نکته ای در خصوص بنتونیت در جیره جوانه
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نکته ای در خصوص بنتونیت در جیره جوانه

اگر از اسهال و اسیدوز ناشی از مصرف کنسانتره زیاد در جوانه های نر پرواری خود می ترسید بنتونیت می تواند این مشکل را برطرف کند ویا کم نماید.

میزان مصرف بتنونیت در جیره

باتوجه به کیفیت غلات و علوفه موجود در جیره مصرف ۲ تا ۴ درصد بنتونیت باعث پایین آوردن قیمت جیره میشود تحقیقات نشان میدهد بنتونیت سدیم و بیکربنات سدیم برعملکرد پرواردو خصوصیات مدفوع گوساله های پرواری نشان داد که افزودن ۴درصد بنتونیت سدیم اثر معنی داری دربهبود میزان افزایش وزن،میزان خوراک مصرفی،ضریب تبدیل خوراک و نمره مدفوع در مقایسه با گروه شاهد و دریافت کننده بی کربنات سدیم داشت.