قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 5.500 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 12،000 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 5.000 -5.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 4.500 – 5.000 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 3.500 – 4.500 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 1.000 -1.200 تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:2.500 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : 4000 تومان ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 15آذر1401 - 1:59

?علت یابی عدم تولید مناسب درگله‌های مادر گوشتی09131007689

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

علت یابی عدم تولید مناسب درگله‌های مادر گوشتی09131007689

اریا منتخب پارسیان

*کم بودن تولید تخم مرغ در مادران گوشتی معمولا به 3 حالت ظهور پیدا میکند:

الف( کم بودن پیک تولید
ب( پیک تولید مناسب اما افت تولید کمی بعد از آن
ج( کم شدن تولید در میانههای تولید )
حدود 04 تا 04 هفتگی

* فاکتورهای زیادی وجود دارند که در روند تولید اثر منفی میگذارند، که در زیر به بعضی از آنها اشاره
میشود:

1( کم کیفیت بودن پولتها)
2( نامناسب بودن برنامه غذایی)
3( کم کیفیت بودن غذای مصرفی)
4( بیماریها)
5( نامناسب بودن آب مصرفی)
 6( عدم تحریک کنندگی سیستم نوردهی)
7( تراکم زیاد طیور)
 8( عدم تهویه کافی)
9( تغییرات ناگهانی دما)
 10( عدم کارکرد صحیح تجهیزات)
11 ( عدم مدیریت صحیح در مزرعه)

اولین مورد که باعث بوجود آمدن مشکل میشود ساده انگاشتن مسائل است. برای پیدا کردن علت افت تولید، ابتدا
باید تمام مسائل را یک به یک چک کنیم و در این راه از هیچ مسئلهای ساده گذر نکنیم.
بنا به محدودیت این مقاله ما گلهای را فرض میکنیم که درگیر بیماری نیست، و از همشکلی مطلوبی هم در پیک
تولید برخوردار است و وزن گله هم نزدیک به راهنمای پرورش است.
الف( پیک تولید کم:
پیک تولید پایین معمولا از زمانی که گله به حدود 64 تا 60 % تولید میرسد، خودش را نشان میدهد و در این
هنگام روند افزایش تولید کمتر از حد انتظار است و معمولا 0 تا 7 % هم زیر استاندارد باقی میماند.
در ادامه با طرح پرسش و پاسخ سعی میکنیم مشکلات را تشریح کنیم. اگر پرندگان وضعیت خوبی داشته باشند و
پیک تولید کمی را ببینیم:

فروش فقط مرغ لوهمن دم طلایی 140 روزه

سوال- آیا تمام تخم مرغهای تولیدی را جمع میشود؟
-آیا تعداد پرنده در سالن دقیق است؟
اگر جواب سوالهای بالا بلی است، ابتدا باید برنامه خوراک و خوراک دهی مورد ارزیابی قرار داد.
سئوال-پیک دان چه مقدار بوده )کیلوکلری در روز( و در چه زمانی در اختیار گله قرار گرفته؟
مرغهای مادر باید باید اوج دان مصرفی خود را در زمانیکه در 60 تا 74 % تولید هستند، دریافت نمایند.
سئوال- آیا میزان دان اختصاص یافته کافی بوده است؟
در زیر میزان مناسب انرژِی دریافتی در روز با توجه به وضعیت آب و هوا آمده است.

انرژِی به ازاء هر پرنده در روز———————فصل
425تا435—————————————-تابستان
440تا450—————————————-بهاروپاییز
450تا460—————————————-زمستان

سئوال- آیا خروسها از دان مرغها میدزدند؟
به علت نا مناسب بودن گریلها ممکن است، خروسها مقداری از دان مرغها را بدزدند و در نتیجه میزان انرژی دریافتی
مرغها کمتر از حد مورد انتظار ماست و در بررسی گله ما میبینیم تعدای از مرغها تحلیل رفتهاند.

سئوال- آیا همه مرغها به حد کافی غذا میخورند؟
اگر زمان مصرف دان در گله خیلی کم باشد)کمتر از یک ساعت( بعضی از مرغها نمیتوانند به اندازه کافی دان
مصرف کنند. در نتیجه این مورد انرژی دریافتی در بعضی از مرغها کمتر از حد بهینه خواهد بود و از ذخایر بدنی
استفاده خواهند کرد و عدهای دیگر در اثر دان اضافی چاق شده و تولید تخم مرغ دوزرده در آنها بیشتر میشود.
نکته: خوراک پلت از آردی سریعتر مصرف میشود.

سئوال- آیا سرعت توزیع دان به اندازهای هست که تمام مرغها بتوانند از دان استفاده کنند؟</sp an>
سیستم توزیع دان باید بتواند دان را در کمتر از 0 دقیقه توزیع کند. در صورت زیاد بودن این زمان میتوان از
هاپرهای کمکی استفاده کرد.

سئوال- آیا خوراک مصرفی همگن است؟
آگر اندازه دان ریز و درشت باشد پرندگان سر خط دانخوری ذرات درشتتر را مصرف میکنند و این مورد مانع
دسترسی مناسب مرغها به مواد مغذی میشود.

