?پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

اریا منتخب پارسیان

تحقیقات نشان داده برنامه های واکسیناسیونی که شامل هر دو واکسن آنفولانزای مرغی و برونشیت عفونی هستند در پیشگیری از بیماریهای تنفسی بسیار مؤثرند

چکیده مطالب
پس از اولین گزارش از بروز ویروس انفولانزای مرغی H9N2 در مراکش، کنترل بیماری های تنفسی بسیار سخت تر شد چرا که عمدتاً این بیماری با بیماری برونشیت عفونی همراه می شد.
هدف از این مطالعه برآورد و ارزیابی میزان اثرپذیری از ۳ برنامۀ واکسیناسیون مختلف بر پایۀ واکسن های دوگانه نیوکاسل + انفولانزای مرغی با ویروس H9N2 ، واکسن های زنده  برونشیت عفونی H120 و B793 با سویۀ CR88 برای مقابله با بیماری های مسری مراکش یعنی انفولانزای مرغی با ویروس H9N2 و برونشیت عفونی می باشد. ما با پی گیری ۱۰ روزه برای وجود علائم بالینی مانند نشانه های تنفسی ، مرگ و میر و تراوشات نای میزان کارایی این برنامۀ واکسیناسیون را بر پایۀ تکنیک آزمایشگاهی RT-PCR ارزیابی کردیم .
نتیجه حاکی از اهمیت کاربرد برنامۀ کامل واکسیناسیون برونشیت عفونی بود چرا که گروهی که برنامۀ واکسیناسیون ترکیبی : واکسن زندۀ برونشیت عفونی H120 + واکسن زندۀ برونشیت B793 سویۀ CR88 + واکسن غیرفعال H9N2 را دریافت کردند علائم بالینی کمتری نشان دادند و تراوشات ویروسی انفولانزا و برونشیت کمتری داشتند.

مقدمه


صنعت مرغداری مراکش در سال ۲۰۱۶ میلادی اولین شیوع انفولانزای مرغی با ویروس H9N2 را تجربه کرد که تأثیر چشمگیری بر روی سلامت و بازدهی تمامی گونه های طیور این کشور گذاشت. به منظور مقابله با این بیماری، مرغداران سطح بیوسکیوریتی واحدهای مرغداری خود را افزایش و واکسیناسیون را انجام دادند. وضعیت در واحدهای مرغ مادر، تخمگذار، و پرورش بوقلمون به ثبات رسید اما مدیریت بیماری های تنفسی در مرغ های گوشتی بسیار سخت شد و مرگ و میر همچنان ادامه داشت. دلیل این وضعیت، پائین بودن بیوسکیوریتی در فارم های گوشتی و برنامۀ ناقص واکسیناسیون به ویژه برای مقابله با ویروس برونشیت بود.
هدف ما از ارائۀ این مطالعه این است که تأثیر استفاده از برنامۀ واکسیناسیون ترکیبی واکسن برونشیت H120 + واکسن زندۀ B793 سویۀ CR88 به همراه واکسن غیر فعال H9N2 را در مقایسه با برنامۀ واکسیناسیونی که تنها از واکسن H120 به همراه واکسن غیر فعال H9N2 (واکسیناسیونی که بیشترین استفاده را در مراکش دارد) استفاده می شود را نشان دهیم.

روش و رویۀ کار
۸۰ جوجۀ یک روزۀ تجاری را به ۴ گروه تقسیم کردیم : ۳ گروه (A,B,C) که با برنامه های واکسیناسیون متفاوت واکسینه شدند و یک گروه غیر واکسینه (D) .


برنامۀ واکسیناسیون از قرار جدول زیر ارائه شد

8HybX8lKuPhD4AAAAASUVORK5CYII= ?پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت09131007689

 

در ۲۸ روزگی، این طیور ترکیبی از ۰.۲ میل واکسن مراکشی H9N2 در دوز ۱۰۷ EID 50/ml و واکسن مراکشی برونشیت عفونی با سویۀ IT02 در دوز ۱۰۳ EID 50/ml از طریق قطرۀ چشمی دریافت کردند .
تا ۱۰ روز پس از این آزمایش رفتار تمامی طیور به منظور بروز هرگونه علائم بالینی به صورت روزانه یادداشت میشد ؛ صدای خس خس سینه بر اساس این یادداشت ها بدین سان بود : ۰ = فاقد علائم بالینی ، ۱ = اشکال در تنفس بدون صدای خس خس، ۲ = وجود خس خس های تنفسی ، ۳ = خس خس های شدید ، ۴ = خس خس های شدید به همراه علائم بالینی دیگر مرتبط با H9N2 یا برونشیت عفونی .
۵ پرنده از گروههای A,B,C در روزهای پنجم و دهم بعد از این آزمایش کشتار شدند چراکه زخم های بزرگی بر روی آنها دیده میشد. پنبه هایی که برای تنظیف دهانی در روزهای ۳ ، ۵ ، ۷ و ۹ بعد از آزمایش استفاده میشد جمع آوری و به منظور تشخیص های ویروسی RNA در دمای ۲۰ درجۀ سانتیگراد در آزمایشگاهها نگهداری شد.

نتایج
-علائم بالینی
 

طی ۱۰ روز بعد از انجام آزمایش، گروه A علائم ضعیفی از مشکلات تنفسی بدون خس خس سینه از خود نشان داد که عمدتاً بین روزهای سوم و هفتم بود ؛ در حالیکه هر دو گروه B و C علائم شدید بالینی از خود نشان دادند که خس خس شدید و بیماری حاد تنفسی بین روزهای دوم و هشتم بود. طیور گروه D در طی این دوره هیچ علائم بالینی از خود نشان ندادند.

