروتئین خام نیازمند میزان معینی از اسیدهای آمینه هستند

21 – اسیدهای آمینه جذب شده مازاد بر نیاز پرنده در بدن سوخته شده و نیتروژن آن دفع می شود، بنابراین با متعادل نمودن اسیدهای آمینه دفع نیتروژن به حداقل رسیده و سودآوری به حداکثر می رسد

22- فاکتور ممانعت کننده تریپسین، از فاکتورهای ضد تغذیه ای سویا است

23– آرابینوگزیلان ها در گندم قادرند حدود 10 برابر وزن خود آب جذب کرده و موجب کاهش هضم و جذب مواد مغذی گردند

24- قابلیت هضم بیوتین موجود در گندم برای طیور بسیار پایین است

25- کمبود بیوتین می تواند موجب عارضه کبد چرب گردد

26 – استفاده از تخم پنبه در جیره مرغان تخم گذار، بدلیل وجود گوسیپول موجب تغییر رنگ زرده تخم مرغ می شود

27 – استفاده از سولفات آهن، آثار منفی گوسیپول در جیره را برطرف می نماید

28 – استفاده از پودر ماهی با کیفیت پایین، موجب کمبود تیامین در طیور جوان می شود

29 – استفاده از داروی ضد کوکسیدیوزآمپرولیوم درگله های جوان می تواند موجب کمبود تیامین گردد

30 – کمبود سیستئین موجب عدم رشد پرها و یا پرریزی می گردد

31 – چنانچه 6 ماه ازتولید پرمیکس ویتامینK گذشته باشد، میزان ویتامی
نK به کمتر از 10% خواهد رسید

32 – همیشه کم شدن سرعت عبور موادغذایی از دستگاه گوارش به معنای افزایش قابلیت هضم نیست

33 – درصورت آلودگی گله به مایکوتوکسین ها، افزودن اسیدآمینه متیونین ضروری می باشد

34- مهمترین مواد معدنی مورد نیاز طیور، کلسیم و فسفر می باشد

35 – تعادل الکترولیتها (سدیم، پتاسیم و کلر) در مرغ گوشتی مهم است

36 – جهت دستیابی به ضریب تبدیل مطلوب، تکامل سیستم های ایمنی، قلبی و عروقی، ریوی و اسکلتی پرنده ضروری می باشد

37- دانخوری ناکافی موجب کاهش میزان رشد و عدم یکنواختی گله می گردد

38 – ارتفاع دانخوری را روزانه تنظیم نمائید، به نحوی که پشت پرنده با کف دانخوری هم سطح باشد

39 – آب و دان در مراحل اولیه پرورش می بایست در دسترس جوجه ها باشد

40 – جوجه ها در مراحل اولیه پرورش جهت دستیابی به آب و دان نباید بیش از یک متر را طی نمایند

41 – کنترل نهایی از نظر امکان دسترسی به آب و دان و توزیع آنها در داخل سالن، قبل از تحویل جوجه ها انجام گیرد

42 – کارتن های جوجه باید بدون تاخیر و به آرامی و یکنواخت در محدوده جوجه ریزی تخلیه گردد

43 – کارتن های خالی

44 – به منظور استقرار و پیدا کردن آب و دان، جوجه ها را برای 1 تا 2 ساعت ترک نموده و به حال خود بگذارید

45 – پس از گذشت 1 تا 2 ساعت، دما و رطوبت، آب و دان را بررسی و در صورت ضرورت وضعیت را اصلاح نمائید

46 – سرد بودن دمای بستر سالن مرغداری منجر به کاهش مصرف خوراک، رشد ضعیف و عدم یکنواختی گله می گردد

47 – مصرف خوراک توسط طیور بلافاصله پس از هچ ، موجب افزایش وزن بدن و افزایش وزن روده ها می گردد

48 – کیسه زرده 20درصد وزن بدن جوجه ها را تشکیل می دهد

49 – کیسه زرده حاوی چربی و پروتئین است که 50 درصد انرژی و 43 درصد پروتئین مورد نیاز جوجه را در چند روز اول تامین می نماید

