قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 5.500 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 12،000 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 5.000 -5.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 4.500 – 4.000 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 3.000 – 3.500 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 1.500 -1.200 تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:2.500 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : 4000 تومان ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 18آذر1401 - 7:00

بیماری مارک 09131005836-09131007689

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

بیماری مارک 09131005836-09131007689

بیماری مارک 09131005836-09131007689
بیماری مارک 09131005836-09131007689

فروش جوجه شتر مرغ

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه كبك

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بلدرچين

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بوقلمون

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه 1 روزه كبك

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بلدرچين

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه

شركت آريا منتخب پارسيان

 

http://www.ariamontakhab.com

بیش از چهار دهه است که بیماری مارک در نقش تهدیدی جدی برای صنعت طیور، ظاهر شده است.

این بیماری به رغم واکسیناسیون مناسب در گله های تخم گذار تا ۶۰٪ تلفات به بار می آورد و در واقع از نظر اقتصادی، مرغدار را نابود می کند.

تعیین علل شکست واکسیناسیون، مشکل است اما مواجهه زودهنگام و ظهور سویه های جدید ویروس، اهمیت دارد.

بیماری مارک، بیماری ویروسی تومورزا در ماکیان است که با بزرگ شدن اعصاب یا کباد طحال و کلیه در نتیجه رشد منتشر سلول های لنفوئیدی، بروز می کند.

بیماری را اولین بار دامپزشکی مجارستانی به نام ژوزف مارک در

سال ۱۹۰۷ شرح داد. درگیری اعصاب، منجر به فلجی می شود که از نشانه های

غالب بیماری است و به همین علت عموما با نام هایی چون فلجی مرغان،

فلجی محدود به پاها و بال ها و پلی نوریت خوانده می شد.

بیماری مارک 09131005836-09131007689

بیماری مارک از بیماری های مهم اقتصادی است که در سراسر

جهان انتشار دارد اما توانسته اند آن را با واکسن کنترل کنند.

من درگیری این بیماری معمولا بین ۲-۸ ماهگی است البته گاهی بعد

از رسیدن پرندگان به مرحله تولید هم اتفاق می افتد که این شکل از بیماری را، مارک تأخیری می نامند.

عامل بیماری عامل ایجاد این بیماری، الفاهرپس ویروس است که

غشادار و حاوی DNA دو رشته ای است.

این ویروس به شدت به سلول وابسته است، به آسانی منتقل می شود

و حدت آن نیز متفاوت است. ویروس بیماری مارک (MDV) ۳ سروتیپ

۱ و ۲ و ۳ دارد. سروتیپ ۱ شامل سویه های بیماری زای ویروس است.

سروتیپ ۲ شامل گروهی از سویه های غیر بیماری زای ویروس

و سروتیپ ۳ هم یک سویه غیر بیماری زای ویروس است که هرپس ویروس بوقلمونها نامیده می شود (HVT).

بنابراین فقط سروتیپ ۱، قدرت بیماری زایی دارد.

سروتیپ ۲ و ۳ فاقد قدرت بیماری زایی هستند و بیماری ایجاد نمی کنند.

عامل این بیماری ویروس مارک می باشد که می تواند سطح وسیعی از پرندگان را تحت تاثیر خود قرار دهد، عدم رعایت بهداشت، تماس مرغ ها با پرنده های

وحشی، وجود موجودات موذی در انتقال این ویروس موثر است و از راه تنفسی قابل انتقال به سایر پرندگان می باشد. برای جلوگیری از بروز این بیماری حتما

باید واکسن مورد نظر تزریق گردد، مرغانی که دچار بیماری مارک شده اند، دارای عنبیه ای خاکستری رنگ می باشد که نسبت به نور هیچ گونه واکنشی از

خود نشان نخواهد داد، هم چنین در صورت پیشرفت بیماری مارک، پرنده کاملا فلج خوا

شد و راه درمان آن مشکل می باشد اریا منتخب پارسیان

بیماری مارک 09131005836-09131007689

فروش جوجه شتر مرغ پرواري

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه كبك يك ماهه

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بلدرچين تخم گذار

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بوقلمون برنز آمريكايي

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه 1 روزه كبك گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بلدرچين گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه يك روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

09123968671

شركت آريا منتخب پارسيان

09121986651

شركت آريا منتخب پارسيان

09131007689

شركت آريا منتخب پارسيان

09131005836

شركت آريا منتخب پارسيان

 

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس5.000 - 5.500
2جوجه پلاس4.000 - 4.500
3جوجه کاب3.000 - 3.500
4جوجه فلکس7.800 - 9.000
5جوجه هوبارد6.000 - 6.500
6جوجه آرین1.200-1.500
7جوجه یک روزه بومی5.500
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه12.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه43.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی500
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه600.000
31شترمرغ یک ماهه650.000
32شترمرغ دو ماهه850.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000