🔵توصیه های دامپزشکی به مرغداران در آستانه فصل گرما09131007689
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

توصیه های دامپزشکی به مرغداران در آستانه فصل گرما09131007689

 

سایت دوم اریا منتخب پارسیان استرس گرمایی در مرغداری ها به دلیل خسارت ناشی از کاهش عملکرد تولید و  با توجه به افزایش نسبی دما در بسیاری از مناطق، مرغداران باید با تدابیر خاص، از بالارفتن درجه حرارت در سالن های پرورش طیور جلوگیری کنند تا از بروز تنش حرارتی پیشگیری شود یا این استرس محیطی به حداقل برسد.: استرس حرارتی از مهم ترین تنش های فیزیولوژیکی و محیطی است که سبب برهم خوردن تعادل فاکتورهای حیاتی بدن مرغ و تغییر در عادات و رفتار آن می شود و تاثیر زیادی بر کیفیت و کمیت محصول تولیدی به جا می گذارد.
 دمای مطلوب در سالن های مرغداری با توجه به سن جوجه ها متفاوت است، افزود: در دماهای بالاتر از حد مطلوب قابل تحمل، تنفس جاندار شدیدتر، اشتهای آن کمتر و تشنگی بیشتر می شود که در مرغداری ها با تجمع بیشتر جوجه ها در اطراف آبخوری ها و هواکش ها همراه است.
به گفته وی در این شرایط، مصرف غذا و میزان رشد روزانه کاهش می یابد که به نوبه خود می تواند باعث بروز تلفات و ظهور عوارض بیماری های مختلف ازجمله «کانیبالیسم» شود.
وی به مرغداران توصیه کرد: برای غلبه بر این چالش مدیریتی در فصول گرم ضمن کاهش تراکم سالن ها و تشدید تدابیر مدیریتی و بهداشتی، بیش از دیگر ایام سال برای جمع آوری سریع تلفات احتمالی در سالن و بهبود کیفیت تغذیه طیور پرورشی خود اقدام کنند.
افزون بر نکات یادشده، مرغداران می توانند با درختکاری در محوطه مرغداری، جلوگیری از تابش مستقیم خورشید و رنگ آمیزی دیوارهای بیرونی سالن با رنگ سفید برای انعکاس نور آفتاب، ایزولاسیون سقف سالن ها با مواد عایق مثل پشم شیشه، استفاده بهینه از مه پاش، کولر آبی یا پوشال مرطوب در مدخل ورودی هوای سالن ها و افزایش نسبی تهویه و سرعت جریان هوا البته تا حدی که باعث افزایش تبخیر در طیور نشود، از بروز خسارات مستقیم و غیر مستقیم استرس حرارتی جلوگیری کنند.
به گفته وی، افزایش میزان مواد معدنی در جیره غذایی جوجه ها، استفاده از دان 'پلت'، افزودن ویتامین C، استفاده از یخ در آب آشامیدنی طیور و افزودن ملاس یا دوغ و تحریک اشتها، از دیگر روش های مقابله با تنش گرمایی در مرغداری ها محسوب می شود.