برچسب: پرورش بلدر چین1،

بایگانی

پرورش بلدر چین۱

از لحاظ جانورشناسی بلدرچین به راسته مرغان، خانواده قرقاول ، زیر خانواده مرغان مزرعه و گونه بلدرچین تعلق دارد. در حالت کلی دوگونه بلدرچین ژاپنی

ادامه مطلب »