قبلی
بعدی

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای پروانه تاسیس واحد فرهنگی و دیجیتال به شماره ۴۱۲۵۵/ت۱۷۲۴۱۲ می باشد نشر اخبار و مقالات در این سایت با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .

mask4 خانه

این شرکت دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد

 

شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ،بوقلمون،مرغ بومی آماده خدمت گزاری می باشد.


درصورت تمایل به همکاری و ارائه نظرات سازنده ما را در جریان بگذارید

قیمت روز انواع طیور – شرکت آریا منتخب پارسیان

 

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
۱۳۹۹
راس۳۵۰۰۳۶۰۰۳۵۵۰۹/۱۲
پلاس۳۴۰۰۳۵۰۰۳۴۵۰۹/۱۲
فلکس۳۴۰۰۳۵۰۰۳۴۵۰۹/۱۲
هوبارد۳۳۰۰۳۴۰۰۳۳۵۰۹/۱۲
کاب ۳۳۰۰۳۴۰۰۳۳۵۰۹/۱۲
آرین۲۲۰۰۲۳۰۰۲۲۵۰۹/۱۲
بومی۲۰۰۰۲۱۰۰۲۱۵۰۹/۱۲
جهادی۲۲۰۰۲۳۰۰۲۲۵۰۹/۱۲
کاکلی۲۳۰۰۲۴۰۰۲۳۵۰۹/۱۲
مشکی۲۳۰۰۲۴۰۰۲۳۵۰۹/۱۲
مرغ گوشتی زنده تهران۱۳۶۰۰۱۳۷۰۰۱۳۶۵۰۹/۱۲
مرغ گوشتی کشتار تهران۲۰۹۰۰۲۱۰۰۰۲۹۵۰۰۹/۱۲
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی)۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۹/۱۲
اردک یک روزه پکنی ۲۵۰۰۲۶۰۰۲۵۵۰۹/۱۲
اردک ۱۵ روزه پکنی۶۵۰۰۷۰۰۰۶۲۵۰۹/۱۲
اردک زنده (کیلویی)۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۹/۱۲
اردک کشتاری (کیلویی)۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۹/۱۲
کبک یک روزه۴۰۰۰۴۱۰۰۴۱۵۰۹/۱۲
کبک یک ماهه۹۰۰۰۱۰۰۰۰۹۵۰۰۹/۱۲
کبک دو ماهه۱۳۰۰۰۱۴۰۰۰۱۳۵۰۰۹/۱۲
کبک سه ماهه۲۰۰۰۰۲۱۰۰۰۲۱۵۰۰۹/۱۲
کبک چهار ماهه ۲۸۰۰۰۲۹۰۰۰۲۸۵۰۰۹/۱۲
کبک پنج ماهه۳۰۰۰۰۳۱۰۰۰۳۰۵۰۰۹/۱۲
کبک تخمگذار۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰۳۵۵۰۰۹/۱۲
کبک زنده (کیلویی)۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰۵۵۵۰۰۹/۱۲
کبک لاشه (کیلویی)۶۵۰۰۰۶۶۰۰۰۶۵۵۰۰۹/۱۲
خروس بومی۶۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰۶۲۵۰۰۹/۱۲
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی۹۰۰۰ ۹۵۰۰۹۲۵۰۹/۱۲
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی۲۰۵۰۰ ۱۷۵۰۰۱۷۰۰۰۹/۱۲
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی۲۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰۲۴۰۰۰۹/۱۲
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰۲۷۵۰۰۹/۱۲
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی۴۵۰۰۰۴۷۰۰۰۴۶۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ ۵ روزه ۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ ۱۴ روزه۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ ۲۰ روزه۴۵۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ یک ماهه۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ دو ماهه۸۵۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ ۳ ماهه۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ چهار ماهه۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ زنده اصفهان۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ زنده تهران۴۳۰۰۰۴۳۰۰۰۴۳۰۰۰۹/۱۲
شترمرغ زنده مشهد۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰۹/۱۲
پوست کراست شترمرغ گرید ۱۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۹/۱۲
پوست کراست شترمرغ گرید ۲۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۹/۱۲
پوست کراست شترمرغ گرید ۳۴۵۰۰۰۰۴۵۰۰۰۳۵۵۰۰۹/۱۲
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۹/۱۲
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱۴۰۰۱۴۰۰۱۴۰۰۹/۱۲
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه۵۸۰۰ ۶۰۰۰۵۹۰۰۹/۱۲
بلدرچین زنده اصفهان۲۳۵۰۰۲۳۹۰۰۲۳۷۰۰۹/۱۲
بلدرچین زنده تهران۲۴۰۰۰۲۴۵۰۰۲۴۲۵۰۹/۱۲
بلدرچین زنده مشهد۲۳۰۰۰۲۳۵۰۰۲۳۲۵۰۹/۱۲
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۲۶۰۰۰۲۷۰۰۰۲۶۵۰۰۹/۱۲
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹/۱۲
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۵۵۰۰۰۵۶۰۰۰۵۵۵۰۰۹/۱۲
جوجه بوقلمون برنز یک روزه ۲۷۰۰۰ ۲۸۰۰۰۲۷۵۰۰۹/۱۲
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه۴۸۰۰۰۴۹۰۰۰۴۸۵۰۰۹/۱۲
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه ۴۵۰۰۰۴۶۰۰۰۴۵۵۰۰۹/۱۲
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه۸۵۰۰۰۸۷۰۰۰۸۶۰۰۰۹/۱۲
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۹/۱۲
بوقلمون بیوتی زنده تهران۳۸۰۰۰۳۸۰۰۰۳۸۰۰۰۹/۱۲
بوقلمون بیوتی زنده مشهد۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۹/۱۲
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۹/۱۲
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)۲۸۰۰۰۲۸۰۰۰۲۸۰۰۰۹/۱۲
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز۷۰۰۰۷۵۰۰۷۲۵۰۹/۱۲
پولت صنعتی ۹۰ روزه۲۹۰۰۰۳۲۰۰۰۳۰۵۰۰۹/۱۲
تخم مرغ تهران (کیلویی)۱۴۵۰۰۱۴۵۰۰۱۴۵۰۰۹/۱۲
بذر چغندر (ترک ) ۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۹/۱۲
بذر چغندر (آلمان)۲۶۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۹/۱۲
بذر پیاز زرد زتا۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۹/۱۲
بذر پیاز سفید مینروا۳۸۵۰۰۰۰۳۸۵۰۰۰۰۳۸۵۰۰۰۰۹/۱۲

