برچسب: بهداشت كشتار،

بایگانی

بهداشت کشتار

فقط شترمرغهای زنده میتوانند داخل محل کشتار شوند. بلافاصله بعداز ورود در این مکانها حیوانات مذکور بایستی کشتار شوند. خونگیری باید کامل بوده و طوری

ادامه مطلب »