قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 5.500 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 12،000 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 8.000 -8.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 7.500 – 7.000 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 6.500 – 6.000 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 1.500 -2.000 تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:2.500 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : 4000 تومان ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 11آذر1401 - 11:15

توان تولیدی مرغ های گوشتی09131007689

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

توان تولیدی مرغ های گوشتی09131007689

اریا منتخب پارسیان

هدف هر مرغدار، دستیابی به بالاترین سطح تولید، با کمترین هزینه است. آنچه یک مرغدار باید برای رسیدن به این هدف از پس آن برآید یافتن توازن میان عواملی است که در رسیدن مرغها به اوج توان ژنتیکیشان مؤثر هستند
هر جوجه مرغ گوشتی، با توان ژنتیکی برای رشد، تبدیل خوراک،پرگوشت شدن، و مقاومت در برابر عفونتها و استرسها، زندگی را آغاز میکند. با این همه، همه مرغها که خط ژنتیکی آنها نیز یکی میباشد توان تولید یکسانی ندارند. شرکتهای پیشرو در تولید مرغهای مادر، پیشرفت خوبی در زمینه بهبود نرخ رشد وزنگیری، ضریب تبدیل خوراک، و تا اندازهای هم در ایجاد مقاومت در برابر بیماریها، به دست آوردهاند، اما خود مرغداران نمیتوانند توان ژنتیکی جوجههایی را که به مرغداری آنها میرسند تغییر دهند یا اصلاح کنند، هرچند که مطمئناً میتوانند مدیریتی را بکار برند که این جوجه به توان ژنتیکی خود دست یابند. هر یک از شرکتهای مهم ژنتیکی مرغ مادر مدعی هستند که جوجه های گوشتی آنها از دیگران بهتر هستند. این درست است که برخی از لاینهای ژنتیکی جوجههای گوشتی در یک یا دو پارامتر تولید دارای توان ژنتیکی بالاتری از جوجههای دیگر لاینها دارند، اما سرانجام این مسؤولیت مرغداران است که بهترین نتیجه را از جوجه هایی که خریدهاند به دست بیاورند اگر گلهای جیره غذایی باکیفیت و متوازن دریافت کند اما عملکرد خوبی نداشته باشد، مرغدار میباید خودش را برای نتیجه ضعیفی که به دست میآورد سرزنش کند و نه هیچکس دیگر را

بروز دادن تواناییهای پنهان

توان ژنتیکی جوجهها یک چیز آشکار نیست و کسی نمیتواند توان تولید جوجه های گوشتی یک روزه را ببیند و یا آن را اندازهگیری کند، زیرا همه جوجه های یکروزه همانند هم هستند. یک گله از بهترین جوجه ها با بهترین توان ژنتیکی، میتواند بدترین عملکرد را داشته باشد اگر به خوبی مدیریت نشود.هر مرغدار گله گوشتی میخواهد به بهترین شادابی، وزنگیری و ضریب تبدیل خوراک دست یابد. بهترین کاری که هر شرکت ژنتیکی میتواند انجام دهد این است که با مرغداران برای رسیدن مرغها به اوج توان تولید، همکاری کند. درباره زمینههای گوناگون انکوباسیون تخممرغ، تغذیه، مدیریت گله، و پیشگیری از بیماریها که هر یک از آنها میتوانند روی عملکرد جوجههای گوشتی اثر بگذارند، مقالات زیادی نوشته شده است. آنچه در زیر میآید چکیده کارهایی است که میتواند انجام هر یک از آنها برای تأثیرگذاری روی دستیابی به توان ژنتیکی جوجه ها مؤثر باشد

