فروش عمده جوجه گوشتی راس09121986651

//فروش عمده جوجه گوشتی راس09121986651

فروش عمده جوجه گوشتی راس09121986651

فروش عمده جوجه گوشتی راس09121986651 ،آریامنتخب پارسیان

09123968671

09131007689
09131005836

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه گوشتي راس

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه 1 روزه راس

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه گوشتي 1 روزه راس

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش عمده جوجه گوشتی راس09121986651

فروش جوجه شتر مرغ 10 روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه كبك پرواري

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بلدرچين گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بوقلمون فوق سنگين

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه 1 روزه كبك تخم گذار

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بلدرچين 1 روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه گوشتي 1 روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

09123968671

شركت آريا منتخب پارسيان

09121986651

شركت آريا منتخب پارسيان

09131007689

شركت آريا منتخب پارسيان

09131005836

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه گوشتی 1روزه راس اصل

شركت آريا منتخب پارسيان

بامجوز وبدون مجوز

شركت آريا منتخب پارسيان

بارگیری 3 روزدرهفته از1000قطعه به بالا از تهران وشمال

شركت آريا منتخب پارسيان

بدون کوچکترین تلفات به صورت تضمینی

شركت آريا منتخب پارسيان

تسویه به قیمت روز

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه یک روزه درجه یک بومی محلی

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بوقلمون بیوتی

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش عمده جوجه گوشتی راس

شركت آريا منتخب پارسيان

ارتباط با کانال تلگرامی آریامنتخب با آیدی زیر

شركت آريا منتخب پارسيان

https://t.me/ariamontakhab

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه شتر مرغ

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه كبك

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بلدرچين

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بوقلمون

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه 1 روزه كبك

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بلدرچين

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه

شركت آريا منتخب پارسيان

09123968671

شركت آريا منتخب پارسيان

09121986651

شركت آريا منتخب پارسيان

09131007689

شركت آريا منتخب پارسيان

09131005836

شركت آريا منتخب پارسيان

شركت آريا منتخب پارسيان

توسط |2020-01-19T10:48:54-01:00ژوئن 11th, 2019|مطالب|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید