ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه: 9 صبح تا 7 غروب | پنجشنبه ها: 9 صبح تا 2 ظهرروزهای تعطیل و ساعات غیر کاری، واتساپ پاسخگو هستیم

  • تهران، سهروردی شمالی، بن بست بیشه
  • مشهد، خیابان کلاهدوز48، منفرد
  • اصفهان، رزمندگان قبل از فلکه ماه فرخی
قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 3،500-3،700 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 17،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 48،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 58،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 70،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 75،000 تومان ||اردک یک روزه : 2،500 تومان ||اردک یک ماهه : 8،000 تومان ||اردک بالغ : 30،000 تومان ||کبک یک روزه : 7،000 تومان ||کبک یک ماهه : 20،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 40،000 تومان ||کبک چهار ماهه :45 ||کبک بالغ : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 10،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 50،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 65،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 65،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 11.900-12.100تومان ||جوجه گوشتی پلاس :11.000-10.900 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 8.900 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 2.500-3.000 تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7،900 -8،000 ||جوجه گوشتی فلکس :7،900 -8،000 ||جوجه گوشتی تو لکی: 9.500 تومان ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : 7،000 تومان ||شترمرغ هچری : 55،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 600 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 700 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 780 تومان ||شترمرغ دو ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 54،000 تومان ||پولت یک روزه : 14،000 تومان ||پولت 90 روزه : 73،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 93،000 تومان ||تخم مرغ بومی کارتنی : 200،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 22،500 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،500 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان

امروز: 9تیر1401 - 10:02

?علت یابی عدم تولید مناسب درگله‌های مادر گوشتی09131007689

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

علت یابی عدم تولید مناسب درگله‌های مادر گوشتی09131007689

اریا منتخب پارسیان

*کم بودن تولید تخم مرغ در مادران گوشتی معمولا به 3 حالت ظهور پیدا میکند:

الف( کم بودن پیک تولید
ب( پیک تولید مناسب اما افت تولید کمی بعد از آن
ج( کم شدن تولید در میانههای تولید )
حدود 04 تا 04 هفتگی

* فاکتورهای زیادی وجود دارند که در روند تولید اثر منفی میگذارند، که در زیر به بعضی از آنها اشاره
میشود:

1( کم کیفیت بودن پولتها)
2( نامناسب بودن برنامه غذایی)
3( کم کیفیت بودن غذای مصرفی)
4( بیماریها)
5( نامناسب بودن آب مصرفی)
 6( عدم تحریک کنندگی سیستم نوردهی)
7( تراکم زیاد طیور)
 8( عدم تهویه کافی)
9( تغییرات ناگهانی دما)
 10( عدم کارکرد صحیح تجهیزات)
11 ( عدم مدیریت صحیح در مزرعه)

اولین مورد که باعث بوجود آمدن مشکل میشود ساده انگاشتن مسائل است. برای پیدا کردن علت افت تولید، ابتدا
باید تمام مسائل را یک به یک چک کنیم و در این راه از هیچ مسئلهای ساده گذر نکنیم.
بنا به محدودیت این مقاله ما گلهای را فرض میکنیم که درگیر بیماری نیست، و از همشکلی مطلوبی هم در پیک
تولید برخوردار است و وزن گله هم نزدیک به راهنمای پرورش است.
الف( پیک تولید کم:
پیک تولید پایین معمولا از زمانی که گله به حدود 64 تا 60 % تولید میرسد، خودش را نشان میدهد و در این
هنگام روند افزایش تولید کمتر از حد انتظار است و معمولا 0 تا 7 % هم زیر استاندارد باقی میماند.
در ادامه با طرح پرسش و پاسخ سعی میکنیم مشکلات را تشریح کنیم. اگر پرندگان وضعیت خوبی داشته باشند و
پیک تولید کمی را ببینیم:

فروش فقط مرغ لوهمن دم طلایی 140 روزه

سوال- آیا تمام تخم مرغهای تولیدی را جمع میشود؟
-آیا تعداد پرنده در سالن دقیق است؟
اگر جواب سوالهای بالا بلی است، ابتدا باید برنامه خوراک و خوراک دهی مورد ارزیابی قرار داد.
سئوال-پیک دان چه مقدار بوده )کیلوکلری در روز( و در چه زمانی در اختیار گله قرار گرفته؟
مرغهای مادر باید باید اوج دان مصرفی خود را در زمانیکه در 60 تا 74 % تولید هستند، دریافت نمایند.
سئوال- آیا میزان دان اختصاص یافته کافی بوده است؟
در زیر میزان مناسب انرژِی دریافتی در روز با توجه به وضعیت آب و هوا آمده است.

