واردات "واکسن طیور" علی‌رغم تولید در کشور
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رئیس موسسه سرم سازی رازی با اشاره به سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت: ما در این سال انتظار داریم که روی این موضوع کار شود که چرا واکسن طیور به کشور وارد می‌شود، در حالی که مشابه آن در موسسه رازی تولید می‌شود.
حمید کهرام با اشاره به موضوع تضمین کیفیت در موسسه رازی اظهار داشت: تضمین کیفیت در موسسه رازی دارای جایگاه ویژه‌ای است.
رئیس موسسه سرم سازی رازی با بیان اینکه نزدیک به 10 ماه است که موسسه روی واکسنها با توجه به اقتصاد مقاومتی کار تضمین کیفیت را شروع کرده است، افزود: عمر قفسه‌ای برخی از واکسنها را بازنگری مجدد کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه در زمینه نگهداری بیشتر از واکسن‌ها با توجه به تاریخ انقضا حقیقی آن‌ها با وزارت بهداشت وارد مذاکره شده‌ایم، گفت: نتایج و مستندات آزمایش در این زمینه را به وزارت بهداشت ارائه می‌دهیم.
کهرام با بیان اینکه اکثر واکسن‌های دامی در کشور توسط موسسه رازی تولید می‌شود، افزود: به همین سبب نیاز نیست که واکسن از خارج از کشور وارد شود.
وی با اشاره به اینکه شاید در یک یا دو مورد به سبب کمبود در بخشی از آن نیاز به واردات باشد، گفت: در اکثر موارد واکسن‌های مورد استفاده برای گاو و گوسفند در کشور تولید می‌شود و واردات انجام نمی‌شود.
کهرام با بیان اینکه در مورد واکسن طیور ظرفیت موسسه رازی در مورد نیازهای کشور کفایت می‌کند، افزود: این درحالی است که متاسفانه از خارج از کشور واردات واکسن طیور انجام می‌شود.
وی با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، گفت: ما در این سال انتظار داریم که روی این موضوع کار شود که چرا واکسن طیور به کشور وارد می‌شود، در حالی که مشابه آن در موسسه رازی تولید می‌شود.