فروش جوجه گوشتی 1 روزه از نژاد راس

در آغاز کار با جوجه های سالم و سرزنده آغاز کنید. آنها را در سالن پاکیزه، و ضدعفونی شده قرار دهید. دیدن تلفات بالا در اثر کم آبی بدن،گرسنگی، و عفونت کیسه زرده و یا بندناف، به راستی آزار دهنده است باور کردنی نیست که در این دوران دانش و تکنولوژی کسی  نتواند این گرفتاریهای آسان را از پیش پا بردارد، به ویژه هنگامی که این گرفتاریها پی در پی پیش میآیند و جوجه ها هم همیشه از یک هچری تهیه
 میشوند. این گرفتاریها معمولاً تشخیص داده میشوند، اما کسی اهمیت نمیدهد که بررسی کند که چرا پیش میآیند اگر کیسه زرده بسیاری از جوجه ها عفونت دارد، به شرکتی که تخم مرغها را برای هچری تأمین کرده است باید نمره بد داد، زیرا این گرفتاریها نشانه آلودگی باکتریایی قابل ملاحظه تخممرغها است. عفونت بند ناف نشانه عفونت باکتریایی بهبود نیافته ناف است.اگر بدن بسیاری از جوجهها دچار کمبود آب است و به هنگام رسیدن به مرغداری دهیدره و ضعیف میباشند، مسوؤلیت بررسی روند هچ، و هر گام پس از هچ شدن و آوردن جوجه ها به مرغداری بر عهده شرکتی است که جوجه ها را برای مرغداری تهیه کرده است.این شرکتها میباید جزئیات آمار انکوباتور/هچر و هر پیشامدی که در فاصله بیرون آوردن جوجه ها از هچر و فرستادن آنها به مرغداری پیش آمده است را نگه دارند. گرفتاری شاید یک موضوع سادهای باشد که در روند انتقال جوجه ها به مرغداری پیش آمده است به هر حال، هر شکایتی از سوی مرغدار درباره کیفیت جوجه ها به عمل آید، میباید ثبت و بررسی شود، و اگر علت آن یافت شد باید جبران و آن نیز ثبت شود

مدیریت
دست یافتن به بهترین سطح مدیریت بسیار مهم است. اما مدیریت به چه چیزی میگویند؟
مدیریت گله، یک موضوع گسترده است که باید به گونهای تعریف شود که معنای آن روشن و قابل درک باشد. مدیریت گله طیور را میتوان هنر و دانش
فراهم کردن مداوم اسایش مرغ ها تعزیف کرد در مدیریت یک گله هنر بیش از دانش اهمییت دارد

مهمترین ابزار مدیریت
 تراکم گله، مدیریت دانخوریها وآبخوریها، جریان هوا، دمای محیط، و مدیریت بستر است.این ابزار به مانند حلقه های یک زنجیر، به هم پیوسته اند به گونه ای که نقص هر یک از آنها، زنجیر را میگسلد و دیگر حلقه های زنجیر را بهم میریزد مدیریت جوجه های گله گوشتی دانش موشک فرستادن نیست ونیاز به اطلاعات پایه ای و مصمم بودن و سخت کوشی دارد مرغداران باید بدانند که در بیشتر موارد آنچه را به دست میآورند بستگی به کیفیت مدیریتی دارد که در گله به کار بردهاند. در هرشرکتی، آموزش و ایجاد انگیزه، مسوؤلیت مدیران بالای آن شرکت است

تغذیه مناسب جوجه های گوشتی
همه میدانند که جانوران در آغاز زندگی، همانند بچه انسان، اگر ازتغذیه مناسب، که مواد مغذی اساسی را به اندازه کافی در بر داشته باشد برخوردار باشند به خوبی رشد خواهند کرد. تغذیه مناسب جوجه ها نیز همین نقش را در رشد آنها بازی میکند

پیشگیری از بیماریها در جوجه های گوشتی
در صنعت مرغداری امروزی، یکی از مهمترین چالشها که مدیریت در همه سطوح با آن روبرو است پیشگیری از بیماریها است. مدیران همه مرغداریها، چه مرغداریهای کوچک و چه بسیار بزرگ همواره با این چالش روبرو هستند.عفونتها، چه درمانگاهی که نیاز به درمان دارد و نشانه های آن آشکار است، و چه پنهان که نشانه های آن آشکارا دیده نمیشود تأثیر منفی جدی بر تولید و عملکرد گلههای مرغ گوشتی وارد
میکنند.هرگاه که احتمال وجود بیماری در گله میرود، مرغدار میباید بیدرنگ با دامپزشک گله تماس بگیرد تا علت و نوع بیماری تشخیص داده شود. همه پرسنل هر مرغداری، کارشناس تغذیه،کسانی که با مرغها سر و کار دارند، و دیگر پرسنل هرگز نباید تصور کنند که چون داروهای طیور را میشناسند، خودشان میتوانند برای درمان گله تصمیم بگیرند. این کاری است که از عهده دامپزشکان برمیآید و در تخصص آنان است.
در بسیاری از گلهها، مشکلات تندرستی مرغها بارها و بارها پیش میآید به این سبب که از دامپزشک برای بررسی و حل مشکلات استفاده نمیشود و این کار حساس را افراد غیرمتخصص انجام میدهند