نمودار ۱ – متوسط امتیازدهی به علائم خس خس تنفسی گروههای A,B,C

 

hQAAAAABJRU5ErkJggg== ?پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت09131007689

پرندگان گروه A در روزهای پنجم و دهم پس از آزمایش هیچگونه زخم جدی ای نداشتند؛ در حالیکه گروه B و C آسیب های شدیدی داشتند من جمله زخم های رشته ایی کیسه های هوایی ، ذات الریه ، التهاب نای و سینوس . زخم و التهاب خاصی در گروه D مشاهده نشد.

 

جدول ۱– زخم و التهابات گروههایA,B,Cدر روزهای ۵و ۱۰بعد از آزمایش

?پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت09131007689

Ach2YhZgMeZFAAAAAElFTkSuQmCC ?پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت09131007689

تراوشات نایی برونشیت عفونی
گروه A تراوشات برونشیتی بسیار کمتر و در دورۀ کوتاهتری نسبت به گروه B و C داشتند. در واقع در روز سوم پس از آزمایش،در ۷۰% از طیور گروه A تراوشات ویروسی دیده میشد در حالیکه در هر دو گروه B و C در ۱۰۰% طیور دیده میشد. در روز پنجم این رقم برای گروه A به ۵۰% کاهش یافت و در روز هفتم این تراوشات متوقف شد ؛ در حالیکه ۱۰۰% طیور گروه B و C تا روز نهم تراوشات ویروسی خود را داشتند. هیچگونه علائمی از این تراوشات برونشیتی در گروه D دیده نشد.

نمودار ۲ – میزان تراوشات برونشیتی در گروههای A,B,C در روزهای ۳ ،۵ ،۷ و ۹ بعد از آزمایش</ p>

rgAAAABJRU5ErkJggg== ?پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت09131007689

تراوشات نایی انفولانزای مرغی H9N2
میزان تراوشات ویروسی برای گروههای B و C در روز ۳ پس از آزمایش ۱۰۰% بود ؛ در روز ۵ برای گروه B به ۸۰% و برای گروه C به ۷۰% کاهش یافت. در گروه A این تراوشات در روز ۳ به ۷۰% و در روز ۵ تنها ۱۰% رسید . نمونه آزمایش های مثبت در گروه A به مراتب کمتر از گروههای B و C بود.

نمودار ۳ – میزان تراوشات ویروسی انفولانزای مرغی H9N2برای گروههای A,B,Cدر روزهای ۳ و ۵ و ۷ و ۹

?پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت09131007689

بحث و بررسی
آن دسته از پرندگانی که از برنامۀ واکسیناسیون ترکیبی : واکسن زندۀ برونشیت عفونی H120 + واکسن زندۀ برونشیت عفونی B793 سویۀ CR88 + واکسن غیرفعال H9N2 برخوردار شدند (گروه A) از مقاومت بسیار بالاتری در این آزمایش برخوردار بودند و در مقایسه پرندگانی که واکسن زندۀ برونشیت عفونی H120 + واکسن غیرفعال H9N2 را دریافت کردند (گروه B) و یا آن دسته از طیور که تنها واکسن غیرفعال H9N2 را دریافت کردند و هیچ واکسن برونشیتی دریافت نکردند (گروه C) بسیار ضعیف تر بودند. این چالش و آزمایش نهایتاً علائم بالینی و التهابات نه چندان جدی ای را برای این پرندگان به همراه داشت

فروش جوجه ۱ روزه مرغ بلک استاربا تعداد تخم۳۰۰تا درسال

فروش مرغ۳ماهه لوهمن قهوه ایه دم طلایی

فروش فقط مرغ لوهمن دم طلایی ۱۴۰ روزه

کانال تلگرامی ماwink

https://t.me/ariamontakhab

 درصورت بروزهرگونه  مشکل در ورود به کانال تلگرامی ما به شماره ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ پیام دهید

سایت های اریا منتخب پارسیان جهت خواندن مطالب پرورشی و بسیار اموزنده??


?www.ariamp.com

?https://ariamontakhab.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 1 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بایگانی
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس4,3004,4004,35011/2
پلاس4,2004,3004,25011/2
فلکس4,2004,3004,25011/2
هوبارد4,1004,2004,15011/2
کاب 4,1004,2004,15011/2
آرین2,3002,4002,35011/2
بومی3,2003,2503,22511/2
جهادی00000000000011/2
کاکلی3,5003,5503,52511/2
مشکی3,5003,5503,52511/2
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65011/2
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50011/2
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50011/2
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95011/2
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00011/2
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50011/2
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50011/2
کبک یک روزه4,5005,0004,75011/2
کبک یک ماهه11,00012,00011,50011/2
کبک دو ماهه20,00022,00021,00011/2
کبک سه ماهه30,00032,00031,00011/2
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50011/2
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50011/2
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50011/2
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00011/2
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50011/2
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00011/2
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25011/2
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 11/2
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 11/2
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00011/2
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 11/2
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00011/2
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00011/2
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00011/2
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00011/2
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00011/2
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00011/2
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00011/2
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00011/2
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00011/2
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00011/2
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00011/2
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00011/2
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50011/2
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30011/2
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40011/2
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00011/2
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25011/2
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70011/2
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25011/2
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50011/2
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000011/2
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00011/2
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50011/2
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50011/2
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50011/2
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00011/2
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00011/2
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00011/2
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00011/2
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00011/2
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00011/2
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00011/2
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00011/2
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50011/2
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00011/2
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00011/2
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00011/2
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00011/2
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00011/2
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00011/2