چراتلفات سالن مرغ شب اتقاق میافتد

//چراتلفات سالن مرغ شب اتقاق میافتد

چراتلفات سالن مرغ شب اتقاق میافتد

چراتلفات سالن مرغ شب اتقاق میافتد

چراتلفات سالن مرغ شب اتقاق میافتد ،آریامنتخب پارسیان

شركت آريا منتخب پارسيان

09121986651

شركت آريا منتخب پارسيان

09123968671

www.ariamontakhab.com

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه شتر مرغ

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه كبك

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بلدرچين

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بوقلمون

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه 1 روزه كبك

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بلدرچين

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه

شركت آريا منتخب پارسيان

چرا اغلب تلفات ومشکلات سالفروش نهای پروش مرغ در”شب”اتقاق می افتد!؟

شركت آريا منتخب پارسيان

 کاهش تهویه به دلیل خنکی نسبی هوا ودرنتیجه:

افزایش رطوبت نسبی

افزایش سه برابری میزان گاز آمونیاک

فروش مرغ بومی تخمگذار

شركت آريا منتخب پارسيان

 کاهش دما درشب وتفاوت بالاتر از ۲.۵ درجه سانتیگرادبا دمای طولانی وعادت شده “روز”

کیسه های هوایی،قلب وعروق و اکسیژن رسانی سیتم تنفسی را دچار اختلال وتنش

درنتیجه “کلی باسیلوز”و” سندرم آسیت” درانتظار گله خواهد بود.آريا منتخب

شركت آريا منتخب پارسيان

چرا اغلب تلفات سالن پروش مرغ شب اتقاق می افتد؟09121986651

فروش بوقلمون بیوتی 1روزه و1ماهه درجه یک

شركت آريا منتخب پارسيان

❗️اهمیت دادن به تهویه اصولی وتامین شرایط محیطی استاندارد درتمام طول “شبانه روز”

رمز موفقیت بزرگ مرغداران حرفه ای وصنعتی است

شركت آريا منتخب پارسيان

ارتباط با کانال آریامنتخب با آیدی زیر

شركت آريا منتخب پارسيان

https://t.me/ariamontakhab

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه شتر مرغ 10 روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه كبك پروار

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بلدرچين تخم گذار

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بوقلمون فوق سنگين

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه 1 روزه كبك

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بلدرچين گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه 1 روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

09123968671

شركت آريا منتخب پارسيان

09121986651

شركت آريا منتخب پارسيان

09131007689

شركت آريا منتخب پارسيان

09131005836

شركت آريا منتخب پارسيان

توسط |2020-01-19T10:35:04-01:00ژوئن 11th, 2019|مطالب|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید