جدول تغییرات وزن بدن ، میزان خوراك و ضریب تبدیل نژاد گوشتی راس
جدول تغییرات وزن بدن ، میزان خوراك و ضریب تبدیل نژاد گوشتی راس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

جدول تغییرات وزن بدن ، میزان خوراك و ضریب تبدیل نژاد گوشتی راس

09131007689


اریا منتخب پارسیان

 

چنل تلگرام ما اطلاع از قیمت جوجه راس گوشتی

 

09131007689