فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون بیوتی یک روزه، یک ماهه،  سه ماهه، پروار، تخمگذار

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

به قیمت تعاونی و ارزانتر از همه جا

شرکت آریا منتخب پارسیان تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی

تماس بگیرید

استرس گرمائی - جوجه بوقلمون بیوتی سه ماهه - بوقلمون بیوتی زنده تهران - بوقلمون بیوتی فوق سنگین یکروزه - فروش جوجه بوقلمون - بوقلمون بیوتی زنده تهران -بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار , فروش جوجه بوقلمون اصفهان , فروش جوجه بوقلمون تهران , فروش جوجه بوقلمون مشهد , فروش جوجه بوقلمون تبریز, فروش جوجه بوقلمون ارومیه , فروش جوجه بوقلمون اردبیل , فروش جوجه بوقلمون کردستان , فروش جوجه بوقلمون بانه , فروش جوجه بوقلمون مرز خسروی , فروش جوجه بوقلمون خوزستان , فروش جوجه بوقلمون اهواز , فروش جوجه بوقلمون زاهدان , فروش جوجه بوقلمون خراسان جنوبی , فروش جوجه بوقلمون مشهد , فروش جوجه بوقلمون گرگان , فروش جوجه بوقلمون رشت , فروش جوجه بوقلمون ساری , فروش جوجه بوقلمون ایلام , فرو ش جوجه بوقلمون کرمانشاه , فروش جوجه بوقلمون بیرجند , فروش بوقلمون بروجرد , فروش جوجه بوقلمون شهرکرد , فروش جوجه بوقلمون زنجان , فروش جوجه بوقلمون سمنان , فروش جوجه بوقلمون قم , فروش جوجه بوقلمون قزوین , فروش جوجه بوقلمون یزد , فروش جوجه بوقلمون زابل , فروش جوجه بوقلمون صادراتی, قیمت جوجه بوقلمون اصفهان , قیمت جوجه بوقلمون تهران , قیمت جوجه بوقلمون مشهد , قیمت جوجه بوقلمون تبریز, قیمت جوجه بوقلمون ارومیه , قیمت جوجه بوقلمون اردبیل , قیمت جوجه بوقلمون کردستان , قیمت جوجه بوقلمون بانه , قیمت جوجه بوقلمون مرز خسروی , قیمت جوجه بوقلمون خوزستان , قیمت جوجه بوقلمون اهواز , قیمت جوجه بوقلمون زاهدان , قیمت جوجه بوقلمون خراسان جنوبی , قیمت جوجه بوقلمون مشهد , قیمت جوجه بوقلمون گرگان , قیمت جوجه بوقلمون رشت , قیمت جوجه بوقلمون ساری , قیمت جوجه بوقلمون ایلام , فرو ش جوجه بوقلمون کرمانشاه , قیمت جوجه بوقلمون بیرجند , قیمت بوقلمون بروجرد , قیمت جوجه بوقلمون شهرکرد , قیمت جوجه بوقلمون زنجان , قیمت جوجه بوقلمون سمنان , قیمت جوجه بوقلمون قم , قیمت جوجه بوقلمون قزوین , قیمت جوجه بوقلمون یزد , قیمت جوجه بوقلمون زابل , قیمت جوجه بوقلمون صادراتی, خرید جوجه بوقلمون اصفهان , خرید جوجه بوقلمون تهران , خرید جوجه بوقلمون مشهد , خرید جوجه بوقلمون تبریز, خرید جوجه بوقلمون ارومیه , خرید جوجه بوقلمون اردبیل , خرید جوجه بوقلمون کردستان , خرید جوجه بوقلمون بانه , خرید جوجه بوقلمون مرز خسروی , خرید جوجه بوقلمون خوزستان , خرید جوجه بوقلمون اهواز , خرید جوجه بوقلمون زاهدان , خرید جوجه بوقلمون خراسان جنوبی , خرید جوجه بوقلمون مشهد , خرید جوجه بوقلمون گرگان , خرید جوجه بوقلمون رشت , خرید جوجه بوقلمون ساری , خرید جوجه بوقلمون ایلام , فرو ش جوجه بوقلمون کرمانشاه , خرید جوجه بوقلمون بیرجند , خرید بوقلمون بروجرد , خرید جوجه بوقلمون شهرکرد , خرید جوجه بوقلمون زنجان , خرید جوجه بوقلمون سمنان , خرید جوجه بوقلمون قم , خرید جوجه بوقلمون قزوین , خرید جوجه بوقلمون یزد , خرید جوجه بوقلمون زابل , خرید جوجه بوقلمون صادراتی,
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

به اشتراک بگذارید

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون بیوتی

۰۹۱۲۶۴۵۰۶۸۴ – ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ – ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ – ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ – ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

جوجه بوقلمون بیوتی سه ماهه به قیمت تعاونی و ارزانتر از همه جا

بوقلمون ها در اصل پرندگانی هستند که بومی آمریکای شمالی بوده و با ریش گوشتی قرمز رنگی که از زیر نوکشان آویزان است قابل شناخت هستند. همچنین این گونه پرنده یک برآمدگی گوشتی هم بالای نوکشان آویزان است.

