کتاب اصول پرورش شترمرغ

نویسندگان: مهندس البرز محمدی و دکتر امیر معز رهبر

 این کتاب در ۱۱۶ صفحه شامل:

 – کلیات

 – وضعیت پرورش شترمرغ در ایران

 – نتیجه‌گیری است

2015-08-25T19:36:48+00:00