قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 7.000 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 14،000 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 4.000 -4.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 4.000- 3.500 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 3.500 – 3.000 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 2.700 – 3.500تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:5.000 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : توافقی ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 20بهمن1401 - 12:34

فروش عمده جوجه گوشتی راس09121986651

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

فروش عمده جوجه گوشتی راس09121986651 ،آریامنتخب پارسیان

22 227147 transparent png mart baby chickens فروش عمده جوجه گوشتی راس09121986651

09123968671

09131007689
09131005836

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه گوشتي راس

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه 1 روزه راس

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه گوشتي 1 روزه راس

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش عمده جوجه گوشتی راس09121986651

فروش جوجه شتر مرغ 10 روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه كبك پرواري

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بلدرچين گوشتي

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بوقلمون فوق سنگين

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه 1 روزه كبك تخم گذار

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بلدرچين 1 روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه گوشتي 1 روزه

شركت آريا منتخب پارسيان

تماس با پشتیبانی فروش

09123968671

09121986651

09131007689

09131005836

مشاوره رایگان پرورش

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش جوجه گوشتی 1روزه راس اصل

شركت آريا منتخب پارسيان

بامجوز وبدون مجوز

شركت آريا منتخب پارسيان

بارگیری 3 روزدرهفته از1000قطعه به بالا از تهران وشمال

شركت آريا منتخب پارسيان

بدون کوچکترین تلفات به صورت تضمینی

شركت آريا منتخب پارسيان

تسویه به قیمت روز

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه یک روزه درجه یک بومی محلی

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بوقلمون بیوتی

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش عمده جوجه گوشتی راس

شركت آريا منتخب پارسيان

ارتباط با کانال تلگرامی آریامنتخب با آیدی زیر

شركت آريا منتخب پارسيان

https://t.me/ariamontakhab

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه شتر مرغ

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه كبك

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بلدرچين

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش بوقلمون

شركت آريا منتخب پارسيان

پرورش جوجه 1 روزه كبك

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه بلدرچين

شركت آريا منتخب پارسيان

فروش جوجه

تماس با پشتیبانی فروش

09123968671

09121986651

09131007689

09131005836

مشاوره رایگان پرورش

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس3.000 - 3.500
2جوجه پلاس3.000 - 2.500
3جوجه کاب2.000 - 2.500
4جوجه فلکس_
5جوجه هوبارد_
6جوجه آرین3.000 - 2.500
7جوجه یک روزه بومی7.000
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه14.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه55.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی_
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه-
31شترمرغ یک ماهه950.000
32شترمرغ دو ماهه1.400.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000