علل مرگ جوجه یکروزه

علل تلفات جوجه یکروزه

عفونت کیسه زرده و عدم جذب آن

خاک خوری 

یا نخوردن خوراک

انباشتگی

یبوست

نیوکاسل

Buy Now

خیس شدن و سرما خوردن جوجه می تواند عامل مرگ جوجه یکروزه باشد

استرس از دیگر عوامل تلف شدن جوجه یکروزه می باشد.