انرژِی به ازاء هر پرنده در روز———————فصل
425تا435—————————————-تابستان
440تا450—————————————-بهاروپاییز
450تا460—————————————-زمستان

سئوال- آیا خروسها از دان مرغها میدزدند؟
به علت نا مناسب بودن گریلها ممکن است، خروسها مقداری از دان مرغها را بدزدند و در نتیجه میزان انرژی دریافتی
مرغها کمتر از حد مورد انتظار ماست و در بررسی گله ما میبینیم تعدای از مرغها تحلیل رفتهاند.

سئوال- آیا همه مرغها به حد کافی غذا میخورند؟
اگر زمان مصرف دان در گله خیلی کم باشد)کمتر از یک ساعت( بعضی از مرغها نمیتوانند به اندازه کافی دان
مصرف کنند. در نتیجه این مورد انرژی دریافتی در بعضی از مرغها کمتر از حد بهینه خواهد بود و از ذخایر بدنی
استفاده خواهند کرد و عدهای دیگر در اثر دان اضافی چاق شده و تولید تخم مرغ دوزرده در آنها بیشتر میشود.
نکته: خوراک پلت از آردی سریعتر مصرف میشود.

سئوال- آیا سرعت توزیع دان به اندازهای هست که تمام مرغها بتوانند از دان استفاده کنند؟</sp an>
سیستم توزیع دان باید بتواند دان را در کمتر از 0 دقیقه توزیع کند. در صورت زیاد بودن این زمان میتوان از
هاپرهای کمکی استفاده کرد.

سئوال- آیا خوراک مصرفی همگن است؟
آگر اندازه دان ریز و درشت باشد پرندگان سر خط دانخوری ذرات درشتتر را مصرف میکنند و این مورد مانع
دسترسی مناسب مرغها به مواد مغذی میشود.

سئوال- آیا روش توزیع دان پیوسته است؟
2 ساعت است( / فرض= )دان زیر 0 دقیقه توزیع میشود و زمان مصرف دان هم 2 تا 0
باید زمانهای استارت دانخوری به نحوی باشد که در هر نوبت دان در تمام سالن یکسان توزیع گردد.
سئوال- آیا فضای دانخوری به ازاء هر پرنده کافی است؟
کم بودن فضای دانخوری اجازه خوردن دان را به شکل مطلوب به مرغها نمیدهد.
فضای دانخوری باید در حدود 10 تا 10 سانتیمتر به ازاء هر مرغ در نظر گرفته شود.وجود پرنده اضافی در سالن میتواند به کم شدن فضای دانخوری بینجامد

سئوال- آیاخوراک واقعا انرژی محاسبه شده را داراست؟
اگر اجزاء تشکیل دهنده خوراک کم کیفیت باشند انرژی جیره هم کمتر خواهد بود و اگر این مورد در نوشتن جیره
به درستی مورد ارزیابی قرار نگیرد به کم بودن میزان مواد مغذی دریافتی بخصوص انرژی میانجامد.

سئوال- آیا در تحویل دان خطایی صورت میگیرد؟
این مورد بخصوص در گلههای چند سنی دیده میشود. یا اینکه تعویض دیر هنگام جیره پیش تولید به جیره تولید
هم میتواند به کم بودن میزان مواد مغذی دریافتی بینجامد.

سئوال- آیا طول و شدت روشنایی کافی بوده یا هست؟

یا به عبارت دیگر سیستم روشنایی توانایی تحریک کنندگی مرغها را داراست؟
برای مرغهایی که در سالنهای با دیواره جانبی باز نگهداری میشوند، ممکن است احتیاج به نور مصنوعی در ادامه
روز نیاز داشته باشند که این بخصوص در ماههای می و جولای باید انجام گیرد.
شدت نور باید در حدود 3 تا 0 فوت کندل باشد.
در روزهای ابری، شدت نور ممکن است کمتر از حد مورد نیاز باشد.
کثیف بودن یا سوختن لامپهای سالن هم میتواند به کم شدن شدت نور بینجامد.
ب ( پیک تولید مناسب اما افت تولید کمی بعد از پیک
تولید باید حدود 8 تا 14 هفته بالای 84 % باشد.

سئوال- آیا انرژی دریافتی کافی است؟
معمولا شروع زود هنگام کاهش دان، بعد از پیک، یا شروع به موقع اما روند بیملاحظه و فزاینده آن در بوجود آمدن
این مشکل بسیار دیده میشود.
اگر شرایط آب و هوایی هم ناگهان تغییر کند و رو به کاهش بگذارد ممکن است انرژی دریافتی ناکافی باشد.