این پرنده از بزرگترین پرندگان جنگلی می باشند که در حال حاضر به طور صنعتی و محلی پرورش داده می شوند.

بوقلمون هایی که سنگین هستند و به صورت محلی یا صنعتی پرورش داده می شوند توانایی پرواز کردن ندارند اما نوع جنگلی و وحشی آن حدودا چند صد متر می توانند پرواز کنند. یعنی در حدی که به بالای درختان بپرند و از دست شکارچیان فرار کنند. البته بوقلمون های وحشی هم از سن دو هفتگی می توانند پرواز کنند.

خرید جوجه بوقلمون یک روزه اولین قدم برای شروع کار پرورش می باشد اما این کار هم به نوبه خود پیش نیاز هایی دارد و شما باید از قبل برای این کار آماده شوید. سالن پرورش را آماده سازی کنید شامل ضدعفونی و شستشو و پس از خشک شدن سالن ، وسایل مورد نیاز برای پرورش جوجه ها را به دقت و با فواصل مناسب بچینید مانند دانخوری ها ، آب خوری ها و ماشین مادر یا هیتر

دانخوری ها و آبخوری ها باید طوری باشند که همه جوجه ها به آن ها دسترسی داشته باشند، ارتفاع آن ها نیز از زمین متناسب با قد جوجه ها باشد که هم برای رسیدن به دان مشکلی نداشته باشند و هم انقدر پایین نباشد که موجب هدر رفت خوراک طیور گردد.

ماشین مادر مصنوعی را از قبل روشن کنید که دمای سالن به دمای مناسب برسد.

ضمنا اگر روش پرورش روی بستر را مد نظر دارید هم بستر مناسب را تهیه نمایید و کف سالن را بپوشانید. دقت نمایید که برای چند روز اول (تا زمانی که جوجه ها غذا خوردن را یاد بگیرند، بستر رابا پارچه یا کاغذ بپوشانید.

البته بستر هایی از جنس توری یا نرده نیز در بازار موجود می باشند که در کنار بهداشتی بودن، متاسفانه گران هستند از طرفی برای راه رفتن جوجه ها مشکل ایجاد خواهد کرد بنابراین هزینه کردن برای این گونه بستر ها با توجه به مشکلاتی که ممکن است برای راه رفتن جوجه ها ایجاد کند و در نتیجه بروز ناراحتی و ضعف در پا ها و پنجه آن ها اصلا توصیه نمی شود.

همچنین در طول دوره پرورش همیشه به رفتار جوجه ها دقت کنید زیرا از این طریق نکات و مشکلات بسیاری که از دید شما پنهان مانده اند را می توانید بیابید.

بعنوان مثال جمع شدن جوجه ها در یک گوشه سالن نشانه سرد بودن یا عبور جریان هوای سرد می باشد که باید فورا این مشکل را حل نمایید زیرا ممکن است در اثر تجمع بیش از حد جوجه ها، جوجه بوقلمون های زیرین تلف شوند.

جوجه بوقلمون یکروزه برای یادگیری خوردن و آشامیدن بامشکل مواجه است. بنابراین شما باید جوجه ها را به خوردن غذا ترغیب نمایید و این کار معمولا با افزودن جو خرد شده، شیر ، تخم مرغ پخته ی خرد شده و حتی بعضی از سبزیجاتی که برای تغذیه ی جوجه بوقلمون ها مناسب می باشند (غذای سبز) انجام می گردد.

در روش های سنتی، تعدادی جوجه ی بزرگتر بین جوجه های کوچک یک روزه رها می کنند تا جوجه بوقلمون یک روزه ها غذا خوردن را یاد بگیرند. اما ایراد این روش این است که ممکن است جوجه هایی که سن بالاتری دارند موجب مریض شدن جوجه های کوچکتر شوند زیرا همانطور که میدانید جوجه های یک روزه مقاومت کافی در مقابل عوامل بیماریزا ندارند.

متاسفانه پرورش بوقلمون به نسبت پرورش مرغ مشکلاتی به همراه دارد و گفته می شود این پرنده از مرغ کودن تر است زیرا بعنوان مثال بوقلمون های پروار مانند مرغ مادر از جوجه های خود نگهداری نمی کند یا از آن ها در مقابل عوامل دیگر خصوصا دیگر پرنده ها دفاع نمی کند.

