آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه بوقلمون - شترمرغ - مرغ - کبک - بلدرچین - اردک
آریا منتخب پارسیان

دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک

شرکت آریا منتخب پارسیان با شماره ثبت 434340

[product_table id="20566"]

فروش جوجه بوقلمون

یکروزه - یک ماهه - پروار - مولد

فروش جوجه شترمرغ

هچری - یک ماهه - پروار - مولد - تخم نطفه دار

فروش مرغ و جوجه یکروزه

مرغ تخمگذار - تخم مرغ نطفه دار و خوراکی - جوجه گوشتی - بومی - تخمگذار