نوک چینی
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 همدیگر خواری در بین طیور در همه سنین وجود داشته و امری اجتناب ناپذیراست . روشهائی برای جلوگیری از این امر وجود دارد .معمولی ترین روش نوک چینی جوجه هاست
مقصود از نوک چینی خوب انجام دو کار است
۱- تا حد امکان با استرس کمی همراه باشد
۲- نوک طیور طوری قطع گردد که مجدداً رشد نکند

مزایای نوک چینی

۱- نوک زدن به انگشت پا کاهش می یابد
۲- استرس کمتری به گله وارد می نماید
۳- باعث جلوگیری از پرکنی و همدیگر خواری در سنین اولیه می شود
۴- راندمان غذائی بعلت کاهش ریخت و پاش دان بهتر می شود
۵- چون تعداد کمتری از طیور گله حذف خواهند شد، درصد زنده مانی بالاتر خواهد بود
۶- یکنواختی گله بهتر می شود

معایب نوک چینی

۱- وزن جوجه ها برای مدت ۱ تا ۲ هفته پس از نوک چینی کاهش خواهد یافت
۲- پس از نوک چینی برای مدت طولانی رشد کاهش خواهد یافت، حدود ۱۰تا ۲۰ هفته طول می کشد تا با مصرف غذای تمام وقت، جوجه ها به وزنی مشابه وزن جوجه های نوک چینی نشده برسند
۳- نوک چینی ممکن است باعث تأخیر دربلوغ جنسی شده، وزن بدن در هنگام بلوغ کاهش یافته و تولید تخم مرغ را نیز کاهش دهد، ولی نوک چینی هیچ تأثیری براندازه تخم مرغ نخواهد داشت