این پرنده حتی برای خوابیدن روی تخم بوقلمون نطفه داری که شما قصد دارید جوجه کشی کنید گزینه مناسبی نیست و به همین نسبت نمی تواند از تخم ها نگهداری کند.

سن بلوغ بوقلمون ها بین بیست تا بیست و هشت هفتگی است و این مساله به غیر از اینکه به نژاد بوقلمون، فصل جوجه کشی، طرز نگه داری، جنسیت و… بستگی دارد به وزن آن ها نیز مربوط می باشند به طوری که اگر بوقلمون سبک تر باشد، زودتر به بلوغ می رسد.

با گسترش مصرف گوشت بوقلمون در کشور ما و همیچننی کشور های همسایه تولید و فروش جوجه بوقلمون یکی از مشاغل بسیار پرسود و پربازده می باشد که در صورتی که قصد فروش جوجه بوقلمون ها در هر سنی داشته باشید چه یک ماهه ، سه ماهه و حتی پروار، همیشه سود موردنظر خودتان را خواهید داشت .

 

 

شرکت آریا منتخب پارسیان تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی

فروش جوجه بوقلمون بیوتی سه ماهه

سالم – سرحال – با وزن گیری عالی – واکسن خورده

شرکت آریا منتخب پارسیان با بیش از ۱۰سال سابقه در زمینه پرورش طیور،به ویژه شترمرغ  و  بوقلمون بوربون سه ماهه  افتخار دارد به لطف پروردگار قدمی در راستای پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشد. این شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده ازجوجه بوقلمون بوربون  و شترمرغ و مرغ بومی آماده خدمتگذاری می باشد.

پاسخگویی هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز 

شماره ها جهت تماس و استعلام قیمت در  شعب تهران و اصفهان و مشهد

جهت استعلام قیمت روز و به نرخ تعاونی جوجه بوقلمون بوربون – بیوتی – برنز از یک روزه ، یک ماهه، سه ماهه، پروار ، تخمگذار تا پروار و همچنین فروش تخم نطفه دار بوقلمون   و سفارش می توانید درهر ساعت شبانه روز با شماره های زیر تماس بگیرید

شعبه تهران  :   ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ _ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

شعبه اصفهان : ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ _ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

شعبه مشهد:   ۰۹۱۵۱۰۰۶۹۲۳

خطوط تلفن ثابت تهران و اصفهان و مشهد☎️

پاسخگویی از هشت صبح تا ده شب جهت ثبت سفارش جوجه بوقلمون بیوتی سه ماهه و بوقلمون بوربون سه ماهه

☎️۰۳۱۳۴۴۱۹۸۷۹

☎️۰۲۱۸۸۴۷۸۳۵۱

☎️۰۵۱۳۷۱۳۹۰۳۷

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

جهت دریافت آخرین اخبار بازار دام و طیور و استعلام قیمت بوقلمون بوربون سه ماهه،  می توانید آریا منتخب پارسیان را در تلگرام و اینستاگرام دنبال نمایید

آی دی کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان – فروش جوجه بوقلمون برنز – بیوتی – بوربون

@ariamontakhab

آی دی کانال آریا منتخب پارسیان در اینستاگرام جهت استعلام و سفارش فروش جوجه بوقلمون بیوتی سه ماهه

montakhabaria_official

سایت های شرکت اریا منتخب، جهت مطالعه مطالب اموزشی و حرفه ای برای پرورش انواع طیور و خرید و فروش جوجه بوقلمون بوربون سه ماهه

www.ariamontakhab.com

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

مشاوره رایگان پرورش

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون بوربون سه ماهه

فروش جوجه بوقلمون برنز

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

1 دیدگاه برای فروش جوجه بوقلمون

  1. شیما

    عالی بود تحویل به موقع
    ممنون از شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.

آخرین اخبار
لیست قیمت جوجه 19-2-1400 لیست قیمت فروش انواع جوجه 15-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 13-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 11-2-1400 اهمیت تولید نژادهای مرغ بومی  (بخش اول) راهنمای خرید جوجه شترمرغ قیمت جوجه شترمرغ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک های مختلف در سنین متفاوت پرورش مرغ بومی - چشم انداز روشن فروش مرغ تخمگذار بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده شترمرغ ها را بهتر بشناسید! مرغ در چند ماهگی تخمگذار میشه؟ تغذیه مرغ بومی تخم گذار پرورش قوغاز پلت چی هست اصلا!!! درصورت گیر کردن تخم در مقعد مرغ تخمگذار باید چه کرد مرغ تخمگذار صنعتی آشنایی با شترمرغ آشنایی با مرغ آشنایی با پرورش بلدرچین و سود دهی آن آشنایی با پرورش کبک خلاصه یی از مزایای پرورش بوقلمون جایگزین آنتی بیوتیک در طیور