 

درباره ما - وبلاگ آریا منتخب پارسیان - حساب کاربری من در آریا منتخب پارسیان - فروش مرغ بومی 3ماهه به وزن 700گرم09121986651
لیست قیمت روز و موجودی
مدیریت سایت
قیمت خرید و فروش شترمرغ زنده مشهد = ۳۰۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ =۵۵۰ هزار تومان
مدیریت سایت
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ =۴۵۰ هزار تومان
مدیریت سایت
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ =۳۵۰ هزار تومان
مدیریت سایت
جوجه یکروزه بلدرچین سنگین= ۸۵۰ تومان
مدیریت سایت
جوجه یکروزه بلدرچین فوق سنگین=۹۵۰ تومان
مدیریت سایت
جوجه ۴۵روزه بلدرچین=۵۸۰۰ الی ۶۵۰۰تومان
مدیریت سایت
قیمت خرید بلدرچین زنده اصفهان=۲۳۵۰۰ تومان (قیمت زنده افزایشی
مدیریت سایت
قیمت خرید بلدرچین زنده تهران =۲۴۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
قیمت خرید بلدرچین زنده مشهد =۲۳۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
بوقلمون بیوتی فوق سنگین ۱ماهه وزن ۱ کیلو = ۵۵۰۰۰ -۶۰۰۰۰تومان
مدیریت سایت
بوقلمون برنز یک روزه امریکایی و انگلیسی= ۱۲۵۰۰ الی ۱۳۰۰۰تومان
مدیریت سایت
بوقلمون برنز یک ماهه امریکایی وانگلیسی= ۲۵۰۰۰ تومان(وزن۵۰۰گرم
مدیریت سایت
🧩قیمت تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز =۷۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
جوجه بوقلمون بوربون یک ماهه ۷۰هزار تومان
مهدوی
سلام قیمت جوجه بومی رو میخواستم
ناشناس۶۰
۲۵۰۰
ناشناس۶۰
سللام قیمت ۲۵۰۰
مدیریت سایت
قیمت جوجه اردک یکروزه ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان
مدیریت سایت
جوجه اردک یک روزه ۳۷۰۰ تومان
کاربر مهمان۱۴
سلام ببخشید فروش حضوری دارید؟پ
مدیریت سایت
سلام
مدیریت سایت
بله
ناشناس۲۲۱
سلام من میخوام پرورش بوقلمون شروع کنم میشه کمک کنید
ناشناس۳۰۰
سلام وقت بخیر مرغ و خروس لوهمن اصیل هم دارید؟ و حداقل تعداد برای سفارش؟
پشتیبانی فروش تهران ۲
سلام خیر
ناشناس۱۶۲۰
سلام قیمت جوجه شتر مرغ چند وبرای پرورش کدام نژاد از همه بهتر باتشکر از شما
مدیریت سایت
با سلام پاسخ شما به زودی در سایت قرار خواهد گرفت
ناشناس۶۶۷۲
با سلا ببخشید میخواستم بدونم امسال آنفولانزا پرندگان شیوع چقدر هست ؟ علایم بیماری آنفلوانزای پرندگان چیه ؟
پشتیبانی فروش تهران ۲
با سلام در رابطه با سوال شما پاسختان در قسمت (پاسخ به سوالات شما) درج شده است با مراجعه به این بخش پاسخ سوالتان را دریافت کنید
Customize
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه مرغ گوشتی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه بوقلمون برنز
آریا منتخب پارسیان
فروش محصولات کشاورزی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه مرغ محلی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه شترمرغ
جدیدترین محصولات شرکت آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه شترمرغ

مقالات پرورش بوقلمون - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

09123968671

09121986651

فروش جوجه مرغ بومی

آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه بوقلمون

09131005836

09131007689