چه زمانی چه نوع واکسن گامبورو را میتوان استفاده نمود؟09131007689

چه زمانی چه نوع واکسن گامبورو را میتوان استفاده نمود؟09131007689

اریا منتخب پارسیان

با توجه به اهمیت تاثیر آنتی بادی های مادری بر روی ایمنی زایی واکسن های بیماری بورس عفونی تعیین زمان بایسته برای گله های طیور گوشتی بسیار حائز اهمیت است.
زیرا در صورت استفاده از انواع واکسن مربوط به بیماری  قيمت مرغ بومي بهترين نژاد مرغ بومي گامبورو در زمانی ناصحیح و بدون در نظر گرفتن عیار آنتی بادی مادری یا منجر به شکست خواهد شد یا برای پرندگان دارای کمترین میزان ایمنی غیرفعال حاصل از انتی بادی مادری میتواند منجر به عواقب ناگوار واکسیناسیون.
بنابراین باید قبل از تصمیم عجولانه در این زمینه محاسبات و اقدامات لازم صورت پذیرد

واکسن های معمول و رایج داخل کشور شامل واکسن های اینترمدیت یا حدت متوسط و اینترمدیت پلاس یا حدت متوسط به بالاتر است

برای هر کدام ازین واکسن ها رسیدن به میزان عیار آنتی بادی مادری مشخص برای عبور ویروس واکسن از سد ایمنی غیرفعال و ایجاد ایمنی فعال در نظر گرفته شده است

 deventer      بنابر روش   

که ملاک حاضر قابل قبول برای محاسبه است
زمانی واکسن های اینترمدیت قابل استفاده هستند که میانگین عیار آنتی بادی بخش قابل قبول یا حداکثری از گله به عدد 125 برسد

برای واکسن اینترمدیت پلاس عدد مذکور 500 است

برای این منظور در سنین 0-4 روز برای سنجش میزان فروش شترمرغ اصفهان عیار آنتی بادی مادری تعداد 20 قطعه جوجه جهت اخذ نمونه خون برای آزمایش الایزا به آزمایشگاه ارسال میگردد

پس از مشخص شدن پاسخ آزمایش در یک ردیف اعداد مربوط به هر جوجه نوشته میشود
 
در این مرحله تصمیم گیری و استراتژی اصلی باید اتخاذ شود

اینکه آیا بخاطر آلودگی منطقه و فارم با واکسیناسیون بخش قابل قبولی از گله واکسیناسیون را انجام دهیم و بقیه گله در نوبت دوم واکسینه شوند و یا اینکه بخش اعظم گله به عدد آستانه عبور برسد و عملیات واکسیناسیون انجام شود.
همراه ما باشید???

09131007689

2019-06-18T12:05:31+00:00