سئوال- آیا روش توزیع دان پیوسته است؟
2 ساعت است( / فرض= )دان زیر 0 دقیقه توزیع میشود و زمان مصرف دان هم 2 تا 0
باید زمانهای استارت دانخوری به نحوی باشد که در هر نوبت دان در تمام سالن یکسان توزیع گردد.
سئوال- آیا فضای دانخوری به ازاء هر پرنده کافی است؟
کم بودن فضای دانخوری اجازه خوردن دان را به شکل مطلوب به مرغها نمیدهد.
فضای دانخوری باید در حدود 10 تا 10 سانتیمتر به ازاء هر مرغ در نظر گرفته شود.وجود پرنده اضافی در سالن میتواند به کم شدن فضای دانخوری بینجامد

سئوال- آیاخوراک واقعا انرژی محاسبه شده را داراست؟
اگر اجزاء تشکیل دهنده خوراک کم کیفیت باشند انرژی جیره هم کمتر خواهد بود و اگر این مورد در نوشتن جیره
به درستی مورد ارزیابی قرار نگیرد به کم بودن میزان مواد مغذی دریافتی بخصوص انرژی میانجامد.

سئوال- آیا در تحویل دان خطایی صورت میگیرد؟
این مورد بخصوص در گلههای چند سنی دیده میشود. یا اینکه تعویض دیر هنگام جیره پیش تولید به جیره تولید
هم میتواند به کم بودن میزان مواد مغذی دریافتی بینجامد.

سئوال- آیا طول و شدت روشنایی کافی بوده یا هست؟

یا به عبارت دیگر سیستم روشنایی توانایی تحریک کنندگی مرغها را داراست؟
برای مرغهایی که در سالنهای با دیواره جانبی باز نگهداری میشوند، ممکن است احتیاج به نور مصنوعی در ادامه
روز نیاز داشته باشند که این بخصوص در ماههای می و جولای باید انجام گیرد.
شدت نور باید در حدود 3 تا 0 فوت کندل باشد.
در روزهای ابری، شدت نور ممکن است کمتر از حد مورد نیاز باشد.
کثیف بودن یا سوختن لامپهای سالن هم میتواند به کم شدن شدت نور بینجامد.
ب ( پیک تولید مناسب اما افت تولید کمی بعد از پیک
تولید باید حدود 8 تا 14 هفته بالای 84 % باشد.

سئوال- آیا انرژی دریافتی کافی است؟
معمولا شروع زود هنگام کاهش دان، بعد از پیک، یا شروع به موقع اما روند بیملاحظه و فزاینده آن در بوجود آمدن
این مشکل بسیار دیده میشود.
اگر شرایط آب و هوایی هم ناگهان تغییر کند و رو به کاهش بگذارد ممکن است انرژی دریافتی ناکافی باشد.

فروش جوجه 1 روزه بلک استار و پلیموت راک اصل و خالص

سئوال- آیا انرژی دریافتی کافی بوده است؟
اگر اوج دان مصرفی در حد مرزی باشد و پرندگان جثه مناسب را نداشته باشند افت تولید محتمل است.
خوراک آب و نور فاکتورهایی هستند که باید در زمان بروز افت تولید کمی بعد از پیک مورد ارزیابی دقیق قرار
گیرند .
ج ( کم شدن تولید در اواسط دوره
این مورد معمولا در میانههای تولید یعنی حدود 04 تا 04 هفتگی رخ میدهد.

سئوال- آیا کاهش شدید خوراک در هفته های قبل اتفاق افتاده است؟
برنامه کاهش خوراک باید مبتنی بر میزان تولید – سن گله – وزن گله و سویه مورد نظر باشد. به طوریکه در حدود
02 هفتگی به پایان برسد.
همچنین باید 14 کیلوکالرری به ازاء هر مرغ در بهار و پاییز و 24 کیلوکالری برای زمستان نسبت به تابستان در
نظر گرفت.

سئوال- آیا خوراک انرژی و مواد مغذی لازم را در بر دارد؟
کم بودن مواد مغذی جیره و کاهش زیاد خوراک میتواند یک حادثه ناگوار برای گله باشد. در این حالت علاوه بر
افت تولید مرغها تحلیل خواهند رفت و بسیار لخت خواهند شد. و باروری گله هم کم خواهد شد چرا که مرغهای
زخمی از خروسها دوری میکنند. در این زمان از تولید هم همچنان نور و آب فاکتورهای قابل بحث هستند.
خلاصه
برای پیدا کردن علت بوجود آورنده افت تولید باید تمام فاکتوهای مدریتی را چک کرد. باید به ابن مهم توجه داشت
که تمام فاکتورها در گلهها یکسان نیست، و هر گله دارای نیازهای منحصر به فردی است. معمولا زمانیکه عارضه
افت تولید رخ میدهد، پرسشهایی که در مورد خوراک، نور یا آب مطرح میشود که آیا کافی یا مناسب بوده است؟
جواب حداقل یک مورد منفی است.

فروش تخم مرغ خوراکی 11کیلویی محلی

کانال تلگرامی ماwink

https://t.me/ariamontakhab

 درصورت بروزهرگونه  مشکل در ورود به کانال تلگرامی ما به شماره 09131007689 پیام دهید

سایت های اریا منتخب پارسیان جهت خواندن مطالب پرورشی و بسیار اموزنده??


?www.ariamp.com

?https://ariamontakhab.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 11 =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس5.000 - 5.500
2جوجه پلاس5.000 - 4.500
3جوجه کاب4.500 - 3.500
4جوجه فلکس7.800 - 9.000
5جوجه هوبارد6.000 - 6.500
6جوجه آرین1.200-1.000
7جوجه یک روزه بومی5.500
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه12.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه43.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی500
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه600.000
31شترمرغ یک ماهه650.000
32شترمرغ دو ماهه850.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000