برچسب: خرید مرغ 3 ماهه محلی

بایگانی

پر شترمرغ

پرهای شترمرغ ۴ مرحله تکاملی را طی می کند : ۱ – کرکهای پس از بیرون آمدن از تخم ۲ – پرهای زمان جوجه گی

ادامه مطلب »