بایوسکیوریتی
نمیتوان درباره پیشگیری از بیماریها سخنی گفت مگر اینکه به پایه های اصلی بایوسکیوریتی بپردازیم. با این که صدها مقاله درباره اهمیت بایوسکیوریتی در مرغداریها نوشته و منتشر شده است اما این نوشته ها هنوز هم همه بخشهای مهم بایوسکیوریتی را بازگو نکرده اند. هر مرغداری میباید خلاصهای از سیاست بایوسکیوریتی خود را برای پرسنل خود تهیه کند. این خلاصه نباید طولانی و بیش از دو برگ را در بر بگیرد. باید به گونهای نوشته شود که به آسانی و خوبی خوانده و فهمیده شود و هر یک از پرسنل آن را امضا کنند.چگونه یک شرکت میتواند اطمینان یابد که کارمندانش دستورالعمل بایوسکیوریتی را رعایت کنند. اگر نگوییم همه، اما بیشتر شرکتها میکوشند تنها با تهدید به تنبیه انضباطی، یا اخراج از کار، کارکنان مرغداری را وادار به انجام دستورالعمل بایوسکیوریتی مرغداری کنند.بسیار خوب، اما هم مرغدار و هم کارکنان مرغداری میباید آموزش دورهای ببینند و اهمیت بایوسکیوریتی برای آنان بازگو شود. ایجاد انگیزه برای کارکنان میتواند یک رویکرد تشویقآمیز برای این باشد که دستورالعمل بایوسکیوریتی را به خوبی رعایت کنند.زبان تهدیدآمیز به تنهایی، بهترین راه برای انجام کارها نیست. یک نسخه کوتاه شده از دستورالعمل بایوسکیوریتی که با خط درشت نوشته شده باشد میباید به دیوار هچری، مرغداری و بخش خوراکسازی آویخته شود. کارکنان نیز میباید کاملاً بدانند که شیوع بیشتر بیماری به سبب درست انجام ندادن بایوسکیوریتی پیش میآید، بنابراین، آنها نمی باید هرگز به هیچ یک از جنبه های بایوسکیوریتی بی توجهی کنند.بار دیگر میگویم که بهترین نوشته دستورالعمل بایوسکیوریتی میتواند بیاثر باشد، اگر مرغداری انگیزهای برای تشویق کارکنان خود نداشته باشد که کارکنان را به انجام این دستورالعمل وادارد هرگز برای پیشگیری از بیماریهای عفونی، به واکسیناسیون و داروهای پیشگیری کننده تکیه نکنید بسیاری مرغداران گمان میکنند که اگر گله را علیه بیماری خاص واکسن زدند، گلهشان در برابر آن بیماری کاملاً مصون شده است.اما متأسفانه چنین نیست و عامل بیماری، به دلایل گوناگون امکان دارد که ایمنی واکسن را بشکند و گله را بیمار کند. بایوسکیوریتی نخستین خط دفاعی علیه بیماریهای عفونی است، و واکسن و دیگر داروهای پیشگیری کننده خط دفاعی ثانوی هستند، که به خط دفاعی نخستین کمک میکنند واکسنها، همیشه به آن خوبی که در آزمایشگاه عمل میکنند در میدان مرغداری عمل نمیکنند، وعوامل مخالف از کارآیی واکسن میکاهند.در آزمایشهای فارمی دیده شده است که مصرف پروتکسین تأ
ثیر واکسن و تیتر آنتیبادی را به گونهای چشمگیر بالا میبرد در هفته اول از مصرف پروتکسین غافل نشوید

 

خواص پوست تخم مرغ برای تامین کلسیم مورد نیاز بدن پرندگان

افزودن سرکه سیب به آب خوراکی طیور خصوصا مرغ ها

رکوردگیری در مرغداری

 

 

تماس با پشتیبانی فروش

09131005836

09121986651

09131007689

09123968671

 

 

شرکت اریا منتخب پارسیان

کانال تلگرامی ماwink

https://t.me/ariamontakhab

 درصورت بروزهرگونه  مشکل در ورود به کانال تلگرامی ما به شماره 09131007689 پیام دهید

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس8.000 - 8.500
2جوجه پلاس7.000 - 7.500
3جوجه کاب7.500 - 7.000
4جوجه فلکس7.800 - 9.000
5جوجه هوبارد6.000 - 6.500
6جوجه آرین1.000-2.000
7جوجه یک روزه بومی5.500
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه12.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه43.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی500
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه600.000
31شترمرغ یک ماهه650.000
32شترمرغ دو ماهه850.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000