50 – کیسه زرده حاوی مواد مغذی ( 25درصدپروتئین، 25 درصد لیپید)، آب(50 درصد) و آنتی بادی است

51 – دادن خوراک در اولین فرصت و به محض ورود جوجه ها، موجب تسریع حرکات روده ای، افزایش فشار فیزیکی بر کیسه زرده و افزایش تسهیل جذب کیسه زرده از طریق ساقه کیسه زرده می گردد

52 – استرس در جوجه ها، موجب انقباض عروق خونی اطراف کیسه زرده می شود که این امر منجر به ممانعت در جذب مواد مغذی و آنتی بادیها از کیسه زرده می گردد

53 – تامین انرژی لازم، رفع استرس و تحریک به مصرف غذا، از جمله اقداماتی است که در 8 ساعت اول ورود جوجه باید مدنظر قرار گیرد

54 – هر یک گرم افزایش وزن در هفته اول، معادل 6 گرم افزایش وزن در انتهای دوره می باشد

55 – جوجه ها در هفته اول از بالاترین پتانسیل ژنتیکی جهت رشد برخوردارند

56 – اهمیت هفته اول پرورش، سرعت بخشیدن به رشد ساختاری، مصرف خوراک و کسب حداکثر پتانسیل ژنتیکی است

57 – در هفته اول قسمت اعظم رشد در روده ها صورت می گیرد( 4 برابر رشد بدن)

58 – بیشترین رشد روده ها در 6 تا 10 روز اول پس از هچ رخ می دهد

59 – ارتفاع پرزهای روده، در 48 ساعت اول پس از هچ به 200 درصد می رسد

60- پس از هچ بیشترین مقدار پروتئین و انرژی صرف رشد روده ها می گردد

61 – استفاده از پروبیوتیکها در 2 هفته اول، جهت رشد بهتر و تنظیم فلور میکروبی روده ها، بسیار سودمند خواهد بود

62 – حساسیت هفته اول پرورش، بدلیل رشد 400 درصدی جوجه ها در این هفته بسیار زیاد است.( وزن جوجه ها از 40 تا 45 گرم در روز اول به 160 تا 200 گرم در انتهای هفته اول می رسد.)

63- 60 تا 70 درصد وزن بدن جوجه را آب تشکیل می دهد و کاهش 20 درصدی آب بدن به معنای مرگ می باشد

64 – از مهمترین روشهای بررسی کیفیت جوجه تحویلی آزمایش تحریک پذیری (Tonic immobility) می باشد

65- در نژاد Cobb نیاز به اسیدهای آمینه بر اساس درصدی از نیازمندیهای نژاد Ross در طی سه دوره پرورش محاسبه می گردد

66 – تغذیه پرنده با فرم کرامبل یا پلت، فروش تخم نطفه دار اصل بلک   قدرت انتخاب را از پرنده گرفته، لذا پرنده مجبور است تمام محتویات خوراک را به مصرف برساند. بنابراین از انتخاب قطعات درشت و عدم مصرف ذرات ریز که عمدتاً ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه می باشند، جلوگیری می گردد

67 – در تغذیه با کرامبل یا پلت، سرعت عبور غذا از دستگاه گوارش کندتر شده، لذا میزان جذب افزایش می یابد

68 – تغذیه با پلت حرکات دودی دستگاه گوارش را بالا برده، لذا بازده خوراک بهتر می شود

69 – پلت بودن دان به حفظ کیفیت مواد خوراکی کمک می کند و به دلیل فشرده شدن اجزای خوراک، سطح تماس اجزای خوراک با هوا کمتر شده، لذا دان پلت شده را می توان مدت زمان بیشتری نگهداری نمود

70 – خوراک زبر در مقایسه با خوراک نرم  موجب افزایش فعالیت انقباضی دستگاه گوارش، توسعه بهتر سنگدان، جذب بهتر کیسه زرده می گردد