فروش جوجه 1 روزه بلک استار و پلیموت راک اصل و خالص

سئوال- آیا انرژی دریافتی کافی بوده است؟
اگر اوج دان مصرفی در حد مرزی باشد و پرندگان جثه مناسب را نداشته باشند افت تولید محتمل است.
خوراک آب و نور فاکتورهایی هستند که باید در زمان بروز افت تولید کمی بعد از پیک مورد ارزیابی دقیق قرار
گیرند .
ج ( کم شدن تولید در اواسط دوره
این مورد معمولا در میانههای تولید یعنی حدود 04 تا 04 هفتگی رخ میدهد.

سئوال- آیا کاهش شدید خوراک در هفته های قبل اتفاق افتاده است؟
برنامه کاهش خوراک باید مبتنی بر میزان تولید – سن گله – وزن گله و سویه مورد نظر باشد. به طوریکه در حدود
02 هفتگی به پایان برسد.
همچنین باید 14 کیلوکالرری به ازاء هر مرغ در بهار و پاییز و 24 کیلوکالری برای زمستان نسبت به تابستان در
نظر گرفت.

سئوال- آیا خوراک انرژی و مواد مغذی لازم را در بر دارد؟
کم بودن مواد مغذی جیره و کاهش زیاد خوراک میتواند یک حادثه ناگوار برای گله باشد. در این حالت علاوه بر
افت تولید مرغها تحلیل خواهند رفت و بسیار لخت خواهند شد. و باروری گله هم کم خواهد شد چرا که مرغهای
زخمی از خروسها دوری میکنند. در این زمان از تولید هم همچنان نور و آب فاکتورهای قابل بحث هستند.
خلاصه
برای پیدا کردن علت بوجود آورنده افت تولید باید تمام فاکتوهای مدریتی را چک کرد. باید به ابن مهم توجه داشت
که تمام فاکتورها در گلهها یکسان نیست، و هر گله دارای نیازهای منحصر به فردی است. معمولا زمانیکه عارضه
افت تولید رخ میدهد، پرسشهایی که در مورد خوراک، نور یا آب مطرح میشود که آیا کافی یا مناسب بوده است؟
جواب حداقل یک مورد منفی است.

فروش تخم مرغ خوراکی 11کیلویی محلی

کانال تلگرامی ماwink

https://t.me/ariamontakhab

 درصورت بروزهرگونه  مشکل در ورود به کانال تلگرامی ما به شماره 09131007689 پیام دهید

سایت های اریا منتخب پارسیان جهت خواندن مطالب پرورشی و بسیار اموزنده??


?www.ariamp.com

?https://ariamontakhab.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + پنج =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس11.900-12.100
2جوجه پلاس11.000-10.900
3جوجه کاب8.900
4جوجه فلکس7.900 - 8.000
5جوجه هوبارد7.900 - 8.000
6جوجه آرین3.000 - 2.500
7جوجه یک روزه بومی3.500
8جوجه بومی یک ماهه17.000
9جوجه بومی دو ماهه30.000
10جوجه بومی سه ماهه48.000
11جوجه بومی چهار ماهه50.000
12جوجه بومی پنج ماهه70.000
13جوجه بومی شش ماهه75.000
14اردک یک روزه2500
15اردک یک ماهه8.000
16اردک بالغ30.000
17کبک یک روزه7.000
18کبک یک ماهه20.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه40.000
21کبک چهار ماهه45.000
22کبک بالغ55.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه22.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه50.000
25بوقلمون برنز یک روزه65.000
26بوقلمون برنز یک ماهه65.000
27جوجه گوشتی تو لکی9.500
28جوجه گوشتی آرین کنسلی7.000
29شترمرغ 15 روزه600.000
30شترمرغ 20 روزه700.000
31شترمرغ یک ماهه750.000
32شترمرغ دو ماههفعلا موجود نمی باشد
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری54،000
35شتر مرغ هچری550،000
36پولت یک روزه14.000
37پولت 90 روزه73.000
38تخم گذار(ل اس ال)93.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 22.500
40تخم مرغ بومیهر کیلو 200.000
بازگشت
پشتیبانی فروش خانم طهماسبی
پشتیبانی فروش
پشتیبانی فروش
پشتیبانی فروش
پشتیبانی فروش
تماس با حسابداری
پشتیبانی فروش آقای عباسی
تماس مستقیم