چه تعداد جوجه در هر متر مربع پرورش دهیم؟

چه تعداد جوجه در هر متر مربع پرورش دهیم؟ شما باید برای داشتن یک پرورش خوب و پر بازده به نکات زیادی توجه نمایید یکی از این نکات، تناسب تراکم گله طیور و تعداد جوجه ها در هر مترمربع با سن و وزن جوجه ها می باشد. چه تعداد جوجه در هر متر مربع پرورش … ادامه خواندن چه تعداد جوجه در هر متر مربع پرورش دهیم؟