71 – میزان مصرف خوراک جوجه ها توسط وضعیت چینه دان بررسی می گردد (چینه دان سفت و سخت به معنای وجود خوراک و عدم وجود آب به میزان کافی و چینه دان متسع به معنای وجود آب و عدم وجود خوراک است)

کانال تلگرامی ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + ده =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس4,7004,8004,75011/6
پلاس4,6004,7004,65011/6
فلکس4,6004,7004,65011/6
هوبارد4,5004,6004,55011/6
کاب 4,5004,6004,55011/6
آرین2,7002,8002,75011/6
بومی3,2003,2503,22511/6
جهادی00000000000011/6
کاکلی3,5003,5503,52511/6
مشکی3,5003,5503,52511/6
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65011/6
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50011/6
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50011/6
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95011/6
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00011/6
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50011/6
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50011/6
کبک یک روزه4,5005,0004,75011/6
کبک یک ماهه11,00012,00011,50011/6
کبک دو ماهه20,00022,00021,00011/6
کبک سه ماهه30,00032,00031,00011/6
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50011/6
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50011/6
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50011/6
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00011/6
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50011/6
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00011/6
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25011/6
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 11/6
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 11/6
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00011/6
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 11/6
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00011/6
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00011/6
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00011/6
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00011/6
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00011/6
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00011/6
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00011/6
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00011/6
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00011/6
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00011/6
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00011/6
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00011/6
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50011/6
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30011/6
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40011/6
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00011/6
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25011/6
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70011/6
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25011/6
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50011/6
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000011/6
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00011/6
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50011/6
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50011/6
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50011/6
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00011/6
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00011/6
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00011/6
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00011/6
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00011/6
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00011/6
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00011/6
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00011/6
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50011/6
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00011/6
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00011/6
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00011/6
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00011/6
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00011/6
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00011/6
آخرین اخبار
جایگزین آنتی بیوتیک در طیور جدول قیمت انواع طیور 4 بهمن 99 روش های پرورش شترمرغ چه عواملی موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی کبک میشود؟ مشخص کردن مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار فروش جوجه شترمرغ کرمان قیمت انواع طیور 21 دی 99 روش تشخیص قوه دار بودن بذر آموزش کشت و تست بذر چغندر در خانه قیمت انواع جوجه 17 دی ۱۳۹۹ افزایش قیمت تخم مرغ در میادین تره بار اصفهان تولید کننده اول بوقلمون در ایران احیای پرورش جوجه مرغ آرین کاشت مخلوطی از چند گیاه قیمت انواع جوجه 29 آذر 1399 آتش سوزی در مرغداری قیمت انواع جوجه 26 آذر 99 جامع در مورد کبک جدول قیمت انواع جوجه 26آذر99 مرغ تخمگذار هایلاین جدول قیمت انواع طیور 23 آذر 99 بازده بوقلمون بوربون در مقابل نژادهای دیگر قیمت انواع طیور 9 آذر 99 قیمت انواع جوجه 10 آذر 1399 علائم آنفولانزای پرندگان و میزان شیوع امسال قیمت انواع جوجه 6 آذر 1399 حمایت آریا منتخب پارسیان از راه اندازی پرورش مرغ بومی تخمگذار قیمت انواع جوجه 2 آذر 1399 قیمت انواع جوجه 18 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 12 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 8 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 5 آبان 1399 مزایای کشت پاییزه چغندر قند زمان مناسب و نحوه استفاده از واکسن گامبورو راهنمای جامع خرید و کشت بذر چغندر قند جامع در مورد خرید و کشت بذر چغندر برسی جامع روش تولید بذر چغندر قند آشنایی با روش کشت بذر چغندر استفاده از چغندر در خوراک دام تاثیر طعم دهنده های خوراک بر روی کیفیت تخم مرغ و گوشت مزایای مواد طعم دهنده در صنعت طیور نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور

فروش جوجه شترمرغ

مقالات پرورش بوقلمون - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

09123968671

09126450684

09121986651

فروش جوجه مرغ بومی

آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه بوقلمون

09131005836

09131007689